Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik

Ylva Jannok Nutti

Född 1968i Gällivare

Disputerade
2011-01-21

vid Luleå tekniska universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik Lärares perspektiv på transformerings- aktiviteter i samisk förskola och sameskola.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har en bakgrund som grundskollärare och har arbetat ett antal år vid Sameskolan. I min roll som lärare, funderade jag över om jag alltid lyckades ta tillvara på barn och föräldrars förväntningar på en sameskola. Vi lyckas nog inte alltid inom skolan i tillräckligt hög grad med att värdesätta och ta tillvara på de samiska kunskaperna.

Vad handlar avhandlingen om?

Lärare i förskola och sameskola, inklusive fritidshem, uttryckta hinder och möjligheter för att förändra utbildningen i matematik och matematiklärandet till ett samiskt perspektiv före och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter. Vidare deras perspektiv på genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik i förskola och sameskola inklusive fritidshem.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studien synliggjorde lärares upplevda utmaningar avseende realiserandet av en utbildning i matematik utifrån ett samiskt perspektiv inför och efter genomförandet av transformeringsaktiviteter i matematik. Inledningsvis betraktades den främsta utmaningen vara brist på samiska läromedel i matematik och ytterligare centrala utmaningar var främst faktorer som lärarna betraktade utanför deras möjligheter att påverka.

Vad överraskade dig?

Att lärarna som genomförde transformeringsaktiviteter tog på sig ett så stort ansvar för realiserandet av ett samiskt perspektiv, en bild som skiljer sig från bilden som framträdde före genomförandet av aktiviteter, där lärarnas egna möjligheter att förändra matematiken till ett samiskt perspektiv uttrycktes såsom mycket svår och i hög grad utanför lärarnas möjligheter att påverka.

Vem har nytta av dina resultat?

Utöver forskarsamhället hoppas jag att avhandlingen synliggör lärares aktiva arbete för att transformera utbildningen, där resultatet kan vara intressant för andra förskollärare, lärare, rektorer och skolledning, samt lärarutbildning. Min förhoppning är att resultaten ska intressera både beslutsfattare och lärare som direkt arbetar med barn och elever. Avhandlingen kan också vara intressant för föräldrar.

Sidan publicerades 2011-02-14 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 13:54 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Pedagogiskt arbete – ny bok om lärarnas eget forskarutbildningsämne

Pedagogiskt arbete är ett relativt ungt ämne och forskningsområde som vuxit fram de senaste två decennierna. Det är lärarnas ”eget” forskarutbildningsämne för att kunna utveckla kunskaperna inom läraryrket. Ett tjugotal forskare släpper nu en lärobok: Pedagogiskt arbete i de yngre årens pedagogiska praktiker. Huvudsyftet med boken är att ytterligare forma och utveckla ämnet, med fokus på förskola, förskoleklass och fritidshem.

Så granskas varje steg läraren tar i klassrummet

Hur stor del av lektionen används egentligen till den inledande genomgången? Och hur mycket tid får varje elev som behöver extra stöd? Genom att placera sensorer på lärarna har forskare för första gången kunnat kartlägga deras rörelsemönster i klassrummet.

Dilemmat med att återförstatliga skolan

Skolan är en av samhällets största och mest komplexa institutioner – något som gör den både trögrörlig och svårstyrd. Det säger utbildningshistorikern Johannes Westberg som menar att vi bör skruva ner förväntningarna på storslagna reformförslag.

ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

Hur ser lärares utmaningar ut på specifika förskolor och skolor idag? Den frågeställningen undersöks i ULF-projekt vid Högskolan i Borås.    

Framgångsrika anpassningar behöver följa med vid övergångar

Förskolan och skolan genomförde ett projekt för att öka kunskapen om barn och elever med NPF. Då blev det tydligt att de också behövde se till att framgångsrika anpassningar följde med i övergångar.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser