Slöjd som berättelse

Esko Mäkelä

Född 1956
i Ivalo, Finland

Disputerade 2011-10-07
vid Umeå universitet

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Slöjd som berättelse om skolungdom och estetiska perspektiv.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är en bild- och hantverksmänniska och har alltid identifierat mig som sådan. Efter slöjdlärarutbildningen satte jag upp en egen verkstad. Jag var konsthantverkare och inte konstnär. Det var min kombinerade bakgrund av konst och hantverk som gjorde att jag ville undersöka de estetiska aspekterna av slöjd.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om ungdomar och deras berättelser om slöjd som estetisk verksamhet. De fick ta bilder på egna slöjdföremål, varpå jag intervjuade dem. De berättade vad föremålen har för betydelse för dem utanför skolan, i deras vardagsvärld.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– För det första har jag kunnat sätta ord på mycket som har med estetiska värden att göra. Man talar om estetiska lärprocesser, men man har inte haft någon egentlig bild av vad det är. Med utgångspunkt från vad ungdomarna talat om, kan jag visa att det handlar om gestaltning, estetik och kreativitet. Jag har gett ett innehåll till estetiska lärprocesser, skapat ett verktyg för att tala om det, som jag kallar för ett integrerat estetiskt perspektiv.
För det andra har jag definierat en teori om berättande objekt, teorin om narrativa artefakter. Att slöjdalster i sig kan vara berättande.

Vad överraskade dig?

– Att ungdomar så klart och tydligt kunde formulera på vilket sätt slöjd betyder något för dem. Att de så tydligt kopplade estetiska aspekter till sina slöjdalster och den placering de fick hemma. Till exempel hävdade en kille att allt han gjorde i slöjd gjorde han med tanke på sitt rum, färgen på möbler och tapet, samt vilka behov han hade. Han gjorde en hylla för nycklar och mobiltelefon och ville att den skulle smälta ihop med väggen. Han lade mycket tid på att hitta rätt grön färg. Och den skulle sitta högt upp så att inte lillasyster skulle nå. En tjej gjorde ett kuddöverdrag. Kudden skulle få henne att slappna av och må bra. Hon tänkte på när hon flugit och sett landskapet nedanför. Hon komponerade mönstret efter detta och gestaltade då, med färger, mönster och medveten formgivning, hur man mår bra.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskningen är praktiknära ur ett elevperspektiv, djupt rotad i ungdomar och deras berättelser. Den kan ge slöjd- och bildlärare annat perspektiv på hur ungdomar arbetar. Jag har redan fått respons från slöjdlärarutbildningen i Finland som vill hitta på forskningsprojekt tillsammans med mig.

Sidan publicerades 2011-10-27 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 08:55 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Utmaningar i arbetet med skolövergångar

Barns skolövergångar är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén i sin avhandling, som nu har valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan

Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).

Educator’s view: The biggest equity issue in math is low expectations. From Origami to Super Mario and the Lebombo Bone, 3 ways to fix that

Low expectations and a focus on deficits in math – from both students and schools – are the biggest obstacle to equity in the subject, Twana Young, vice president of curriculum and instruction at the Mind Research Institute, asserts in this commentary. Turning origami fun into a fractions lesson and embracing the ”sometimes you take a wrong turn” aspect of gamified lessons are two ways Young suggests for better engaging math students.

Den oumbärliga yrkesutbildningen

Respekt för yrkeskunnande och en mer reflekterande undervisning. Det är forskarnas recept för att stärka gymnasieskolans yrkesprogram. Läs ett utdrag ur temaartikeln om yrkesutbildning i senaste numret av Skolportens magasin!