Så påverkar utbildning och hälsa personers inkomst

Utbildning lönar sig, konstaterar Elisabeth Lång som har forskat om hur olika faktorer påverkar arbetsmarknaden och hur mycket personer tjänar.

Elisabeth Lång
Elisabeth Lång

Född 1983
Bor i Linköping

Disputerade 2017-10-06
vid Linköpings universitet


AVHANDLING
Short- and Long-Term Influences of Education, Health Indicators, and Crime on Labor Market Outcomes: Five Essays in Empirical Labor Economics

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av arbetsmarknadsekonomi och där är utbildning en stor del.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om olika individuella karaktäristik som kan påverka olika arbetsmarknadsutfall. Jag tittar bland annat på flera olika egenskaper som utbildning, hälsoindikatorer, som längd eller om man röker, och kriminalitet och vad det har för association med hur mycket man tjänar. Min avhandling är väldigt bred i den meningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I den artikel som handlar om utbildning gör jag en analys av den så kallade utbildningspremien, det vill säga hur mycket det lönar sig för enskilda att utbilda sig, i relation till inkomst och hälsorelaterade beteenden, som till exempel rökning, under vuxenlivet.

– Resultaten visar att individer med fler antal års utbildning har högre inkomst från omkring 35-årsåldern ända in i pensionsåldern. I genomsnitt innebär ett års extra utbildning omkring 5-6 procents högre årsinkomst för detta ålderspann. När man tittar på skillnader mellan tvillingar, som delar familjebakgrund i form av gener och uppväxtmiljö, så är dock skillnaden i inkomst för individer med olika utbildningslängd relativt liten, omkring 2-3 procent.

– Det verkar som om genetiska faktorer, som påverkar kognitiv förmåga och uppväxtmiljö, till exempel föräldrars egenskaper och normer, förklarar en relativt stor del av sambandet mellan utbildning och inkomst. En möjlig orsak till detta är att individer med högre kognitiv förmåga utbildar sig mer och är mer produktiva på arbetet. Vilket de skulle vara även om de inte hade en lika hög utbildningsnivå. En annan möjlig orsak är att individer med vissa egenskaper utbildar sig mer och väljer också en viss typ av yrken där inkomsten generellt är högre än genomsnittet. Resultaten visar också att utbildning är negativt associerat med rökning, alltså ju mer utbildad man är desto mindre vanligt är det att man röker.

Vad överraskade dig?

– Något som överraskade mig var relaterat till ett rökningspapper som ingår i avhandlingen, och det handlar om att kvinnor på 70-talet tjänade mer än vad icke rökare gör. Det är ett förhållande som har blivit det omvända under senare tid.

Vem har nytta av dina resultat?

– Resultaten är till nytta för svensk forskning, forskning som berör Sverige. En del av avhandlingen stärker tidigare forskningsresultat. Men många av de ämnen jag berör forskar man inte på så mycket här i Sverige relativt vad man gör i exempelvis USA.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2017-12-18 09:12 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2018-01-17 10:24 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogiska inriktningar påverkar personalens arbetsmiljö.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

David Didau: Konsten att ta sig ur “ledningsbubblan”

Som skolledare behöver du vara medveten om att du har makt över din personal. Detta innebär att personalen kommer att ändra sitt beteende, så att de följer dina önskemål. Om du vill bryta dig ut ur denna “ledningsbubbla”, måste du få människorna i din omgivning att lita på dig, skriver David Didau.

Specialpedagogiska skolmyndigheten instiftar ett eget barnombud

Nu vässar Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetet för att barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter att nå målet med sin utbildning och instiftar ett barnombud. Barnombudet har ett uppdrag för att stärka barnrättsperspektivet inom Specialskolan och ingår i myndighetens rättighetsgrupp.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats