Pojkars NO-arbete värderas högre än flickors

Kristina Andersson

Född 1962
i Uppsala

Disputerade
2011-04-08

vid Högskolan i Gävle

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärare för förändring: att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en biologexamen och en lärarexamen och har jobbat som lärare i matte och NO i femton år.Det var centralt för mig under min tid som lärare att alla elever i klassrummet ska få ta lika storplats och att kön inte ska spela någon roll.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en sammanläggningsavhandling och i den mest omfattande studien undersöker jag, genomaktionsforskning tillsammans med förskollärare och lärare, hur genusmedvetenhet kan påverka ochförändra undervisningen i NO-ämnen. Jag var även intresserad av att problematisera NO-ämnena isig med hjälp av feministisk vetenskapskritik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att en person kan tänka runt genus på olika sätt i olika situationer man kan ha en föreställningoch en jämställdhetsretorik på en nivå men på en annan nivå kanske man ändå, omedvetet, värderarkön olika. I min studie kan jag säga att lärare generellt värderade flickors sätt att arbeta med NOlägre än pojkars. Som lärare måste man jobba mycket med sig själv för att få syn på sina egnaföreställningar och det är först så ett förändringsarbete kan börja. Jag vill inte skuldbelägga lärare,min poäng är att det här är ett arbete som är komplicerat och tar tid. I avhandlingen finns exempelpå olika verktyg för hur man kan arbeta med de här frågorna i förskolan och skolan.

Vad överraskade dig?

– Att vi faktiskt bär på olika föreställningar om genus inom oss, det överraskade inte men jag är gladöver att jag kunde synliggöra det och koppla det till ett teoretiskt ramverk.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare på alla nivåer från förskola till högre utbildning men också på lärarutbildningen därlärarstudenter genom att arbeta på det här sättet under hela utbildningen skulle kunna utmanas ochfå tag i sina egna föreställningar om genus. Avhandlingen kan även vara intressant för naturvetare,eftersom jag diskuterar de naturvetenskapliga ämnenas genuskodning.

Sidan publicerades 2011-05-04 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:31 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Begrepp i tiden: utforma

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga. ”I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever”, säger hon.

RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer

RFSU har varit experter på sexualundervisning i snart 100 år. Nu har vi samlat våra bästa metoder i en kunskapsbank för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver för att ge alla elever den goda sexualundervisning de har rätt till. Lycka till!

Förskolan där barnen programmerar robotar

Ettåringar som programmerar i förskolan är ingen utopi, digitalisering är en del av förskolans läroplan sedan den 1 juli i år. På förskolan Lilla Tollare i Nacka lär sig barnen programmering på förskolans gård.

Krossar myterna i skolan: ”Gör undervisning sämre”

Schack gör barn bra på logiskt tänkande och de klarar av digital multitasking bättre än vuxna. Eller? En rad myter präglar både undervisningen och hur vi ser på lärande, konstaterade en grupp inlärningsforskare.

The hotter the planet grows, the less children are learning

Hotter temperatures affect students’ ability to learn, according to an analysis by R. Jisung Park, an environmental and labor economist at UCLA’s department of Public Policy and the Luskin Center for Innovation. Data shows, however, that snow days did not affect learning.