Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik

Ylva Jannok Nutti

Född 1968i Gällivare

Disputerade
2011-01-21

vid Luleå tekniska universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på transformerings- aktiviteter i samisk förskola och sameskola.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har en bakgrund som grundskollärare och har arbetat ett antal år vid Sameskolan. I min roll som lärare, funderade jag över om jag alltid lyckades ta tillvara på barn och föräldrars förväntningar på en sameskola. Vi lyckas nog inte alltid inom skolan i tillräckligt hög grad med att värdesätta och ta tillvara på de samiska kunskaperna.

Vad handlar avhandlingen om?

Lärare i förskola och sameskola, inklusive fritidshem, uttryckta hinder och möjligheter för att förändra utbildningen i matematik och matematiklärandet till ett samiskt perspektiv före och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter. Vidare deras perspektiv på genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik i förskola och sameskola inklusive fritidshem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studien synliggjorde lärares upplevda utmaningar avseende realiserandet av en utbildning i matematik utifrån ett samiskt perspektiv inför och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik. Inledningsvis betraktades den främsta utmaningen vara brist på samiska läromedel i matematik och ytterligare centrala utmaningar var främst faktorer som lärarna betraktade utanför deras möjligheter att påverka.

Vad överraskade dig?

Att lärarna som genomförde transformeringsaktiviteter tog på sig ett så stort ansvar för realiserandet av ett samiskt perspektiv, en bild som skiljer sig från bilden som framträdde före genomförandet av aktiviteter, där lärarnas egna möjligheter att förändra matematiken till ett samiskt perspektiv uttrycktes såsom mycket svår och i hög grad utanför lärarnas möjligheter att påverka.

Vem har nytta av dina resultat?

Utöver forskarsamhället hoppas jag att avhandlingen synliggör lärares aktiva arbete för att transformera utbildningen, där resultatet kan vara intressant för andra förskollärare, lärare, rektorer och skolledning, samt lärarutbildning. Min förhoppning är att resultaten ska intressera både beslutsfattare och lärare som direkt arbetar med barn och elever. Avhandlingen kan också vara intressant för föräldrar.

Sidan publicerades 2011-02-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:54 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!