Pojkars NO-arbete värderas högre än flickors

Kristina Andersson

Född 1962
i Uppsala

Disputerade
2011-04-08

vid Högskolan i Gävle

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärare för förändring: att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en biologexamen och en lärarexamen och har jobbat som lärare i matte och NO i femton år.Det var centralt för mig under min tid som lärare att alla elever i klassrummet ska få ta lika storplats och att kön inte ska spela någon roll.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en sammanläggningsavhandling och i den mest omfattande studien undersöker jag, genomaktionsforskning tillsammans med förskollärare och lärare, hur genusmedvetenhet kan påverka ochförändra undervisningen i NO-ämnen. Jag var även intresserad av att problematisera NO-ämnena isig med hjälp av feministisk vetenskapskritik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att en person kan tänka runt genus på olika sätt i olika situationer man kan ha en föreställningoch en jämställdhetsretorik på en nivå men på en annan nivå kanske man ändå, omedvetet, värderarkön olika. I min studie kan jag säga att lärare generellt värderade flickors sätt att arbeta med NOlägre än pojkars. Som lärare måste man jobba mycket med sig själv för att få syn på sina egnaföreställningar och det är först så ett förändringsarbete kan börja. Jag vill inte skuldbelägga lärare,min poäng är att det här är ett arbete som är komplicerat och tar tid. I avhandlingen finns exempelpå olika verktyg för hur man kan arbeta med de här frågorna i förskolan och skolan.

Vad överraskade dig?

– Att vi faktiskt bär på olika föreställningar om genus inom oss, det överraskade inte men jag är gladöver att jag kunde synliggöra det och koppla det till ett teoretiskt ramverk.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare på alla nivåer från förskola till högre utbildning men också på lärarutbildningen därlärarstudenter genom att arbeta på det här sättet under hela utbildningen skulle kunna utmanas ochfå tag i sina egna föreställningar om genus. Avhandlingen kan även vara intressant för naturvetare,eftersom jag diskuterar de naturvetenskapliga ämnenas genuskodning.

Sidan publicerades 2011-05-04 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!