Nya sätt att se på sitt lärande

Annica Otterborg

Född 1947
i Eksjö

Disputerade 2011-04-03

vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Entreprenöriellt lärande Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Mitt intresse för entreprenöriellt lärande väcktes när jag hade ett uppdrag för en gymnasieskola med entreprenöriell inriktning. Uppdraget var att undersöka hur skolans avgångselever uppfattade sin utbildning. Elevernas entreprenöriella attityd fångade mitt intresse då eleverna beskrev den som kreativ och ansvarsfull. De berättade för mig att uppgifterna de utförde var på riktigt därför att de hade fått autentiska, problemlösande uppgifter att arbeta med på sitt företag. Jag började fundera på om en entreprenöriell inriktning också innebär att man skapar någon annan lärandeform.

Vad handlar avhandlingen om?

– Samhällsförändringar, teknologiska utvecklingar och globalisering har tillsammans bidragit till att ge gymnasieelever av idag nya sätt att se på sitt lärande. I min forskning var målet att analysera och beskriva hur gymnasieelever vid ett teoretiskt program med uttalad entreprenöriell profil uppfattar och förstår entreprenöriellt lärande. Genom intervjuer med elever om deras projektarbete har deras skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande kunnat beskrivas. Eleverna jämför skolans uppgifter som de uttrycker som tillrättalagda och dilemmabefriade med företagsuppgifter som kan vara fyllda av dilemman vilka måste lösas under arbetets gång på väg mot målet. I den entreprenöriella lärandeformen lär sig elever ta ett reellt ansvar för sina uppgifter och sitt lärande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Gymnasieelever uppfattar entreprenöriellt lärande som att de själva måste lära sig ta ansvar för att förstå, identifiera och avgränsa en arbetsuppgift. Dessutom beskriver eleverna att det är omöjligt att inneha alla kompetenser som de kan behöva för sin uppgift och de söker externa kontakter i nätverk inom och utom landet. Elever teambildar även med personer som har den för uppgiften behövliga kompetensen och detta är något helt annat än att grupparbeta, vilket elever berättar att de tidigare har fått göra i skolan. Uppgiftens innehåll och omfattning är oerhört central för att motivera elever. Resultatet visar att elever lär både i skolan och på sitt fadderföretag och att nyttan av att lära i de båda sociala praktikerna berikar elevers lärande i olika ämnen.

Vad överraskade dig?

– Jag började snart förstå att i den entreprenöriella lärandeformen utförde eleverna inte bara sin uppgift utan tog även ansvar för det resultat som de presenterade till exempel ledningen på det fadderföretag som de tillhörde under hela sin gymnasieutbildning. Eleverna analyserade sitt resultat innan de offentliggjorde det, vilket kunde innebära att de gjorde företaget medvetet om vilka följder som resultatet skulle kunna få om inte särskilda åtgärder vidtogs. Överhuvudtaget försökte eleverna lämna ifrån sig ett resultat som skulle komma företaget till nytta, till skillnad från en skoluppgift som de beskrev bara bedömdes och sedan kunde kastas i papperskorgen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det har varje lärare i såväl grundskola som gymnasium samt i lärarutbildning som vill få skolans elever att vara kreativa och ta ansvar för sitt lärande genom att arbeta med utmanande verksamhetsbaserade uppgifter i samspel skola näringsliv.

Sidan publicerades 2011-04-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:41 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser