Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Ojämlikt i matematikundervisningen

Publicerad:2021-10-14
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Victoria Rolfe
Victoria Rolfe.
Victoria Rolfe

Bor i Göteborg
Född år 1987

Disputerade 2021-06-08
vid Göteborgs universitet

Avhandling

Exploring socioeconomic inequality in educational opportunity and outcomes in Sweden and beyond

Det finns en tydlig ojämlikhet i matematikkunskaper utifrån elevers socioekonomiska förutsättningar. Victoria Rolfes forskning visar också att det finns en skillnad i hur väl förberedda lärare är att undervisa resursstarka och resurssvaga elever.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag växte upp och började min karriär som lärare i England. Som skolelev och senare som lärare bevittnade jag en viss nivå av ojämlikhet i hur engelska skolor organiserar undervisningsgrupper och material som bör täckas i varje ämne. Detta har alltid intresserat mig och jag blev senare antagen till ett forskningsprojekt kring ojämlika lärmöjligheter, det vill säga hur mycket ämnesinnehåll som eleverna får undervisning i, i Sverige.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den undersöker de socioekonomiska prestations- och möjlighetsluckorna som har uppstått i internationella bedömningar, särskilt hur dessa kan ha utvecklats i samband med förändringar i utbildningsjämlikhet. Jag har använt data från den storskaliga internationella undersökningen TIMSS för att titta på dessa relationer vid fyra tidpunkter i 78 olika länder. Jag har också undersökt den svenska situationen mer i detalj, genom att inkludera lärarberedskap och kvalifikationer i ojämlikhetsmodellerna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det i nästan alla länder finns en ojämlikhet i matematikkunskaper utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar, och att undervisningen i klasser med en hög andel elever med sämre socioekonomiska förutsättningar täcker in färre delar av kunskapsinnehållet i matematik. Det var ett förväntat resultat, men det var intressant att se att det i länder med större inkomstskillnader också finns en större nivå av socioekonomiska ojämlikheter i matematikkunskaper. Även om det finns relativt låga inkomstskillnader i Sverige så finns det en tydlig ojämlikhet i matematikkunskaper utifrån elevernas socioekonomiska förutsättningar. Min studie visar att ojämlikheten ökade i TIMSS 2003 och 2015.

– Förutom ojämlikhet i matematikkunskaper och lärmöjligheter finns det också en skillnad i hur väl förberedda lärarna upplever att de är att undervisa. Studien visar att obehöriga lärare i skolor med resursstarka elever säger sig vara bättre förberedda att undervisa i matematik jämfört med obehöriga lärare i klasser med hög andel resurssvaga elever. För behöriga lärare är det ingen skillnad i hur väl förberedda de anser sig vara i olika typer av klasser.

Vad överraskade dig?

– Den största överraskningen var att de ojämlika lärmöjligheterna i matematik var koncentrerade till högt utvecklade länder, och starkast i engelsktalande länder. Detta får mig att tro att den strikta kopplingen mellan socioekonomisk bakgrund, undervisning och prestation kan återspegla en särskild kulturell tendens.

Vem har nytta av dina resultat?

– Resultaten från avhandlingen kan vara intressanta för dem som arbetar med ojämlikheter i utbildningssystem. Särskilt i Sverige väcker det frågor om tillgång till kompetenta lärare och lärares beteende, och vad det kan innebära för lärarutbildningen.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev