Orättvis bedömning till yrkeslärarutbildningen

Tova Stenlund

Född 1968
i Boliden

Disputerade
2011-06-01

vid Umeå Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
As valid as it can be? Assessment of prior learning in higher education. Svensk titel: Validitet i bedömningen av reell kompetens

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Vid avdelningen där jag arbetar, beteendevetenskapliga mätningar, är vi specielltintresserade av kvaliteten i prov och bedömningar av olika slag, vi arbetar blandannat med att konstruera högskoleprovet och nationella prov. Eftersom detverkade saknas forskning om hur informell kunskap bedöms tog jag chansen attforska om det när möjligheten kom.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om kvaliteten i bedömning av reell kompetens bedömningen handlar om hurframförallt individers informella kompetens, exempelvis yrkeskompetens, identifieras,värderas och erkänns (detta kallas ofta för validering). Jag har undersökten specifik procedur som används vid bedömningen för att antas till ochtillgodoräkna sig poäng i yrkeslärarutbildningen. Studierna genomfördes 2008 2010 och baseras på data från cirka 600 ansökningar till åtta olika universitet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det finns flera hot mot kvaliteten i bedömningarna och att man måsteförbättra proceduren. De sökande får till exempel olika mycket hjälp, vilketkan påverka deras resultat. Många upplevde också att proceduren var orättvis,antagligen för att de inte vet vad som bedöms. Hur den reella kompetensenbedöms är också beroende av yrkesexperterna och det instrument som används.Jag har jämfört bedömningar mellan experter och överensstämmelsen mellanbedömningarna var svag, vilket kan betyda att resultat kan bli olika beroendepå vem som gör bedömningen. Det fanns också stora skillnader i hur de olikauniversiteten hanterade ansökningarna, exempelvis tar de olika mycket hänsyntill experternas bedömning. För individen är det här allvarligt eftersom det avgörom man kommer in på en högskoleutbildning eller inte.

Vad överraskade dig?

– Att det var så lite kvalitetskontroll. Jag trodde nog att man hade mer kontroll änvad man har.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som jobbar med den här typen av bedömning. Jag hoppas också attmakthavare ska inse att det här är ett område som man bör undersöka närmare.

Sidan publicerades 2011-06-13 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 10:56 av


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 22 oktober!

Nytt nr ute 22 oktober!

Tema: En skola på vetenskaplig grund? Intervju: Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vill inte släppa lärarperspektivet.

Läs mer här
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Skolportens favorit: Matteboken används inte alltid som tänkt

Elever i årskurs 1 använder inte alltid matematikläroböcker som det var tänkt i undervisningen, konstaterar Malin Norberg som forskat om elevers arbete med matematikläroböcker. Nu har hennes avhandling valts till Skolportens favorit av Skolportens lärarpanel.

In video classes teachers parse clues to student wellbeing

The shift from in-person to remote learning is giving some teachers unprecedented video access into their students’ homes.

In schools, are we measuring what matters?

The psychologist, researcher, and MacArthur Fellow Angela Duckworth believes that to make better decisions in our school systems, we need to rethink the way we measure student capabilities.

How schools can build physical activity into classroom instruction

Teachers can build brief stretching or exercise breaks into virtual classes to improve concentration, academic performance and social and emotional health, while decreasing behavioral issues, says Kate Holmes of Springboard to Active Schools.

Should we screen kids’ genes to ‘predict’ how successful they’ll be in school?

Scientists feel we’re still far from that possibility, but new research could make it possible to spot the genetic patterns associated with educational performance.