Psykisk hälsa och SET

Birgitta Kimber

Född 1951
i Östersund

Disputerade 2011-06-10
vid Karolinska institutet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Primary prevention of mental health problems among children and adolescents through social and emotional training in school

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har jobbat med barn inom psykiatrin och socialtjänst i många år och ville arbeta med barnoch ungdomar på skolor. När jag kom tillbaka till grundskolan efter tio år inom socialtjänstoch BUP insåg jag hur den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar försämrats, dettagjorde mig förskräckt. Det gjordes för mycket brandkårsutryckningar och nästan ingaförebyggande insatser.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om att främja psykisk hälsa genom att arbeta strukturerat i skolan. Jag har utbildat lärare i attträna upp barns sociala och emotionella förmågor och i att hantera sina känslor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag kunde se tydliga resultat när det gäller både inåtvänd och utåtvänd problematik efter femår. I experimentskolorna där eleverna fick SET-undervisning en till två gånger per veckakunde jag se att eleverna generellt mådde bättre. I kontrollskolorna som inte arbetade medSET mådde eleverna sämre samtidigt som den förändringen uteblev eller var signifikant lägrehos tonåringarna i experimentskolorna.

Vad överraskade dig?

– Att det var så stor skillnad mellan eleverna när det gäller skoltrivsel till fördel för SET-eleverna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Barn och ungdomar, och skolan i förlängningen. Framöver hoppas jag kunna studeraelevernas skolresultat och jämföra dem för att se om det finns någon koppling mellan socialaoch emotionella färdigheter och skolresultat.

Sidan publicerades 2011-09-08 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 11:44 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer