Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik

Ylva Jannok Nutti

Född 1968i Gällivare

Disputerade
2011-01-21

vid Luleå tekniska universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på transformerings- aktiviteter i samisk förskola och sameskola.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har en bakgrund som grundskollärare och har arbetat ett antal år vid Sameskolan. I min roll som lärare, funderade jag över om jag alltid lyckades ta tillvara på barn och föräldrars förväntningar på en sameskola. Vi lyckas nog inte alltid inom skolan i tillräckligt hög grad med att värdesätta och ta tillvara på de samiska kunskaperna.

Vad handlar avhandlingen om?

Lärare i förskola och sameskola, inklusive fritidshem, uttryckta hinder och möjligheter för att förändra utbildningen i matematik och matematiklärandet till ett samiskt perspektiv före och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter. Vidare deras perspektiv på genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik i förskola och sameskola inklusive fritidshem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studien synliggjorde lärares upplevda utmaningar avseende realiserandet av en utbildning i matematik utifrån ett samiskt perspektiv inför och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik. Inledningsvis betraktades den främsta utmaningen vara brist på samiska läromedel i matematik och ytterligare centrala utmaningar var främst faktorer som lärarna betraktade utanför deras möjligheter att påverka.

Vad överraskade dig?

Att lärarna som genomförde transformeringsaktiviteter tog på sig ett så stort ansvar för realiserandet av ett samiskt perspektiv, en bild som skiljer sig från bilden som framträdde före genomförandet av aktiviteter, där lärarnas egna möjligheter att förändra matematiken till ett samiskt perspektiv uttrycktes såsom mycket svår och i hög grad utanför lärarnas möjligheter att påverka.

Vem har nytta av dina resultat?

Utöver forskarsamhället hoppas jag att avhandlingen synliggör lärares aktiva arbete för att transformera utbildningen, där resultatet kan vara intressant för andra förskollärare, lärare, rektorer och skolledning, samt lärarutbildning. Min förhoppning är att resultaten ska intressera både beslutsfattare och lärare som direkt arbetar med barn och elever. Avhandlingen kan också vara intressant för föräldrar.

Sidan publicerades 2011-02-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:54 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Den bredaste pedagogiken

Specialpedagogik ska genomsyra hela skolan och inte bara beröra de specialpedagogiska professionerna. Det är huvudbudskapet i en ny intressant antologi.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!