Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Orealistisk kursplan i undervisning för nyanlända

Publicerad:2019-01-09
Uppdaterad:2019-01-23
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Christina Odenstad

Född 1970
Bor i Sollentuna

Disputerade 2018-11-16
vid Karlstads universitet

Avhandling

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskaps-undervisning för nyanlända

Orealistisk kursplan i samhällskunskap får lärare att göra egna prioriteringar i undervisningen av nyanlända ungdomar. Det visar Christina Odenstads avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare och har forskat och skrivit om prov och bedömning i samhällskunskap. När jag började forska om medborgarskap kom jag in på hur undervisningen kan se ut för nyanlända. Vad får nyanlända ungdomar som är på väg ut som medborgare i ett nytt hemland lära sig? Vad ska vi lära dem? Och hur ska det gå till? Det fick mig att börja fundera på hur man organiserar undervisning för nyanlända.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om samhällskunskapsundervisning för nyanlända ungdomar som går språkintroduktion. Jag har försökt förstå varför lärare undervisar dem som de gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Lärarna har en kursplan att följa, men den är orealistisk utifrån de praktiska förutsättningar som råder. Det är brist på tid och elevgruppen har helt olika bakgrund och förkunskaper i både svenska språket och själva ämnet. Därför skapar lärarna en samhällskunskapsundervisning som blir en slags praktisk medborgarkunskap. Fokus ligger på demokrati, rättigheter och skyldigheter, yttrandefrihet, jämställdhet och hur samhället fungerar.

– Lärarna är medvetna om att de ska följa kursplanen, och allt de gör finns med i den, men de måste göra ett urval utifrån vad som är praktiskt genomförbart. Från lärarnas sida handlar det om att få eleverna delaktiga och bidra till integration. De utgår från en en omsorg om eleverna och vad de behöver som medborgare, medan tanken från politiker och skolan snarare är att de ska få godkända betyg.

Vad överraskade dig?

– Att elevgrupperna var så heterogena. I klassrummen sitter elever som flytt krig och kommit hit utan sina föräldrar sida vid sida med de som kommit hit under relativt trygga omständigheter. Det är en stor spridning som har en enorm påverkan på den praktiska vardagen i klassrummet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Samhällskunskapslärare och de som jobbar med nyanlända, oavsett ämne. Och rektorer och politiker som styr vilken kursplan man ska följa, vilken tid läraren har på sig och hur undervisningen organiseras.

Annika Sjöberg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev