Professionellas förhållningssätt till barn med funktionsnedsättning

Elisabeth Lundström

Elisabeth Lundström

Född 1953
i Sundbyberg

Ett barn är oss fött: Att bli förälder när barnet har en funktionsnedsättning – ett beskrivande och tolkande perspektiv

Stockholms universitet,
2007-12-07


AVHANDLING

Hur blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat inom habiliteringen sedan 1989 och 1999 började jag arbeta i en spädbarns-verksamhet som heter Tittut. Den ryms inom Handikapp & Habilitering i Stockholms län.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar just om att bli förälder till ett barn med en funktionsnedsättning, om det som händer när man som förälder får en diagnos kring det nyfödda barnet. Jag har intervjuat föräldrar till nitton barn (nitton mammor och elva pappor); femton barn med Downs syndrom, tre barn med en hjärnskada och ett blint barn.

Vad är resultatet och dina viktigaste slutsatser?

– Det framkom att det är väldigt individuellt hur man reagerar som förälder, och det går inte att säga något som är generellt för alla. Det som går att säga är att många olika och starka känslor väcks. Likaså väcks många existentiella frågeställningar. Jag har beskrivit det som känslan av att bli ”utkastad från världen”, att det handlar om en ”kärlekskamp” och att det gäller att ”finna sin plats i världen”. Det finns ofta en stor ambivalens hos föräldrarna. Man kan vara glad över att ha blivit förälder men väldigt ledsen över beskedet. Något som framkom var att de professionella har en stor betydelse. Jag vill även betona betydelsen av möten, vilket är särskilt viktigt för professionella att beakta.

Hittade du något under arbetets gång som överraskade eller förvånade dig?

– Egentligen inte, men det blev uppenbart att både sorgen och glädjen var större än jag kunnat föreställa mig. Det blev tydligt i min studie att familjen är ett system: om den ena föräldern är sorgsen är det den andre som håller ihop familjen – man turas om. De pappor som ingick i studien var vanligen mer rationella än mammorna som deltog, och kunde lättare utgå från nuet och tänka framåt. Mammorna påverkades mer som person och funderade på om de gjort något fel under graviditeten – det fanns en väldig skuld hos dem. De professionella har därför ett stort ansvar att involvera båda föräldrarna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Föräldrar, anhöriga och vänner till familjer som har fått ett barn med funktionsnedsättning. Men framförallt professionella; vårdpersonal på sjukhus som lämnar besked men även personal inom habiliteringen som behöver förstå vad föräldrarna har att gå igenom. För personalen i skolan är det viktigt att ha förståelse för att de möter personer som kanske har fått sitt livs svåraste besked – och det behöver man vara ödmjuk inför. Om man som förälder ställer höga krav så finns det ofta goda skäl för det: föräldrarna kan ha mött många okänsliga personer som inte har sett barnet och som förälder kan man då uppleva att man måste kämpa för barnet hela tiden. För föräldrarna i studien präglades den första tiden med barnet av en balans mellan ”att göra” och ”att vara”. Många önskade få något att göra, något att träna på för att kunna påverka utvecklingen så att det skulle bli så bra som möjligt. De föräldrar som vill få redskap för att påverka måste få det, samtidigt som andra kanske bara vill vara ifred. När de professionella kommer med olika idéer om träningsprogram kan det resultera i att föräldrarna tror att barnets utveckling helt och hållet beror på dem som föräldrar. Men det är tydligt att barn med funktionsnedsättning har en egen utvecklingskraft. Det finns däremot en gammaldags pedagogik kring dem, som går ut på att man konstant måste fylla på för att det ska hända något. Men det är för dem precis som det är för andra barn: det gäller att skapa en god mylla så att de kan växa. Något som är tänkvärt är att när de här föräldrarna beskriver sina barn så använder de ord som: kvicka, pigga, nyfikna, finurliga och de pratar om att utveckling sker av sig själv. I olika texter om barn med funktionsnedsättning kan man däremot läsa att ”utveckling sker med specialpedagogisk hjälp” – och visst behövs det specialpedagogik men vilken syn man har på barnet är också betydelsefullt.

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?

– Jag hoppas att man i större utsträckning kan beakta vad föräldrarna har varit med om, och även reflektera kring sin pedagogik och vem det är som sätter taket.

Åsa Larsson

 

Sidan publicerades 2007-12-18 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-04-26 09:43 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer