Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Skrivandet i matematik – något vi bör undervisa om?

Publicerad:2016-09-23
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Anna Teledahl

Född 1972
Bor i Falun

Disputerade 2016-10-07
vid Örebro universitet

Avhandling

Knowledge and writing in school mathematics: a communicational approach

Lärare ifrågasätter sällan att det som elever skriver också visar vad de kan. ”Min slutsats är att skrivandet i matematik bör göras till ett särskilt undervisningsobjekt,” säger forskare Anna Teledahl.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Omslaget av min avhandling pryds av en teckning som en pojke i lågstadiet gjorde för flera år sedan. Teckningen föreställer vapen och ammunition som på ett korrekt och kreativt sätt illustrerar en beräkning. Pojken visade sin teckning för sin lärare som reagerade med att bli arg på eleven för att han ”lekt” på lektionen. Jag har under alla år som lärare i matematik burit med mig den där händelsen. Utifrån den växte också intresset för hur matematik skrivs och kommuniceras.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur elever i mellanstadiet skriver i ämnet matematik. Jag har fokuserat på relationen mellan vad eleven skriver och vad eleven faktiskt har för kunskaper i matematik, vilket är ett komplext och relativt outforskat område. För elever i den här årsgruppen är problemlösning i matematik ännu inte formaliserat utan beskrivs mer kreativt med bilder, ord och symboler. Avhandlingen bygger på en analys av drygt 500 elevlösningar, intervjuer med lärare samt en granskning av vad internationella styrdokument säger om kommunikation i, av och på matematik. Därutöver ingår även en studie av sju elever som fått lösa matematikuppgifter på en interaktiv skrivtavla.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att varken styrdokument eller lärare ifrågasätter relationen mellan vad eleverna skriver och vad de kan. Lärare tycks ta för självklart att det eleverna skriver går att tolka som bevis för deras kunskaper och förmågor i ämnet.

– Lärarna uppmanar ofta eleverna att skriva och visa hur de tänkt men får sällan se fullständiga lösningar. Samtidigt har lärarna svårt att ge förslag på hur undervisning som hjälper eleverna att utveckla sitt skrivande, skulle kunna se ut. För vem och hur eleverna ska skriva tycks sällan diskuteras.Elever som ska beskriva sin problemlösning gör på väldigt många olika sätt. Även elever i samma klass tycks ha väldigt olika svar på frågor om hur, vad, till vem och varför de skriver.

– Min slutsats är att eleverna måste få möjlighet och tid att lära sig att skriva matematik och att detta bör göras till ett undervisningsobjekt.

Vad överraskade dig?

– Att lärare i matematik tycks ha så stor tilltro till att det går att dra slutsatser kring elevernas matematikkunskaper utifrån det som de skriver. Men också att lärarna hade så få idéer kring hur elevernas skrivande i matematik skulle kunna utvecklas. I ämnen som exempelvis svenska är ju lärarna väl medvetna om att skrivandet är något som man måste jobba specifikt med.

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärare i matematik och elever på alla nivåer. Jag hoppas att mina resultat kan synliggöra vikten av att undervisa elever att skriva matematik.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev