Skolans språk kräver goda kunskaper

Ulrika Magnusson

Född 1972
i Järna

Disputerade
2011-10-21
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har länge haft ett intresse för flerspråkighet i förhållande till lärande och hur det på påverkar elevers skrivande.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om skrivande på ett andraspråk. Jag har särskilt studerat hur elever med olika bakgrund använder det som inom lingvistiken kallas grammatisk metafor. Grammatisk metafor är till exempel att välja att använda ett substantiv istället för ett verb som Rektor har gett mig ett meddelande istället för Rektor har meddelat mig . Att använda grammatisk metafor är typiskt för akademiskt och specialiserat språk och också vanligt i det språk som används i skolan. Jag har undersökt användningen av grammatisk metafor i en- och flerspråkiga gymnasieelevers texter i nationella prov i svenska och i svenska som andraspråk och i samma elevers texter i årskurs 9. Dels har jag gjort en kvantitativ undersökning, dels en kvalitativ.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att skillnaderna i bruket av grammatisk metafor var så signifikanta mellan skolor, elevers betyg, ålder, etc. Utnyttjandet av grammatisk metafor var mer utbrett bland enspråkiga elever och elever med höga betyg. Jag tror det beror på att användningen av grammatisk metafor är en del i elevers språkutveckling. Det krävs förmodligen förtrogenhet med skriftspråklighet för att använda grammatisk metafor. För flerspråkiga elever kan det skolrelaterade språket vara en utmaning. Främjande faktorer kan vara att ha ett väl utvecklat modersmål, vilket gör att det är viktigt att modersmålsundervisning stöds av skolan.

Vad överraskade dig?

– Att mina resultat var så tydliga. Att det var så tydlig signifikans mellan skolår, startår för att lära sig svenska etc.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare som arbetar med flerspråkiga elever och forskare. Avhandlingen bidrar till att öka kunskapen om flerspråkiga elevers skrivande.

Sidan publicerades 2011-11-16 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-26 14:28 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
5 mest lästa på FoU
Varför vi tror att läsning kan lösa samhällets problem

Debatten om litteraturkanon i skolan har gjort frågan om läsning central. Nu ska forskarna reda ut varför vi tror att läsning kan lösa så många av samhällets problem. ”Det handlar mycket om kulturens starka ställning och att vi vill framstå som bildade,” säger Daniel Pettersson, professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle.

Mer än kompetensutveckling krävs för att möta att elever med autism

Kompetensutveckling kring autism och nya sätt att anpassa undervisningen gör att personalen i förskola och grundskolan känner sig tryggare i sin undervisning. Eleverna har dock svårare att identifiera skillnader. Ny forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med autism ska få bättre förutsättningar.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

New research review questions the evidence for special education inclusion

A new research review finds inconsistent benefits for students with disabilities who learn alongside general education peers.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser