Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Så kan delaktighet främja elevernas hälsa

Publicerad:2014-03-07
Uppdaterad:2017-04-05
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Maria Warne
Maria Warne

Född 1957 i Eskilstuna Disputerade 2013-11-29 vid Mittuniversitetet

Avhandling

Där eleverna är. Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

Vad i skolmiljön bidrar till att eleverna känner sig pigga, friska och beslutsamma? Hur kan elever vara delaktiga i att förbättra sin egen arbetsmiljö? Maria Warne har i sin avhandling bland annat undersökt om metoden Photovoice kan bidra till att göra skolan med hälsofrämjande.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– I slutet av 1990-talet hade jag påbörjat min utbildning till folkhälsovetare på Mälardalens högskola och blev intresserad av hur skolan kan vara en hälsofrämjande arena. Något som också bidrog var att jag upplevde skolan som problemfokuserad och åtgärdande, till skillnad från det som kallas hälsofrämjande skola, där man ser vad som kan främja elevernas hälsa och lärande.

– Sedan var det också aspekten med barns delaktighet. Man pratar mycket om barns delaktighet, men det blir lite av läpparnas bekännelser och många gånger fattas beslut över barnens huvud.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur skolan kan fokusera mer på vad som främjar hälsa och lärande och hur man kan involvera elever i att utveckla skolans arbetsmiljö.

– I den första delen arbetade jag tillsammans med gymnasieelever och deras lärare i Östersunds kommun med Photovoice. Det är en metod för att öka människors delaktighet och det som kallas empowerment, att uppleva sig ha makt över och kunna påverka sitt eget liv. Eleverna använde kameror för att dokumentera sin närmiljö.

– Sedan samlades de i grupper för att diskutera vad som var viktigt för att de skulle må bra och klara skolarbetet. I nästa steg fick de fundera på vad de skulle vilja förändra och vem som beslutar om det – rektor, lärare, politiker eller Skolverket? Till slut fick eleverna vända sig till beslutsfattarna med något slags förslag.

– I den andra delen studerade jag de faktorer som gymnasieeleverna hade tagit upp i relation till ett positivt hälsoutfall. För att kunna göra det utvecklade vi en positiv hälsoskala som är tänkt att användas av skolor. Ungefär 1 500 elever i årskurs 6–9 svarade på en enkät.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att delaktighet är så starkt förknippad med hälsa, och att Photovoice var en metod för att stärka det. Photovoice är en ny metod i Sverige och det som föll ut var att den var uppskattad och fungerade. Det som eleverna lyfte fram för att må bra och lyckas i skolan var att de fick ett positivt bemötande, en rättvis behandling, socialt och pedagogiskt stöd, men också möjligheten till återhämtningen under och efter skoldagen.

– När jag analyserade enkäten kunde jag se att eleverna hade dubbelt så stor chans att rapportera en bra hälsa om de upplevde sig delaktiga i klassrummet. Andra resultat var att stöd från lärare och föräldrar också starkt bidrog till upplevd hälsa. Här fanns skillnader mellan pojkar och flickor där flickorna upplevde en lägre grad av positiv hälsa, men också att pojkarna rapporterade att de fick mer stöd av lärare och föräldrar än vad flickorna gjorde.

Vad överraskade dig?

– Dels blev jag glatt överraskad av att intresset att studera vad som främjar hälsa var stort. Lärarna uppskattade att jobba med det perspektivet. Dels var jag ganska förvånad att eleverna pratade så mycket om behovet av återhämtning, också i relation till den upplevelse av monotoni som de kände i undervisningen många gånger.

– De motiverade sig själva genom att tänka på vad de skulle göra efter skolan för att kunna jobba en stund till. Återhämtning kan vara varierad undervisning, pauser på olika sätt eller att bara att få luta sig tillbaka och titta ut genom fönstret – något som inte alltid var accepterat av lärarna. När återhämtningen uteblev var det flera som rapporterade att de kände sig deprimerade.

Vem har nytta av dina resultat?

– De som arbetar med barn eller ungdomar, eller planerar verksamhet där barn och unga ingår, alltså lärare, skolledare, personal inom elevhälsan och politiker. Avhandlingen kan användas för att bygga upp ett systematiskt arbete som bygger på de hälsofrämjande aspekterna.

– Genom en metod som Photovoice kan man få hjälp av eleverna att se vad som är viktigt att jobba med. Jag har även tagit fram en metodbok tillsammans med lärare som går att ladda ner fritt. ”Med våra ögon” heter den.

Annelie Drewsen

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev