Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Segregering i högstadier och gymnasier

Publicerad:2012-02-07
Uppdaterad:2021-10-26
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Parallellskolesystem har en positiv effekt på elevernas testresultat årskurserna före linjedelningen. Det visar Kristian Koerselman i sin avhandling Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education .

Kristian Koerselman

Född 1982
i Apeldoorn, Nederländerna

Disputerade
2011-12-09

vid Åbo Akademi University

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan

Avhandling

Middle School Mediocrity; Quality and Inequality in Secondary Education

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är uppvuxen i Nederländerna, där man i motsats till Sverige aldrig har avskaffat realskolor och gymnasier. Jag flyttade till Finland efter att ha tagit kandidaten i Amsterdam. Där märkte jag att det inte alls är självklart med en uppdelning av elever i skolor på basen av ett test som man gör när man är 10 eller 11 år.

Vad handlar avhandlingen om?

– Man skulle förvänta sig att om man tar ett så viktigt test så tidigt i livet, så borde testresultaten i tidig ålder också vara högre. Eleverna, föräldrarna och lärarna koncentrerar sig i sådana fall förmodligen mera på att lära barn hårda, testbara färdigheter. Det är också möjligt att barn helt enkelt blir bättre på att ta test för att de utsätts mer för dem. När jag var mellan sex och åtta år gammal gjorde jag till exempel ett stavningstest varje måndag och fredag.
– En annan del av avhandlingen går igenom psykometrisk teori, som säger att testskalor som betyg, IQ och PISA är ordinala, det vill säga att de bara anger en rangordning. Regressions-modeller som nationalekonomer använder utgår från att skolutfall är kardinala, det vill säga att avståndet mellan nivåer kan mätas på ett betydelsefullt sätt. Frågan är om det blir en stor skillnad i praktiken när man utvärderar utbildningspolitiken.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I avhandlingen visar jag att länder som delar upp elever tidigt har mycket högre testresultat i tidig ålder, och att tidiga testresultat har gått ner efter grundskolereformen i England och Wales. För Sveriges grundskolereform är data för dåligt för att man ska kunna dra säkra slutsatser.
– Ordinaliteten av testresultat visar sig inte vanligtvis vara ett stort problem i den bemärkelsen att om man hittar en positiv effekt på genomsnittsresultatet så är vanligtvis den verkliga effekten på den mediana eleven också positiv.

Vad överraskade dig?

– När man läser litteraturen om effekter av parallellskolesystem på senare ålders testresultat, så verkar effekten på den mediana eleven vara nära noll. Det överraskade mig. Å andra sidan blir skillnaderna mellan elever större om man delar på dem. Så om man vill försvara parallellskolesystem måste man ta till liberala argument eftersom effektivitetsargumenten är så svaga.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min forskning illustrerar att skolresultat vid en viss ålder inte bara påverkas av skolsystemet som eleven har nått upp i till den åldern, utan också av systemet som eleven kommer att utsättas för vid senare ålder. Den insikten är viktig för hur vi ser på tidigare kvantitativ forskning i utbildningspolitiken, och för hur sådan forskning borde bedrivas i framtiden.
– Till exempel kommer länder med enhetsskola ifatt länder med parallellskolesystem under högstadietiden. Man kunde tro att det beror på att enhetsskolor är mer effektiva än parallellskolor, men i verkligheten beror det på att parallellskolorna orsakar högre testresultat kring åk 4-6.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev