Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Slöjdens roll i skolan behöver diskuteras mer

Publicerad:2014-04-15
John Miller
Skribent:John Miller
Juha Hartvik

Född 1970
i Malax, Finland

Disputerade 2014-01-17
vid Åbo Akademi
Avhandling

Det planlagda och det som visar sig. Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd

Lärarstudenter i Finland ser teknisk slöjd som viktig för mångfald och kunskapsbredd. Det framkommer i Juha Hartviks avhandling om lärarstudenters syn på teknisk slöjd i den finska grundskolan. I sina resultat efterlyser han mer mångsidig dialog om slöjdämnet i lärarutbildningen.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Genom mitt arbete som lärarutbildare vid Åbo akademi. De som utbildar sig till klasslärare i årskurs 1-6 får genom sin examen behörighet att undervisa i grundskolans alla läroämnen, inklusive slöjd. Det finska slöjdämnet innehåller både textilslöjd och teknisk slöjd. Jag funderade på hur studenterna såg på ämnet som ges en relativt liten tid i deras utbildning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har intervjuat femton klasslärarstudenter. Den första intervjun gjordes före kurserna i slöjd, den andra i slutet av första studieåret. Studien handlar om hur klasslärarstudenter ser på ämnet, varför vi har ämnet på schemat, vilka ambitioner de som blivande lärare har med slöjden och vilken materialkännedom och erfarenhet de har. Som bakgrund ska tilläggas att lärare i Finland har stor självständighet att själva forma undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att studenterna har väldigt mycket tankar om ämnet men i kursupplägget finns inte mycket tid för diskussioner studenterna emellan. Överlag var gruppen överens om att slöjden är viktig. Dels för att ämnet skapar variation och mångfald under skoldagen, dels för att kunskaper i slöjd ger en kunskapsbredd och därmed ökade valmöjligheter för eleverna. I synnerhet för dem som inte har möjlighet att prova på och utveckla den här typen av aktiviteter utanför skolan.

– Studenterna lyfte också fram det manuella arbetet som slöjden erbjuder i kontrast till andra ämnen där kunskap ofta söks virtuellt.

Vad överraskade dig?

– Att det mesta framkom redan vid första intervjun med studenterna. Jag hade väntat mig större skillnad i diskussionen mellan de två intervjutillfällena. Lite överraskande var också hur mycket dessa diskussioner uppskattades av studenterna. I avhandlingens resultatdiskussion efterlyser jag därför ett studieupplägg som ger utrymme för en tydligare dialog mellan studenterna.

Vem har nytta av dina resultat?

– Det finns inte mycket forskning i ämnet och jag ser främst mina resultat som ett bidrag till framtida forskning och lärarutbildning. Men avhandlingen rymmer också 14 teman som studenter och redan yrkesverksamma lärare kan använda för vidare diskussion om den tekniska slöjdens roll i skolan och hur man som lärare kan utveckla ämnet.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev