Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik

Publicerad:2011-02-14
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

I avhandlingen Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola undersöker Ylva Jannok Nutti de uttryckta hinder och möjligheter för att förändra utbildningen i matematik och matematiklärandet till ett samiskt perspektiv.

Ylva Jannok Nutti

Född 1968i Gällivare

Disputerade
2011-01-21

vid Luleå tekniska universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på transformerings- aktiviteter i samisk förskola och sameskola.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har en bakgrund som grundskollärare och har arbetat ett antal år vid Sameskolan. I min roll som lärare, funderade jag över om jag alltid lyckades ta tillvara på barn och föräldrars förväntningar på en sameskola. Vi lyckas nog inte alltid inom skolan i tillräckligt hög grad med att värdesätta och ta tillvara på de samiska kunskaperna.

Vad handlar avhandlingen om?

Lärare i förskola och sameskola, inklusive fritidshem, uttryckta hinder och möjligheter för att förändra utbildningen i matematik och matematiklärandet till ett samiskt perspektiv före och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter. Vidare deras perspektiv på genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik i förskola och sameskola inklusive fritidshem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studien synliggjorde lärares upplevda utmaningar avseende realiserandet av en utbildning i matematik utifrån ett samiskt perspektiv inför och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik. Inledningsvis betraktades den främsta utmaningen vara brist på samiska läromedel i matematik och ytterligare centrala utmaningar var främst faktorer som lärarna betraktade utanför deras möjligheter att påverka.

Vad överraskade dig?

Att lärarna som genomförde transformeringsaktiviteter tog på sig ett så stort ansvar för realiserandet av ett samiskt perspektiv, en bild som skiljer sig från bilden som framträdde före genomförandet av aktiviteter, där lärarnas egna möjligheter att förändra matematiken till ett samiskt perspektiv uttrycktes såsom mycket svår och i hög grad utanför lärarnas möjligheter att påverka.

Vem har nytta av dina resultat?

Utöver forskarsamhället hoppas jag att avhandlingen synliggör lärares aktiva arbete för att transformera utbildningen, där resultatet kan vara intressant för andra förskollärare, lärare, rektorer och skolledning, samt lärarutbildning. Min förhoppning är att resultaten ska intressera både beslutsfattare och lärare som direkt arbetar med barn och elever. Avhandlingen kan också vara intressant för föräldrar.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev