Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Sämre resurser för ungdomar i samhällsvård

Publicerad:2012-06-04
Uppdaterad:2012-08-31
John Miller
Skribent:John Miller
Hélène Lagerlöf
Hélène Lagerlöf

Född 1973
i Gävle

Disputerade 2012-04-04
vid Stockholms universitet

Avhandling

Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

Ungdomar som är placerade i samhällsvård har sämre tillgång till skolrelevanta resurser än andra ungdomar. Det visar Hélène Lagerlöfs avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av frågor som rör barn och ungdom och haft intresse för ämnet. Det är viktigt att bedriva forskning som handlar om barn och ungdomar just därför att det är en grupp som tyvärr ofta förbises, speciellt barn som befinner sig i samhällsvård löper den risken.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen handlar om levnadsförhållanden för ungdomar som inte bor med sina föräldrar, ungdomar som bor i familjehem, som man tidigare kallade fosterhem och ungdomar som bor på hem för vård eller boende, HVB, som kan beskrivas som institutioner. Min avhandling fokuserar på ungdomarnas skolgång, fritid och kamratrelationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Ett viktigt resultat är att ungdomar i HVB har en sämre resurstillgång än ungdomar som bor hemma med sina föräldrar, speciellt när det gäller vad man kallar skolrelevanta resurser. Men också när det handlar om kamratrelationer så har de en sämre resurstillgång. Ungdomar på institution har inte tillgång till läxhjälp i samma utsträckning som ungdomar som bor hemma.

– De har inte heller tillgång till internet för skolarbetet. Ungdomar på institution upplever dessutom att de inte får hjälp av lärare i lika hög grad som andra ungdomar. Ett annat viktigt resultat är att både ungdomar i familjehem och på institution upplever att de blir mobbade i större utsträckning än de som bor hemma. Skolket är också mer utbrett bland dessa ungdomar än de som bor hemma.

Vad överraskade dig?

– En sak som överraskade mig var att när det gäller fritid så var skillnader mellan ungdomar som är placerade i samhällsvård eller bor hemma inte så stora. Där är tillgången till resurser ganska lika. Den skillnad som fanns var att ungdomar i familjehem och på institution ägnade sig åt idrott i mindre utsträckning än ungdomar som bor hemma.

Vem har nytta av dina resultat?

– Socialtjänsten har nytta av resultaten, men också skolan kan ha nytta av dem. Jag tänker då speciellt på skolrelevanta resurser så som internet och läxhjälp. Det är ett gemensamt ansvar för socialtjänsten, vårdmiljön och skolan att se till att ungdomarna har resurser som behövs för att kunna utföra sitt skolarbete.

John Miller

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev