Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Orättvis bedömning till yrkeslärarutbildningen

Publicerad:2011-06-13
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det finns brister i bedömningen av yrkesmeriter till yrkeslärarutbildningen. Tillexempel hanterar universiteten antagningsbesluten på olika sätt.
– Jag är förvånad över den bristande kvalitetskontrollen i den här typenav bedömning, säger Tova Stenlund som skrivit avhandlingen ”Validitet ibedömning av reell kompetens”.

Tova Stenlund

Född 1968
i Boliden

Disputerade
2011-06-01

vid Umeå Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

As valid as it can be? Assessment of prior learning in higher education. Svensk titel: Validitet i bedömningen av reell kompetens

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Vid avdelningen där jag arbetar, beteendevetenskapliga mätningar, är vi specielltintresserade av kvaliteten i prov och bedömningar av olika slag, vi arbetar blandannat med att konstruera högskoleprovet och nationella prov. Eftersom detverkade saknas forskning om hur informell kunskap bedöms tog jag chansen attforska om det när möjligheten kom.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om kvaliteten i bedömning av reell kompetens bedömningen handlar om hurframförallt individers informella kompetens, exempelvis yrkeskompetens, identifieras,värderas och erkänns (detta kallas ofta för validering). Jag har undersökten specifik procedur som används vid bedömningen för att antas till ochtillgodoräkna sig poäng i yrkeslärarutbildningen. Studierna genomfördes 2008 2010 och baseras på data från cirka 600 ansökningar till åtta olika universitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det finns flera hot mot kvaliteten i bedömningarna och att man måsteförbättra proceduren. De sökande får till exempel olika mycket hjälp, vilketkan påverka deras resultat. Många upplevde också att proceduren var orättvis,antagligen för att de inte vet vad som bedöms. Hur den reella kompetensenbedöms är också beroende av yrkesexperterna och det instrument som används.Jag har jämfört bedömningar mellan experter och överensstämmelsen mellanbedömningarna var svag, vilket kan betyda att resultat kan bli olika beroendepå vem som gör bedömningen. Det fanns också stora skillnader i hur de olikauniversiteten hanterade ansökningarna, exempelvis tar de olika mycket hänsyntill experternas bedömning. För individen är det här allvarligt eftersom det avgörom man kommer in på en högskoleutbildning eller inte.

Vad överraskade dig?

– Att det var så lite kvalitetskontroll. Jag trodde nog att man hade mer kontroll änvad man har.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som jobbar med den här typen av bedömning. Jag hoppas också attmakthavare ska inse att det här är ett område som man bör undersöka närmare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev