Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Skolledares syn på verksamhetsidén som ledningsverktyg

Publicerad:2014-02-17
Uppdaterad:2014-02-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf
Katina Thelin

Född 1971
Utanför Stockholm

Disputerade 2013-11-13
vid Karlstads universitet

Foto: Karlstads universitet

Avhandling

Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet

Utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är det viktigt att de som arbetar i skolan utvecklar gemensamma sätt att se verksamheten. Är variationen för stor är det också svårt att organisera verksamheten och att åstadkomma utveckling i någon bestämd riktning. Det menar Katina Thelin som har intervjuat femton skolchefer om deras arbete med att utveckla en verksamhetsidé. Hennes studie visar att en verksamhetsidé kan användas och ses på många olika sätt.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har sedan länge intresserat mig för människors sätt att förstå olika aspekter av tillvaron, eftersom det har betydelse för hur de agerar i olika situationer och hur de tar sig an olika uppgifter. Det gäller elever förstås, men också lärare och skolledare. Utifrån ett lärande och utifrån ett skolutvecklingsperspektiv är variationen i sättet att förstå och agera särskilt intressant. Utan variation är det svårt att utveckla ny kunskap. Det är också svårt att utveckla en verksamhet om det inte finns någon variation i sättet att tänka och agera inom ramen för den.

– Sammantaget har detta lett till att jag kommit att intressera mig för det som jag i min avhandling refererar till som skolutvecklingens paradox det vill säga att det behövs båda variation och samsyn för att det ska ske utveckling.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur verksamhetsidéer och arbete med sådana idéer kan förstås i relation till skolans praktik. Studien bygger på intervjuer med skolchefer i en större svensk stad i vilken det under några år pågått ett intensivt arbete med att utveckla en för alla pedagogisk verksamhet gemensam idé – en verksamhetsidé.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen visar bland annat att verksamhetsidéer kan förstås – och förstås – på olika sätt. Variationen kommer till uttryck i chefernas sätt att beskriva idéns funktion i verksamheten såväl som karaktären på den. I min avhandling beskriver jag variationen med hjälp av fem metaforer; varumärket, kittet, kompassen, kartan och rastret. Varje metafor representerar ett specifikt sätt att förstå en verksamhetsidé.

Vad överraskade dig?

– Inledningsvis var jag mest förvånad över att de som deltog hade så olika förståelser av vad det var de försökte åstadkomma. Senare när jag hade resultatet av studien klara för mig var det avsaknaden av koppling mellan sättet att förstå en verksamhetsidé och sättet att resonera kring arbetet med en sådan idé.

Vem har nytta av dina resultat?

Egentligen tror jag att alla som arbetar i skolan, eller förskolan för den delen, har nytta av de resultat jag presenterar. Även om skolledare ─ rektorer och förvaltningschefer ─ kanske utgör den mest naturliga mottagaren i skolans praktik. Även de som arbetar med att utbilda skolledare kan ha nytta dem.

Åsa Lasson

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev