Hoppa till sidinnehåll
Gymnasieskola

Skilda uppfattningar om matematikutbildningens innehåll

Publicerad:2010-06-11
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Det finns stora skillnader i hur lärarutbildare i Tanzania ser på lärarutbildningen i matematik. För vissa står ämneskunskaperna i fokus, medan andra lägger tonvikten på pedagogik, visar Andrew Binde i sin avhandling Teacher Educators’ Conceptions of Mathematics Teacher Education: Thoughts among Teacher Educators in Tanzania.

Andrew Binde

Född 1952
i Kondoa, Tanzania

Disputerade
2010-06-11

vid Åbo Akademi med avhandlingen:

Avhandling

Teacher Educators’ Conceptions of Mathematics Teacher Education: Thoughts among Teacher Educators in Tanzania.

Varför blev du intresserad av ämnet?

I början av 2000-talet gjordes flera förändringar av utbildningen av matematiklärare i Tanzania. Tonvikten i utbildningen försköts något, från ämneskunskaper mot metodfrågor. Det här ledde till mycket debatt om utbildningen. Det uppstod också ett glapp mellan teori och praktik, till exempel vid bedömningen av blivande matematiklärare. Samtidigt sjönk antalet sökande drastiskt under några år. Det fanns all anledning att reflektera över vad som hänt.

Vad handlar avhandlingen om?

Om reformen av lärarutbildningen och problemen i samband med den, särskilt balansen mellan ämneskunskaper och pedagogik. Jag undersöker vilken syn lärarutbildarna i matematik har på utbildningen och vilken utveckling de önskar sig.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Det finns tydliga kvalitativa skillnader i hur lärarutbildarna ser på utbildningen, på lärande och på vad det innebär att vara matematiklärare. Det kan leda till att de fattar helt olika slags beslut i pedagogiska frågor. Vissa lärarutbildare har starkt fokus på ämnesinnehållet, andra på pedagogiken. En del ser matematikämnet som något konkret och fastlagt, som riskerade att spädas ut av pedagogiken. De flesta strävar dock efter att integrera bägge aspekterna.
Förklaringen till de skarpa skillnaderna ligger främst i deras bakgrund. Resultaten belyser de utmaningar som lärarutbildningen står inför, främst när det gäller ämnesinnehåll kontra pedagogik och didaktik.

Vad överraskade dig?

Jag blev förvånad över de stora variationerna och skillnaderna i förhållningssätt.

Vem har nytta av dina resultat?

De som utvecklar kursplaner för lärarutbildningen i matematik och även vanliga lärare.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev