Pojkars NO-arbete värderas högre än flickors

Kristina Andersson

Född 1962
i Uppsala

Disputerade
2011-04-08

vid Högskolan i Gävle

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärare för förändring: att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en biologexamen och en lärarexamen och har jobbat som lärare i matte och NO i femton år.Det var centralt för mig under min tid som lärare att alla elever i klassrummet ska få ta lika storplats och att kön inte ska spela någon roll.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en sammanläggningsavhandling och i den mest omfattande studien undersöker jag, genomaktionsforskning tillsammans med förskollärare och lärare, hur genusmedvetenhet kan påverka ochförändra undervisningen i NO-ämnen. Jag var även intresserad av att problematisera NO-ämnena isig med hjälp av feministisk vetenskapskritik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att en person kan tänka runt genus på olika sätt i olika situationer man kan ha en föreställningoch en jämställdhetsretorik på en nivå men på en annan nivå kanske man ändå, omedvetet, värderarkön olika. I min studie kan jag säga att lärare generellt värderade flickors sätt att arbeta med NOlägre än pojkars. Som lärare måste man jobba mycket med sig själv för att få syn på sina egnaföreställningar och det är först så ett förändringsarbete kan börja. Jag vill inte skuldbelägga lärare,min poäng är att det här är ett arbete som är komplicerat och tar tid. I avhandlingen finns exempelpå olika verktyg för hur man kan arbeta med de här frågorna i förskolan och skolan.

Vad överraskade dig?

– Att vi faktiskt bär på olika föreställningar om genus inom oss, det överraskade inte men jag är gladöver att jag kunde synliggöra det och koppla det till ett teoretiskt ramverk.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare på alla nivåer från förskola till högre utbildning men också på lärarutbildningen därlärarstudenter genom att arbeta på det här sättet under hela utbildningen skulle kunna utmanas ochfå tag i sina egna föreställningar om genus. Avhandlingen kan även vara intressant för naturvetare,eftersom jag diskuterar de naturvetenskapliga ämnenas genuskodning.

Sidan publicerades 2011-05-04 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:31 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?