Dela:

Segregering i högstadier och gymnasier

Kristian Koerselman

Född 1982
i Apeldoorn, Nederländerna

Disputerade
2011-12-09

vid Åbo Akademi University

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är uppvuxen i Nederländerna, där man i motsats till Sverige aldrig har avskaffat realskolor och gymnasier. Jag flyttade till Finland efter att ha tagit kandidaten i Amsterdam. Där märkte jag att det inte alls är självklart med en uppdelning av elever i skolor på basen av ett test som man gör när man är 10 eller 11 år.

Vad handlar avhandlingen om?

– Man skulle förvänta sig att om man tar ett så viktigt test så tidigt i livet, så borde testresultaten i tidig ålder också vara högre. Eleverna, föräldrarna och lärarna koncentrerar sig i sådana fall förmodligen mera på att lära barn hårda, testbara färdigheter. Det är också möjligt att barn helt enkelt blir bättre på att ta test för att de utsätts mer för dem. När jag var mellan sex och åtta år gammal gjorde jag till exempel ett stavningstest varje måndag och fredag.
– En annan del av avhandlingen går igenom psykometrisk teori, som säger att testskalor som betyg, IQ och PISA är ordinala, det vill säga att de bara anger en rangordning. Regressions-modeller som nationalekonomer använder utgår från att skolutfall är kardinala, det vill säga att avståndet mellan nivåer kan mätas på ett betydelsefullt sätt. Frågan är om det blir en stor skillnad i praktiken när man utvärderar utbildningspolitiken.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I avhandlingen visar jag att länder som delar upp elever tidigt har mycket högre testresultat i tidig ålder, och att tidiga testresultat har gått ner efter grundskolereformen i England och Wales. För Sveriges grundskolereform är data för dåligt för att man ska kunna dra säkra slutsatser.
– Ordinaliteten av testresultat visar sig inte vanligtvis vara ett stort problem i den bemärkelsen att om man hittar en positiv effekt på genomsnittsresultatet så är vanligtvis den verkliga effekten på den mediana eleven också positiv.

Vad överraskade dig?

– När man läser litteraturen om effekter av parallellskolesystem på senare ålders testresultat, så verkar effekten på den mediana eleven vara nära noll. Det överraskade mig. Å andra sidan blir skillnaderna mellan elever större om man delar på dem. Så om man vill försvara parallellskolesystem måste man ta till liberala argument eftersom effektivitetsargumenten är så svaga.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min forskning illustrerar att skolresultat vid en viss ålder inte bara påverkas av skolsystemet som eleven har nått upp i till den åldern, utan också av systemet som eleven kommer att utsättas för vid senare ålder. Den insikten är viktig för hur vi ser på tidigare kvantitativ forskning i utbildningspolitiken, och för hur sådan forskning borde bedrivas i framtiden.
– Till exempel kommer länder med enhetsskola ifatt länder med parallellskolesystem under högstadietiden. Man kunde tro att det beror på att enhetsskolor är mer effektiva än parallellskolor, men i verkligheten beror det på att parallellskolorna orsakar högre testresultat kring åk 4-6.

Sidan publicerades 2012-02-07 00:00 av Ebba Reinolf
Sidan uppdaterades 2021-10-26 14:03 av Ebba Reinolf


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
5 mest lästa på FoU
Lärarpanelens favorit: Nyanländas tillträde till språket begränsas

Nyanlända får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska, något som är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det visar Andreas Nuottaniemis avhandling, som nu har valts till Lärarpanelens favorit.

Så skapar alla nya trender kaos i skolan

Det räcker nu. Allt fler börjar tröttna på nya oprövade ­pedagogiska trender. ”Skolverket måste sluta ge pengar åt ovetenskapliga trendkoncept,” säger Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Forskarintervju: Alla barn har behov av kontinuitet och trygghet

En skolövergång är en relationsskapande process som kräver samarbete mellan överlämnande och mottagande lärare. Samarbetet leder till att det skapas bättre förutsättningar för att eleven ska kunna landa i sitt nya sammanhang. Therese Welén visar i sin doktorsavhandling att förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och att barn som har särskilda behov riskerar att hamna i kläm.

Forskaren: Då ska du använda digitala verktyg i förskolan

Forskaren Susanne Kjällander ser många fördelar med digitaliseringen i förskolan. ”Men det ska inte användas som barnvakt eller avledning. Låt barnen producera i stället för att konsumera”, säger hon.

Forskare: Skriva för hand förbättrar läsförmågan

Debatten om svenska barns handstil rasar. Och forskning visar att träning i handskrivande är avgörande – även för barns läsning. Men inte ens dator­skrivandet sker på rätt sätt.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser