Dela:

Segregering i högstadier och gymnasier

Kristian Koerselman

Född 1982
i Apeldoorn, Nederländerna

Disputerade
2011-12-09

vid Åbo Akademi University

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är uppvuxen i Nederländerna, där man i motsats till Sverige aldrig har avskaffat realskolor och gymnasier. Jag flyttade till Finland efter att ha tagit kandidaten i Amsterdam. Där märkte jag att det inte alls är självklart med en uppdelning av elever i skolor på basen av ett test som man gör när man är 10 eller 11 år.

Vad handlar avhandlingen om?

– Man skulle förvänta sig att om man tar ett så viktigt test så tidigt i livet, så borde testresultaten i tidig ålder också vara högre. Eleverna, föräldrarna och lärarna koncentrerar sig i sådana fall förmodligen mera på att lära barn hårda, testbara färdigheter. Det är också möjligt att barn helt enkelt blir bättre på att ta test för att de utsätts mer för dem. När jag var mellan sex och åtta år gammal gjorde jag till exempel ett stavningstest varje måndag och fredag.
– En annan del av avhandlingen går igenom psykometrisk teori, som säger att testskalor som betyg, IQ och PISA är ordinala, det vill säga att de bara anger en rangordning. Regressions-modeller som nationalekonomer använder utgår från att skolutfall är kardinala, det vill säga att avståndet mellan nivåer kan mätas på ett betydelsefullt sätt. Frågan är om det blir en stor skillnad i praktiken när man utvärderar utbildningspolitiken.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I avhandlingen visar jag att länder som delar upp elever tidigt har mycket högre testresultat i tidig ålder, och att tidiga testresultat har gått ner efter grundskolereformen i England och Wales. För Sveriges grundskolereform är data för dåligt för att man ska kunna dra säkra slutsatser.
– Ordinaliteten av testresultat visar sig inte vanligtvis vara ett stort problem i den bemärkelsen att om man hittar en positiv effekt på genomsnittsresultatet så är vanligtvis den verkliga effekten på den mediana eleven också positiv.

Vad överraskade dig?

– När man läser litteraturen om effekter av parallellskolesystem på senare ålders testresultat, så verkar effekten på den mediana eleven vara nära noll. Det överraskade mig. Å andra sidan blir skillnaderna mellan elever större om man delar på dem. Så om man vill försvara parallellskolesystem måste man ta till liberala argument eftersom effektivitetsargumenten är så svaga.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min forskning illustrerar att skolresultat vid en viss ålder inte bara påverkas av skolsystemet som eleven har nått upp i till den åldern, utan också av systemet som eleven kommer att utsättas för vid senare ålder. Den insikten är viktig för hur vi ser på tidigare kvantitativ forskning i utbildningspolitiken, och för hur sådan forskning borde bedrivas i framtiden.
– Till exempel kommer länder med enhetsskola ifatt länder med parallellskolesystem under högstadietiden. Man kunde tro att det beror på att enhetsskolor är mer effektiva än parallellskolor, men i verkligheten beror det på att parallellskolorna orsakar högre testresultat kring åk 4-6.

Sidan publicerades 2012-02-07 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-10-26 14:03 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.