Orealistisk kursplan i undervisning för nyanlända

Orealistisk kursplan i samhällskunskap får lärare att göra egna prioriteringar i undervisningen av nyanlända ungdomar. Det visar Christina Odenstads avhandling.

Christina Odenstad
Christina Odenstad

Född 1970
Bor i Sollentuna

Disputerade 2018-11-16
vid Karlstads universitet


AVHANDLING
Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskaps-undervisning för nyanlända

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare och har forskat och skrivit om prov och bedömning i samhällskunskap. När jag började forska om medborgarskap kom jag in på hur undervisningen kan se ut för nyanlända. Vad får nyanlända ungdomar som är på väg ut som medborgare i ett nytt hemland lära sig? Vad ska vi lära dem? Och hur ska det gå till? Det fick mig att börja fundera på hur man organiserar undervisning för nyanlända.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om samhällskunskapsundervisning för nyanlända ungdomar som går språkintroduktion. Jag har försökt förstå varför lärare undervisar dem som de gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Lärarna har en kursplan att följa, men den är orealistisk utifrån de praktiska förutsättningar som råder. Det är brist på tid och elevgruppen har helt olika bakgrund och förkunskaper i både svenska språket och själva ämnet. Därför skapar lärarna en samhällskunskapsundervisning som blir en slags praktisk medborgarkunskap. Fokus ligger på demokrati, rättigheter och skyldigheter, yttrandefrihet, jämställdhet och hur samhället fungerar.

– Lärarna är medvetna om att de ska följa kursplanen, och allt de gör finns med i den, men de måste göra ett urval utifrån vad som är praktiskt genomförbart. Från lärarnas sida handlar det om att få eleverna delaktiga och bidra till integration. De utgår från en en omsorg om eleverna och vad de behöver som medborgare, medan tanken från politiker och skolan snarare är att de ska få godkända betyg.

Vad överraskade dig?

– Att elevgrupperna var så heterogena. I klassrummen sitter elever som flytt krig och kommit hit utan sina föräldrar sida vid sida med de som kommit hit under relativt trygga omständigheter. Det är en stor spridning som har en enorm påverkan på den praktiska vardagen i klassrummet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Samhällskunskapslärare och de som jobbar med nyanlända, oavsett ämne. Och rektorer och politiker som styr vilken kursplan man ska följa, vilken tid läraren har på sig och hur undervisningen organiseras.

Annika Sjöberg

Sidan publicerades 2019-01-09 10:28 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-23 11:35 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet?  ”Känslan av meningsfullhet är central för att lyckas i skolan”, säger forskaren Ruhi Tyson.

Elever i Kristinehamn får läsförmågan testad med AI

I höst ska alla elever från årskurs ett till fyra i Kristinehamn få sin läsförmåga testad med hjälp av artificiell intelligens.

Snabba råd om att fokusera på lösningar

Vad ska en förskola eller skola göra för att bli bra på att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Och vems ansvar är det? Linda Petersson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ger några råd.

Forskningsutblick: Olika sätt att använda fingrarna i subtraktion

Barn som använder fingrarna när de löser matematikuppgifter kan vara olika framgångsrika beroende på hur de gör. I artikeln ”Strukturera eller räkna: olika sätt att använda fingrarna i subtraktion” visar forskarna Angelika Kullberg, Camilla Björklund och Ulla Runesson Kempe att lärare i förskolan kan hjälpa barn att se mönster och utveckla sin förståelse för talens struktur med hjälp av fingrarna.

Sure Start centres ‘big benefit’ but face cuts

Sure Start centres, aimed at improving early years health and education in England, brought ”big benefits for children’s health”, researchers say.