Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik

Ylva Jannok Nutti

Född 1968i Gällivare

Disputerade
2011-01-21

vid Luleå tekniska universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på transformerings- aktiviteter i samisk förskola och sameskola.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har en bakgrund som grundskollärare och har arbetat ett antal år vid Sameskolan. I min roll som lärare, funderade jag över om jag alltid lyckades ta tillvara på barn och föräldrars förväntningar på en sameskola. Vi lyckas nog inte alltid inom skolan i tillräckligt hög grad med att värdesätta och ta tillvara på de samiska kunskaperna.

Vad handlar avhandlingen om?

Lärare i förskola och sameskola, inklusive fritidshem, uttryckta hinder och möjligheter för att förändra utbildningen i matematik och matematiklärandet till ett samiskt perspektiv före och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter. Vidare deras perspektiv på genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik i förskola och sameskola inklusive fritidshem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studien synliggjorde lärares upplevda utmaningar avseende realiserandet av en utbildning i matematik utifrån ett samiskt perspektiv inför och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik. Inledningsvis betraktades den främsta utmaningen vara brist på samiska läromedel i matematik och ytterligare centrala utmaningar var främst faktorer som lärarna betraktade utanför deras möjligheter att påverka.

Vad överraskade dig?

Att lärarna som genomförde transformeringsaktiviteter tog på sig ett så stort ansvar för realiserandet av ett samiskt perspektiv, en bild som skiljer sig från bilden som framträdde före genomförandet av aktiviteter, där lärarnas egna möjligheter att förändra matematiken till ett samiskt perspektiv uttrycktes såsom mycket svår och i hög grad utanför lärarnas möjligheter att påverka.

Vem har nytta av dina resultat?

Utöver forskarsamhället hoppas jag att avhandlingen synliggör lärares aktiva arbete för att transformera utbildningen, där resultatet kan vara intressant för andra förskollärare, lärare, rektorer och skolledning, samt lärarutbildning. Min förhoppning är att resultaten ska intressera både beslutsfattare och lärare som direkt arbetar med barn och elever. Avhandlingen kan också vara intressant för föräldrar.

Sidan publicerades 2011-02-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:54 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser