Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Nätbaserade dialoger bra träning för blivande lärare

Publicerad:2010-12-23
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det finns en stor potential i att studenter får bedöma varandras texter under utbildningen tilllärare. Något som de har lite erfarenhet av. Det menar Lisbeth Amhag som disputerat medavhandlingen Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering ochresponsgivning för lärande .

Lisbeth Amhag

Född 1950
i Halmstad

Disputerade 2010-12-03

vid Lunds universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Mellan ”jag” och andra. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag var med och startade Lärarutbildning 90 hp på distans vid Malmö högskola fanns deten stor skepsis både bland kollegor och chefer. Men jag såg en potential i att undervisning ochdialogutbyte sker på nätet. I ett klassrum tar vissa personer mycket större utrymme än andra. Närundervisningen sker på nätet syns allas deltagande och det finns en större möjlighet för alla att görasin röst hörd.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har undersökt 70 distansstudenters dialogutbyte på skriftliga svar på åtta kursuppgifter ochavhandlingen handlar om på vilket sätt de argumenterar och ger varandra respons på nätet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det var förbluffande att se vad lite studenterna har med sig när det gäller att läsa och kritisktgranska varandras texter och värdera dem. Jag lät dem lägga ut sina texter på nätet för att de skulleläsa och kommentera bidragen under en viss tidsperiod och det blev tydligt att de inte är vana viddet. I denna form av utbildning har studenter med sig en akademisk examen och/eller relevantyrkeserfarenhet och vissa har arbetat som obehöriga lärare.
– Jag vill lyfta fram och dra nytta av studenterna mer i utbildningen, det finns ett lärande i attstudenterna samarbetar gruppvis. På så sätt blir de varandras handledare på vägen. När de är färdigalärare ska de själva bedöma elevers texter och produktioner och behöver träna på att argumenteraoch ge relevant respons. Ofta fokuseras feedbacken på personens sätt att skriva inte på självatexten och dess meningsinnehåll.Jag ser det som en resurs om studenterna är varandras kritiska vänner under utbildningen menstrategier för det saknas ofta i utbildningen. Det gäller inte bara i nätbaserad undervisning, det ärlika viktigt i klassrumsundervisningen.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna är så ovana vid att argumentera och ge respons på varandras texter. Det finns enförklaring till det och det är att lärare också är ovana vid det. Det är lätt att ge uttryck för om textenär bra eller mindre bra men det är inte så konstruktivt och framåtsiktande.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, studenter och alla som är intresserade av nätbaserat lärande och meningsfullargumentering och responsgivning. Även de som är intresserade av kvalitativ värdering av olikatexter. Min avhandling kan ge modeller och strategier för nätbaserat dialogutbyte.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev