Redskap främjar elevers algebraiska tänkande

Medierande redskap för att utforska det abstrakta är centrala för att främja yngre elevers algebraiska tänkande. Det är ett av flera resultat i Sanna Wettergrens forskning, som visar att även yngre elever kan arbeta teoretiskt när de utforskar strukturer och relationer i algebraiska uttryck.

Sanna Wettergren
Sanna Wettergren

Född 1959
Bor i Stockholm

Disputerade 2022-06-08
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Att främja yngre elevers algebraiska tänkande – med lärandeverksamhet som redskap

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Som lärare har jag genom åren identifierat olika utmaningar i matematikundervisningen. När jag gick min forskarutbildning fick jag möjlighet att undersöka och analysera vissa av dessa frågor. Bland annat utforskade vi, verksamma lärare och forskare tillsammans, hur en undervisning som kan främja elevers algebraiska tänkande kan iscensättas. Det vill säga vilka uppgifter och vilka frågor som behöver formuleras, vilket väckte mitt intresse.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om en skolmatematisk verksamhet där ett centralt uppdrag är att utveckla elevers matematiska tänkande, mer preciserat deras algebraiska tänkande. Avhandlingsarbetet utgår från ett kollaborativt utforskande där forskare och lärare i en cyklisk process har prövat fyra olika lärandeverksamhetsteoretiska principer om vilken betydelse de har i matematikundervisningen. Dessa principer är: problemsituationer, lärandemodeller, motsättningar samt kollektiva reflektioner. Avhandlingen bygger också på intervjuer med elever om vad de behöver erfara för att urskilja det matematiska i algebraiska uttryck. Studierna genomfördes i förskoleklass till årskurs 5 och learning study användes som forskningsansats.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen bidrar med kunskap om tre kritiska aspekter som elever behöver urskilja för att utveckla en fördjupad matematisk förståelse för algebraiska uttryck. Specifikt handlar det om att kunna identifiera de olika komponenterna i ett uttryck, exempelvis att uttrycket a+b=c består av variabler, en operator samt en relationell komponent. Elever behöver också möjlighet att urskilja att samma variabel i ett uttryck har samma värde, liksom att värdet på en variabel bestäms relationellt. Exempelvis kan en additiv relation representeras som a+b=c, där kvantiteterna a och b beskriver en tredje, c.

– Resultaten visar vidare att användningen av lärandemodeller, det vill säga medierande redskap som förtydligar  det abstrakta, är centralt för elevers förståelse av algebraiska uttryck. Med medierande redskap menas att eleverna får något, exempelvis Cuisenairestavar, att bearbeta ett visst abstrakt innehåll med. Analyserna visar också att lärandemodeller kan stödja elevers kollektiva reflektioner i klassrumsdiskussioner vid utforskandet av strukturer och relationer i algebraiska uttryck. Jag har även identifierat vad som kan vara indikatorer på vad som kan utgöra yngre elevers algebraiskt tänkande när de arbetar med algebraiska uttryck. Dessa är: när eleven kan etablera en likhet; justera olikheter till likheter samt generalisera kring likheter.

Vad överraskade dig?

– Jag överraskades av att elever redan i förskoleklass, i kollektiva reflektioner, tillsammans med lärare och klasskamrater, kan arbeta teoretiskt när de utforskar strukturer och relationer i icke-numeriska algebraiska uttryck. Men även betydelsen av lärandemodellernas roll i elevernas argumentation.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror att lärare, lärarutbildare, läromedelsföretag och även de som arbetar med läroplansutveckling kan ha det genom att resultaten visar hur elever redan från början av sin skolgång kan arbeta teoretiskt med att utforska strukturer och relationer i exempelvis algebraiska uttryck.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2022-07-07 10:19 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-07-08 13:07 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Även yngre elever har nytta av ett algebraiskt tänkande

Även elever i lågstadiet har nytta av ett algebraiskt tänkande. Det menar Helena Eriksson som forskat om hur lärare kan arbeta tillsammans för att utveckla matematikundervisningen.

Låg användning av läromedel bland svenska mattelärare

Medan finska matematiklärare planerar hela sina matematiklektioner nöjer sig svenska lärare med att planera en inledande genomgång. Tuula Koljonens forskning visar också att lärarnas användning av läromedel skiljer sig stort mellan länderna.

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen på Skolportens årliga konferens om specialpedagogik i grundskolan. Ta del av aktuell specialpedagogisk forskning och nätverka med kollegor från hela Sverige. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 september.

Fritidshem

Ta del av aktuell forskning och utvecklas i din yrkesroll på Skolportens fritidshemkonferens! Delta i Stockholm 23–24 november eller på webbkonferensen, 30 november–14 december. Nyhet! Ta med din rektor på webbkonferensen, helt gratis. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms t.o.m. 23 oktober.

Fritidshem – frivillig men pliktfylld utbildningsform

Med ett vänligt vägledande får fritidshemmets pedagoger barnen att vilja göra det som är önskvärt utifrån planering och läroplan. Det visar Linnéa Holmberg som undersökt vad som anses vara meningsfulla aktiviteter i fritidshem.

Platsen påverkar verksamheten på fritidshem

Landsort, tätort eller förort. Platsen har stor betydelse för hur fritidshemmets verksamhet organiseras. Bostadssegregationen innebär också att barngrupperna vid fritidshemmen blir alltmer homogena, visar Catarina Andishamands avhandling.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Ny metod utvecklar förståelse i matematik

Barn som redan i förskoleåldern utvecklar en djupare förståelse av tal blir bättre på matematik än de barn som lär sig genom att räkna fram- och baklänges ett steg i taget. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som också prövat ut olika metoder för undervisning i matematik.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Psychological theory may help boost student engagement

A psychological theory developed in the 1970s and 1980s may hold the answer to engaging students in classroom lessons. Erika Patall, associate professor of education and psychology, says research supports the theory as a teaching strategy focused on autonomy, competence and relatedness.

Sociala medier kan vara förklaringen till lästrenden bland unga

En undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet visar att lästrenden har vänt. Unga vuxna läser mer än tidigare. En förklaring kan vara att böckerna diskuteras på sociala medier.