Rektorer vill vara pedagogiska ledare

Siv Saarukka
Siv Saarukka

Född 1945
Bor i Kronoby, Finland

Disputerade 2017-09-15
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Understanding School Principals’ Leadership

Vem är egentligen rektor? Ofta en person med god självinsikt och en önskan att vara en pedagogisk ledare. Men för många kommer verkligheten emellan, konstaterar Siv Saarukka som forskat i ämnet.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Det är en rätt lång historia. Jag har jobbat inom utbildningssektorn sedan år 1973 och har haft hand om rektorsutbildningar sedan år 1987, så det har hört till mitt verksamhetsområde.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om rektorers ledarskap ur ett personperspektiv. Det finns en hel del studier kring rektorers uppdrag och vad de gör, men jag ville titta på vem rektor är som individ. Jag har dels intervjuat rektorer i finlandssvenska skolor, dels samtalat med lärare i fokusgrupper om deras förväntningar på rektors ledarskap.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Rektorerna är ganska tydliga och bra på att identifiera sina personliga egenskaper. De är inte främmande för att berätta om sig själva, hur de ser på sitt ledarskap och uppgiften att representera skolan. Det ingår ju också i deras uppdrag att lyssna, entusiasmera och utveckla personalen. Resultaten visar att de har en god självinsikt och kan beskriva hurdana de själva är som ledare.

– Det fanns också vissa gemensamma nämnare i motiven till att bli rektor. I Finland måste man vara lärare i botten för att kunna bli rektor och de som söker sig till jobbet säger sig tycka om utmaningar som går utöver undervisningen. Men de hade förväntningar på att kunna vara mer pedagogiska ledare än vad verkligheten tillåter. Löpande ärenden och administration tar mycket tid och många hade inte kunnat uppfylla målsättningarna som de hade när de blev rektor.

Vad överraskade dig?

– Kanske det att man inte särskilt lyfter fram värdefrågor och etik i ledarskapet. Dessa är en del av läroplanen och det ingår i rektors vardag att kunna kommunicera kring dem.

Vem har nytta av dina resultat?

– Rektorerna själva, särskilt med tanke på deras fortbildning och kompetensutveckling samt alla som arrangerar utbildningar av olika slag för rektorer.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2017-10-30 13:51 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2017-11-16 09:48 av Moa Duvarci Engman


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!