Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Problem med läsförståelse visar sig sent

Publicerad:2014-12-16
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Författare

Åsa Elwér

Född 1976
i Lund

Disputerade 2014-09-19
vid Linköpings universitet

 

Avhandling

Early predictors of reading comprehension difficulties

Läsförståelseproblem hos barn som läser utmärkt, men utan att förstå, upptäcks i regel inte förrän i tioårsåldern. Det visar Åsa Elwérs studie om läsförståelseproblem.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är en storläsare själv, vilket gjort mig intresserad av de komplicerade processer som ingår i läsförståelse och som utförs av duktiga läsare helt automatiskt. Det fick mig också att bli intresserad av de elever som inte förstår det som de läser och försöka ta reda på vari svårigheterna ligger.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om läsförståelseproblem bland barn i tidig skolålder. De här barnen läser flytande men förstår inte innehållet, det handlar alltså inte om barn med dyslexi. Vi har använt oss av datamaterial baserat på en grupp om tusen barn mellan fem och tio år i USA och tittat på deras läsförståelse. Vi har även undersökt svenska och norska barn i spannet fem till femton år.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att problem med läsförståelse blir tydliga ganska sent, oftast först i tioårsåldern. Genomgående för dessa barn är att de har stora problem med språket överlag – litet ordförråd, problem med grammatiken, svårt att återberätta och komma ihåg vad de läst.

– Varför detta inte upptäcks tidigare beror sannolikt på att texter för yngre barn inte kräver samma språkförståelse, det är först runt tio år som språkförståelsen slår igenom i läsförståelsen. Ytterligare ett resultat är att dessa språkproblem inte förändras efter att barnen börjat skolan.

Vad överraskade dig?

– Att den här gruppen redan som femåringar har problem med uppgifter i fonologisk medvetenhet, alltså svårt att känna igen ljud inom ord. Detta trots att deras tidiga läsinlärning är helt normal.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag hoppas att lärare kan ha nytta av mina resultat. Det är viktigt att så tidigt som möjligt fånga upp de här barnen genom att läsa, arbeta med språket och prata om texter.

Susanne Sawander

DidaktikHem, kultur, omvärldIntervjuSamhällskunskapSpecialpedagogikSvenska
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev