Positiva erfarenheter av hälsoprojekt – men ingen effekt på fysisk aktivitet

Ett hälsoprojekt mellan forskare och ungdomar i Angered visade sig vara lyckat. Däremot visade uppföljningen inte på någon ökad fysisk aktivitet. Men hälsointerventioner är inte meningslösa, understryker forskare Andreas Fröberg.

Andreas Fröberg
Andreas Fröberg

Född år 1985
Bor i Göteborg

Disputerade 2018-06-15
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area - An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Interventionsprojektet har tydliga kopplingar till min grundutbildning som lärare i ämnet idrott och hälsa. Att arbeta hälsofrämjande, där en central del består i att lyssna in ungdomars egna åsikter och önskemål och omsätta dem i praktiken, ingår också i lärares uppdrag.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om ett tvåårigt skolbaserat interventionsprojekt kring kost och fysisk aktivitet bland elever i Angered från årskurs 7 till 9 med syfte uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor. Den första delen handlar om arbetsprocessen inom interventionen och hur den utvecklades och implementerades i samarbete mellan forskargruppen och eleverna. Den andra delen handlar om mätning av stillasittande och fysisk aktivitet hos de deltagande ungdomarna. I projektet ingick även en kontrollgrupp. Mätningarna gjordes med hjälp av avancerade rörelsemätare, så kallade accelerometrar, som ungdomarna fick bära på midjan under sju på varandra följande dagar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett resultat är att interventionen utvecklades och implementerades genom samarbete och delat beslutsfattande mellan forskargruppen och ungdomarna. Våra erfarenheter är att ungdomarna uppskattade samarbetet. De hade flera förslag och idéer på aktiviteter kring kost och fysisk aktivitet och tog också ansvar för att utveckla och implementera interventionen genom att planera och organisera olika aktiviteter. Under tre skolterminer genomfördes 31 aktiviteter, bland annat muskelstärkande aktivitet med kroppen som belastning, promenader med stegräknare, jogging och löpning, samt dans och diverse bollsporter.

– Projektet visar att deltagarna var ungefär lika fysiskt aktiva som ungdomar från andra områden i Sverige, med högre socioekonomisk status. Ungefär hälften av deltagarna nådde rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet eller mer per dag på måttlig till hög intensitet.

– Trots positiva erfarenheter kring samarbetet mellan forskargruppen och ungdomarna visade resultaten, två år senare när eleverna gick i årskurs 9, att deras fysiska aktivitet inte hade ökat jämfört med kontrollgruppen. Jag vill inte dra slutsatsen att interventioner som den här är meningslöst. Kanske kan den ha positiva effekter på längre sikt eller på andra hälsoområden.

Vad överraskade dig?

– En del tidigare studier tyder på att ungdomar i lågsocioekonomiska områden är mindre fysiskt aktiva jämfört med ungdomar från andra områden. Men vid jämförelse med tidigare accelerometer-baserade studier tycks ungdomarna inom vårt projekt vara ungefär lika fysiskt aktiva som ungdomar från andra områden i Sverige.

Vem har nytta av dina resultat?

– Bland annat forskare och praktiker som arbetar med interventionsprojekt med syfte att främja hälsosamma vanor kring kost och fysisk aktivitet hos unga. Men framför allt de som strävar efter att samarbeta med ungdomar för att skapa lämpliga interventionsaktiviteter. Även pedagoger och annan skolpersonal som vill ha exempel på hur man kan arbeta för att ge barn och ungdomar en röst i utvecklingen av aktiviteter kring kost och fysisk aktivitet.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2018-08-31 13:53 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-09-14 09:49 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Estetiska ämnen
  Skolporten nr 6/2018 – ute nu!

Tema: Estetiska ämnen

Vilken plats har de estetiska ämnena i skolan? Bidrar de till bättre resultat i andra ämnen? Eller är de helt enkelt viktiga i sin egen rätt? Intervju: Tillbaka till skolan. Psykologen Malin Gren Landell brinner för att minska elevers skolfrånvaro.

Köp digitala lösnummer!
Fortbildning
”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

”Lärares sätt att kommunicera påverkar elevernas texter”

Karolina Wirdenäs, docent i nordiska språk, berättar om vikten att arbeta mångsidigt i undervisningen med skrivutveckling.

Läs intervjun
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Effekten av en lärare

Den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek är respekterad världen över för sin forskning. Och han skräder inte orden om lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Resultatdialog 2018

Resultatdialog presenterar svensk utbildningsvetenskaplig forskning som finansieras av Vetenskapsrådet. Sedan år 2005 har resultat från aktuella forskningsprojekt sammanfattats inom ramen för Resultatdialog, dels på en årlig konferens, dels i en antologi som kan laddas ner från Vetenskapsrådet.se. Läs antologin här (pdf).

Barn som gått i förskola har högre lön som vuxna

Längre utbildning och högre lön. Det är de långsiktiga effekterna av att gå i förskola. Däremot påverkas inte de kognitiva färdigheterna, visar en översikt av internationell forskning.

Låt det få ta tid

Glöm det ”magiska trollspöet.” Det tar tid att bygga upp en högkvalitativ elevhälsa. Varje skola måste arbeta utifrån sin verklighet. Det anser forskaren Pia Skott.

Arne Engström: Kontrareplik till Andreas Ryve

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Arne Engström.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats