Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Orealistisk kursplan i undervisning för nyanlända

Publicerad:2019-01-09
Uppdaterad:2019-01-23
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Christina Odenstad

Född 1970
Bor i Sollentuna

Disputerade 2018-11-16
vid Karlstads universitet

Avhandling

Medborgarkunskap i fokus: Samhällskunskaps-undervisning för nyanlända

Orealistisk kursplan i samhällskunskap får lärare att göra egna prioriteringar i undervisningen av nyanlända ungdomar. Det visar Christina Odenstads avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare och har forskat och skrivit om prov och bedömning i samhällskunskap. När jag började forska om medborgarskap kom jag in på hur undervisningen kan se ut för nyanlända. Vad får nyanlända ungdomar som är på väg ut som medborgare i ett nytt hemland lära sig? Vad ska vi lära dem? Och hur ska det gå till? Det fick mig att börja fundera på hur man organiserar undervisning för nyanlända.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om samhällskunskapsundervisning för nyanlända ungdomar som går språkintroduktion. Jag har försökt förstå varför lärare undervisar dem som de gör.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Lärarna har en kursplan att följa, men den är orealistisk utifrån de praktiska förutsättningar som råder. Det är brist på tid och elevgruppen har helt olika bakgrund och förkunskaper i både svenska språket och själva ämnet. Därför skapar lärarna en samhällskunskapsundervisning som blir en slags praktisk medborgarkunskap. Fokus ligger på demokrati, rättigheter och skyldigheter, yttrandefrihet, jämställdhet och hur samhället fungerar.

– Lärarna är medvetna om att de ska följa kursplanen, och allt de gör finns med i den, men de måste göra ett urval utifrån vad som är praktiskt genomförbart. Från lärarnas sida handlar det om att få eleverna delaktiga och bidra till integration. De utgår från en en omsorg om eleverna och vad de behöver som medborgare, medan tanken från politiker och skolan snarare är att de ska få godkända betyg.

Vad överraskade dig?

– Att elevgrupperna var så heterogena. I klassrummen sitter elever som flytt krig och kommit hit utan sina föräldrar sida vid sida med de som kommit hit under relativt trygga omständigheter. Det är en stor spridning som har en enorm påverkan på den praktiska vardagen i klassrummet.

Vem har nytta av dina resultat?

– Samhällskunskapslärare och de som jobbar med nyanlända, oavsett ämne. Och rektorer och politiker som styr vilken kursplan man ska följa, vilken tid läraren har på sig och hur undervisningen organiseras.

Annika Sjöberg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev