Slöjd som berättelse

Esko Mäkelä

Född 1956
i Ivalo, Finland

Disputerade 2011-10-07
vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska perspektiv.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är en bild- och hantverksmänniska och har alltid identifierat mig som sådan. Efter slöjdlärarutbildningen satte jag upp en egen verkstad. Jag var konsthantverkare och inte konstnär. Det var min kombinerade bakgrund av konst och hantverk som gjorde att jag ville undersöka de estetiska aspekterna av slöjd.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om ungdomar och deras berättelser om slöjd som estetisk verksamhet. De fick ta bilder på egna slöjdföremål, varpå jag intervjuade dem. De berättade vad föremålen har för betydelse för dem utanför skolan, i deras vardagsvärld.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– För det första har jag kunnat sätta ord på mycket som har med estetiska värden att göra. Man talar om estetiska lärprocesser, men man har inte haft någon egentlig bild av vad det är. Med utgångspunkt från vad ungdomarna talat om, kan jag visa att det handlar om gestaltning, estetik och kreativitet. Jag har gett ett innehåll till estetiska lärprocesser, skapat ett verktyg för att tala om det, som jag kallar för ett integrerat estetiskt perspektiv.
För det andra har jag definierat en teori om berättande objekt, teorin om narrativa artefakter. Att slöjdalster i sig kan vara berättande.

Vad överraskade dig?

– Att ungdomar så klart och tydligt kunde formulera på vilket sätt slöjd betyder något för dem. Att de så tydligt kopplade estetiska aspekter till sina slöjdalster och den placering de fick hemma. Till exempel hävdade en kille att allt han gjorde i slöjd gjorde han med tanke på sitt rum, färgen på möbler och tapet, samt vilka behov han hade. Han gjorde en hylla för nycklar och mobiltelefon och ville att den skulle smälta ihop med väggen. Han lade mycket tid på att hitta rätt grön färg. Och den skulle sitta högt upp så att inte lillasyster skulle nå. En tjej gjorde ett kuddöverdrag. Kudden skulle få henne att slappna av och må bra. Hon tänkte på när hon flugit och sett landskapet nedanför. Hon komponerade mönstret efter detta och gestaltade då, med färger, mönster och medveten formgivning, hur man mår bra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskningen är praktiknära ur ett elevperspektiv, djupt rotad i ungdomar och deras berättelser. Den kan ge slöjd- och bildlärare annat perspektiv på hur ungdomar arbetar. Jag har redan fått respons från slöjdlärarutbildningen i Finland som vill hitta på forskningsprojekt tillsammans med mig.

Sidan publicerades 2011-10-27 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 08:55 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
5 mest lästa på FoU
Digitala sexuella trakasserier påverkar unga i skolan

Digitala sexuella trakasserier är relativt vanliga bland unga, och ofta saknar ungdomarna både stöd och strategier för att hantera det. Det visar Kristina Hunehäll Berndtssons avhandling som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Muntligt berättande viktigt i undervisningen

Anekdoter, historier och berättelser kan väcka elevernas intresse, ge nya perspektiv på ett visst ämne, samt stärka relationen mellan lärare och elever. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Läraren som sadlade om för att skapa en bättre skola

Hur får vi mer ordning och reda i skolan? Hur skapar vi en trivsam undervisningsmiljö i klassrummen utan stök, där eleverna lär sig vad de ska och ingen slås ut. De här frågorna har Martin Karlberg studerat i över 20 år. Nu drar han igång ett forskningsprojekt där 100 skolor runt om i landet ska pröva två olika varianter av en metod som kallas IBIS-programmet.

Inspirerande böcker om organisation och ledning

En bok om tillit i arbetsgruppen, två böcker om att leda i förskolan och en antologi med aktuell forskning. Vi tipsar om fyra aktuella böcker som kan vara användbara för dig i jobbet.

Inspirerande! Sveriges enda bygglek med odling

Växtvärket i Malmö handlar om att ge barn bättre städer att växa upp i, och erbjuder både bygglek och odling. Tankar som fångas upp av forskaren Ellen Almers.

Skolportens digitala kurser