Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Press på skolan att förändras

Publicerad:2011-06-13
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

I samhällsdebatten framhävs förändring och innovation som attraktivtoch positivt, något som också påverkar skolan. Lärarna deltar gärna i ett förändringsarbete, men vill inte ta ansvar för samhällets hela utveckling. Det hävdar Pernille Berg i avhandlingen ”The Reluctant Change Agent Change, Chance and Choice among Teachers Educational Change in The City”.

Pernille Berg

Född 1969
i Köpenhamn

Disputerade
2011-06-01

vid Lunds Universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

The Reluctant Change Agent Change, Chance and Choice among Teachers Educational Change in The City

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I ett tidigare utvärderingsarbete för Arbetslivsinstitutet märkte jag att mångalärare inte uppfattade sig själva som förändringsagenter. Eftersom jag studeratutbildningspolitik och frågor som rör förändring i utbildning, ville jag analysera detväxande intresset för innovation inom den offentliga sektorn.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om de överordnade ämnen som präglar utbildningsdiskussionen i dag bland annatförändring, globalisering, kompetens och innovation. Jag har valt att fokusera på attförändring och innovation inte nödvändigtvis är samma sak och att den problematikdet ger upphov till om man förväntar sig att de skulle vara så. Jag har också valt attlåta lärarna som är berörda av förändringarna berätta om sina upplevelser. De har ettpassionerat förhållande till sin lärargärning men tar ogärna på sig ett förändringsansvarför en hel organisation.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag problematiserar tendensen att låta en överordnad retorik om förändring,globalisering och innovation, dominera och därigenom skapa förväntningar påförändringar inom skolvärlden. Det finns en ökad press på skolorna att lösa deutmaningar som vi som samhälle står inför. Men vill man ha innovation måste manacceptera att det är processer som inte går att styra eftersom det i innovationens naturligger att den inte kan kontrolleras. Det måste man som skolledare förhålla sig till. Medmina empiriska data kan jag dokumentera att lärarna gärna deltar i förändring ochpotentiell innovation, men inte som bärare av samhällets utveckling.

Vad överraskade dig?

– Den första överraskningen var att många av de utmaningar man upplever i Sverige,upplever man också på ett globalt plan. Den andra att det finns en förväntan attkunna styra förändringen så att den passar alla. Men när innovation kommer ur behovinitierade underifrån går den inte att styra och när den initieras uppifrån kan den intemed lätthet förankras.

Vem har nytta av dina resultat?

– Både skolledare, politiker, lärarutbildningar och förvaltningar.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev