Pojkars NO-arbete värderas högre än flickors

Kristina Andersson

Född 1962
i Uppsala

Disputerade
2011-04-08

vid Högskolan i Gävle

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Lärare för förändring: att synliggöra och utmana föreställningar om naturvetenskap och genus

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har en biologexamen och en lärarexamen och har jobbat som lärare i matte och NO i femton år.Det var centralt för mig under min tid som lärare att alla elever i klassrummet ska få ta lika storplats och att kön inte ska spela någon roll.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det är en sammanläggningsavhandling och i den mest omfattande studien undersöker jag, genomaktionsforskning tillsammans med förskollärare och lärare, hur genusmedvetenhet kan påverka ochförändra undervisningen i NO-ämnen. Jag var även intresserad av att problematisera NO-ämnena isig med hjälp av feministisk vetenskapskritik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att en person kan tänka runt genus på olika sätt i olika situationer man kan ha en föreställningoch en jämställdhetsretorik på en nivå men på en annan nivå kanske man ändå, omedvetet, värderarkön olika. I min studie kan jag säga att lärare generellt värderade flickors sätt att arbeta med NOlägre än pojkars. Som lärare måste man jobba mycket med sig själv för att få syn på sina egnaföreställningar och det är först så ett förändringsarbete kan börja. Jag vill inte skuldbelägga lärare,min poäng är att det här är ett arbete som är komplicerat och tar tid. I avhandlingen finns exempelpå olika verktyg för hur man kan arbeta med de här frågorna i förskolan och skolan.

Vad överraskade dig?

– Att vi faktiskt bär på olika föreställningar om genus inom oss, det överraskade inte men jag är gladöver att jag kunde synliggöra det och koppla det till ett teoretiskt ramverk.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare på alla nivåer från förskola till högre utbildning men också på lärarutbildningen därlärarstudenter genom att arbeta på det här sättet under hela utbildningen skulle kunna utmanas ochfå tag i sina egna föreställningar om genus. Avhandlingen kan även vara intressant för naturvetare,eftersom jag diskuterar de naturvetenskapliga ämnenas genuskodning.

Sidan publicerades 2011-05-04 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 12:31 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser