Rektorer vill vara pedagogiska ledare

Siv Saarukka
Siv Saarukka

Född 1945
Bor i Kronoby, Finland

Disputerade 2017-09-15
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Understanding School Principals’ Leadership

Vem är egentligen rektor? Ofta en person med god självinsikt och en önskan att vara en pedagogisk ledare. Men för många kommer verkligheten emellan, konstaterar Siv Saarukka som forskat i ämnet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det är en rätt lång historia. Jag har jobbat inom utbildningssektorn sedan år 1973 och har haft hand om rektorsutbildningar sedan år 1987, så det har hört till mitt verksamhetsområde.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om rektorers ledarskap ur ett personperspektiv. Det finns en hel del studier kring rektorers uppdrag och vad de gör, men jag ville titta på vem rektor är som individ. Jag har dels intervjuat rektorer i finlandssvenska skolor, dels samtalat med lärare i fokusgrupper om deras förväntningar på rektors ledarskap.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Rektorerna är ganska tydliga och bra på att identifiera sina personliga egenskaper. De är inte främmande för att berätta om sig själva, hur de ser på sitt ledarskap och uppgiften att representera skolan. Det ingår ju också i deras uppdrag att lyssna, entusiasmera och utveckla personalen. Resultaten visar att de har en god självinsikt och kan beskriva hurdana de själva är som ledare.

– Det fanns också vissa gemensamma nämnare i motiven till att bli rektor. I Finland måste man vara lärare i botten för att kunna bli rektor och de som söker sig till jobbet säger sig tycka om utmaningar som går utöver undervisningen. Men de hade förväntningar på att kunna vara mer pedagogiska ledare än vad verkligheten tillåter. Löpande ärenden och administration tar mycket tid och många hade inte kunnat uppfylla målsättningarna som de hade när de blev rektor.

Vad överraskade dig?

– Kanske det att man inte särskilt lyfter fram värdefrågor och etik i ledarskapet. Dessa är en del av läroplanen och det ingår i rektors vardag att kunna kommunicera kring dem.

Vem har nytta av dina resultat?

– Rektorerna själva, särskilt med tanke på deras fortbildning och kompetensutveckling samt alla som arrangerar utbildningar av olika slag för rektorer.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2017-10-30 13:51 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-11-16 09:48 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer