Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Naturvetenskap skymmer sikten för tekniska system

Publicerad:2010-10-14
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Teknikundervisningen fokuserar mer på komponenterna än på systemen. Det beror delvispå teknikens eget intresse för prylar och uppfinningar, men även på att naturvetenskapenkastar sin skugga över det ganska nya teknikämnet. Det konstaterar Claes Klasander iavhandlingen Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter .

Claes Klasander

Född 1960
i Lessebo

Disputerade 2010-09-24

vid Linköpings universitet
med avhandlingen:

Avhandling

Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har undervisat i teknik i högstadiet och på lärarutbildningen i Linköping och dåupptäckte jag potentialen i systemtänkandet ett spännande och på 90-talet ett lite nytt sättatt se på teknik.

Vad handlar avhandlingen om?

Den handlar om hur man uttrycker sig om undervisningsinnehållet kring tekniska system.Teknikdidaktik är ganska nytt i Sverige. Jag har tittat på tre arenor; formuleringsarenan,medieringsarenan och realiseringsarenan. Ofta har dessa setts som en tunnel uppifrånoch ner, där slutresultatet dimper ner i klassrummet. Men jag ville dra isär arenorna och istället se hur de förhåller sig till varandra. Min övergripande frågeställning är hur skolanhar hanterat den didaktiska uppgiften att utveckla ett undervisningsområde kring tekniskasystem inom teknikämnet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att talet om system har stärkts och blivit ett viktigare inslag i styrdokument, läromedeloch i viss mån i undervisning. Samtidigt har teknik i skolsammanhang allt mer kommit attframställas som en egen kunskapskultur och inte som en del av naturvetenskaperna. Men teknikämnet ligger fortfarande i naturvetenskapens skugga. Många lärare somundervisar i teknik har naturvetenskaplig bakgrund och då tenderar teknik att bli betrakatsom tillämpad naturvetenskap. Fokus flyttas från tekniken och hamnar på naturvetenskapen.
Dessutom riktas intresset mot prylen och inte mot systemen. Därmed försämrasmöjligheterna att undervisa om de tekniska systemen. Man kan säga att systemen står iartefakternas skugga.

Vad överraskade dig?

Hur tydliga skuggorna var i läromedlen.

Vem har nytta av dina resultat?

Kursplaneförfattare, läromedelsförfattare och lärare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev