Samarbete som bygger på förhandling

Anette Bolin

Född 1962
i Trollhättan

Disputerade
2011-05-07

vid Göteborgs universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Shifting subordination : Co-located interprofessional collaboration between teachers and social workers

Varför blev du intresserad av ämnet?

Jag har arbetat som socialsekreterare i många år med barn i olika åldrar. Jag upplevde att det ofta hängde på individuella lärares eller socialsekreterares intresse och engagemang för att samarbetet mellan yrkesgrupperna skulle ske på ett vettigt sätt. Jag var intresserad av att titta på det ur ett organisatoriskt perspektiv.

Vad handlar avhandlingen om?

Om lärare och socialarbetare som har fått i uppdrag att arbeta kring elever som både är i behov av särskilt stöd och av insatser från socialtjänsten. Jag har inte undersökt vilka konsekvenser samarbetet får för eleverna utan jag har fokuserat på samarbetsprocessen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Att det finns två olika intressen som påverkar det dagliga samarbetet. Det ena är lärares och socialarbetares professions intresse och det andra är skolans respektive socialtjänstens intresse som organisationer. De två olika yrkesgrupperna kan mycket väl göra varandras arbetsuppgifter, men de byter inte uppgiften att planera arbetsuppgiften bara det praktiska genomförandet. En socialarbetare kan hålla i en engelska lektion men deltar inte i planeringen av den. På samma sätt kan en lärare få ta ett svårt samtal om det sker spontant, medan socialarbetare genomför planerade stödsamtal med elever och föräldrar. Arbetet med eleverna i resursskolan är inte lika förutsägbart som i den vanliga skolan vilket ställer extra krav på personalen att ständigt förhandla om vem som gör vad. Den förhandlingen pågår hela tiden. Jag menar att man behöver vara ganska likställd statusmässigt för att kunna arbeta på det sättet

Vad överraskade dig?

Jag var förvånad över att resursskolan var så likt en vanlig skola, jag hade tänkt mig att det skulle se ut på ett annat sätt när två olika professioner arbetar ihop.

Vem har nytta av dina resultat?

Lärare och socialarbetare, men även andra professioner som arbetar tillsammans i liknande situationer.

Sidan publicerades 2011-09-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 09:35 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Betyg i årskurs 4 kan få elever att ge upp

I höst kan alla skolor som vill, ge betyg redan i årskurs fyra. Men forskare varnar för reformen: betyg får svaga elever att ge upp, tar viktig tid från undervisningen och kan öka skolsegregationen. Det finns heller inga belägg för att betyg sporrar tioåringar att prestera bättre i skolan.

Forskare: Stöd pojkar mer i skolan

Att pojkar halkar efter flickor i betyg har inget att göra med maskulina antiplugg-ideal. Istället är pojkar ofta präglade av en rädsla för att misslyckas som kan leda till att de inte ens försöker klara skoluppgifterna. Det menar forskaren Fredrik Zimmerman.

Ny forskning: Æstetisk undervisning i udskolingen reducerer elevers stress

Et norsk studie har undersøgt virkningen af brede billedkunstneriske og musiske udtryksformer ud til de mere teoretiske fag som matematik og samfundsfag i udskolingen. Udover motivation og glæde var den gennemgående tilbagemelding fra eleverne klart mindre negativ stress.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer