Skolor riskerar att lägga locket på om främlingsfientliga åsikter

Vissa skolor stryper debatten om främlingsfientlighet för att garantera att inga elever ska känna sig kränkta. Det kan vara farligt på sikt, menar Emma Arneback som skrivit avhandlingen ”Med kränkningen som måttstock. Om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan”.

Emma Arneback
Emma Arneback

Född 1974
i Kumla

Disputerade 12-03-16
vid Örebro universitet


AVHANDLING
Med kränkningen som måttstock: om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har själv arbetat som gymnasielärare och mött problematiken med hur jag skulle förhålla mig till främlingsfientliga åsikter. Ska man förhindra, diskutera eller förbjuda dem? Det finns inte mycket forskning om hur man bemöter och förhåller sig till främlingsfientliga åsikter som pedagog i klassrummet.

 Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har kartlagt de olika handlingsinriktningarna som visar på hur gymnasieskolor planerar att bemöta främlingsfientlighet. Genom att analysera 113 stycken likabehandlingsplaner fann jag att det finns stor variation i skolornas olika sätt att handla.

 Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att lagstiftningen som reglerar skolans moraliska uppdrag kan göra det svårare att bemöta främlingsfientlighet i skolan. Det finns en risk att det förhindrar en lärandeprocess, ett samtal, kring de här frågorna. Jag tror att man måste reflektera över vad lagstiftningen får för konsekvenser i praktiken.

– Risken är att man skapar en neutraliserad skola där man inte får prata om kontroversiella frågor. Det kan vara farligt på sikt.

Vad överraskade dig?

– Jag blev mest överraskad över att kränkningsprincipen i skolan har blivit så dominerande, att allt som kan uppfattas kränkande måste förhindras. I stället för att bemöta främlingsfientliga åsikter så finns det en risk att man lägger locket på.

– Jag blev också förvånad över att gymnasieskolor tolkar uppdraget på väldigt olika sätt. Det handlar till exempel om hur skolorna hanterar huruvida de ska ta emot Sverigedemokraterna eller inte. En del tolkar det snävt, ”inget parti får komma”, för att garantera att ingen blir kränkt. En del tolkar det mer öppet, ”alla partier får komma”, och så förbereder man eleverna för det politiska samtalet, eftersom man ser ett värde i det.

 Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare, elever och rektorer, samt utbildningspolitiker. Kartläggningen är värdefull i sig för gymnasieskolorna, då man kan spegla sina handlingar i andras och på så sätt utveckla verksamheten. Men jag har än så länge mest märkt ett intresse från utbildningspolitiskt håll, från båda politiska blocken. Jag upplever att frågan är angelägen.

Sidan publicerades 2012-04-10 11:17 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-05-07 15:45 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Skolan gör skillnad: Etnicitet och institutionell praktik

I avhandlingen "Skolan gör skillnad" undersöker Sabine Gruber hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare.

Researching and Developing Swedkid: A Swedish Case Study at the Intersection of the Web, Racism and Education

Att använda sig av det webbaserade läromedlet Swedkid fungerade utmärkt för att bemöta och motarbeta rasism via nätet. Det visar Camilla Hällgren i sin avhandling "Forskning och utveckling av Swedkid".

Låt datorn bli barnens berättarmaskin

Det motstånd som initialt fanns mot datorn har övervunnits i den pedagogiska praktiken, säger forskaren Anna Klerfelt. Idag vet vi att datorn kan uppmuntra kreativitet, bidra till att förbättra barns språkutveckling och dessutom verka som en enande punkt eftersom den bryter igenom gränser som ålder, kön, klass och etnicitet.

Relationen mellan skola och föräldrar är komplex

Att sprida den insikten är nog mitt viktigaste forskningsbidrag, säger nydisputerade Marie Karlsson. Hon har intervjuat 19 föräldrar om deras relation till skola och barnomsorg, och säger att det vore oerhört värdefullt om de verksamma kunde börja betrakta relationen till föräldrarna som en pågående process, och därmed frångå stereotypa kategoriseringar.

Datorn – ett verktyg i kampen mot rasism

Att arbeta med frågor som rör främlingsfientlighet och etnicitet är en oerhört viktigt uppgift för skolan, säger Camilla Hällgren. Samtidigt är den svår. Därför beslutade hon att med datorn som verktyg skapa ett forum för lärare och elever där de kunde diskutera rasism under andra former: på webben. Resultatet - Swedkid - har visat sig vara ett utmärkt sätt för lärare och elever att på ett nytt sätt föra dialog kring ett komplext ämne.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!
  Skolportens magasin nr 2/2023

Nytt nr av Skolportens magasin ute 31 mars!

INTERVJU: Forskaren Emma Leifler vill att fler lärare får lära sig mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. TEMA: Nya perspektiv med ämnesövergripande undervisning.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.  

Professor: Så ökar du elevernas intresse för matematik

Våga lita på att dina elever har egna idéer – och låt dem jämföra sina lösningar med varandra. ”Du som lärare behöver inte alltid vara den som förklarar allt och visar lösningarna,” säger Elham Kazemi, professor i matematikdidaktik vid University of Washington.

Förskolelärare får stöd i att lära barn om hållbarhet

Mänskligheten står inför stora hot mot sin överlevnad. Hur pratar man med barnen om det här? Forskare vid Linköpings universitet har nu tagit fram ett stöd för att hjälpa förskollärare att gripa sig an det svåra ämnet.

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. ”Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska”, säger Martha Petridou, förskollärare.

Hon forskar om skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan. ”Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist”, säger Eva Reimers, Göteborgs universitet.

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer