Så blir man en professionell röstanvändare i läraryrket

Ann-Christin Furu

Född 1971
i Vasa, Finland

Disputerade
2011-10-28
vid Åbo Akademi i Vasa


AVHANDLING
Resa i röstens landskap - en narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av rösten, har sjungit i kör bland annat. När jag gick logopedutbildningen hade jag en duktig röstpedagog som fick oss att öppna ögonen för rösten. Sedan kom jag till lärarutbildningen 1998. Där började jag fundera på hur jag på den korta tiden skulle kunna puffa igång en läroprocess som ger lärarstudenterna instrument för att bevara rösten.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har följt tio lärarstudenter i kursen Rösten som pedagogisk resurs . (I Finland är en kurs i röstanvändning obligatoriskt i lärarutbildningen). Jag studerade dem under ett halvår med hjälp av intervjuer, videodokumentationer och enkäter. Detta för att följa läroprocessen, hur det går till att bli en professionell röstanvändare. Sedan mötte jag dem igen, fem år efter avslutad utbildning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det mest väntade var att studenterna upplever det som en gradvis ökande medvetenhet, att rösten blir ett viktigt arbetsredskap. Det har tidigare varit oreflekterat.

– Det som kom fram av djupare analyser var: För att komma in i en genomgripande process behövs rösterfarenheter i både kropp, tanke, känsla och relation. Rösten speglar din person, hur du tänker och känner dig. Det blev tydligt när vi tittade på videoobservationerna och studenten sa: Låter jag så där osäker? Där hördes det att jag var nervös, här låter jag uppmuntrande . Därtill är en fjärde aspekt viktig, relationen. Att finnas i en trygg, tillitsfull och speglande relation, att våga vara i att nu är det jag som talar .

– Det nya är att någon forskar om detta och ser att för röstrelaterat lärande måste samtliga aspekter finnas med. Det räcker inte med några röstövningar och information om hur rösten fungerar.

Vad överraskade dig?

– Just den relationella aspekten överraskade mig. Hur påtagligt det blev att studenterna ville ha en tydlig respons av någon som tog sig den tiden. Någon som såg dem som studenter med osäkerhet kring sin röst, vad de ska tänka på för att rösten ska hålla ett helt yrkesliv.

Vem har nytta av dina resultat?

– Primärt är det lärare i röst och kommunikation i lärarutbildningen. Men även andra som jobbar med yrkesrelaterad röstanvändning. Att inse att fler dimensioner än övningar och information är betydelsefulla.

– Jag samarbetar även med forskare i Göteborg. Från logopedhåll finns intresse för att även svensk lärarutbildning ska innehålla en kurs i röstanvändning.

Sidan publicerades 2011-11-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:17 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser