Hoppa till sidinnehåll
Bild

Slöjdlärares förhållningssätt påverkar lärandet

Publicerad:2010-04-22
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Vilket förhållningssätt lärare har i sin undervisning får konsekvenser både för elevernas lärande och för deras upplevelse av undervisningen. Peter Hasselskog har i sin avhandling, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, sett en stor variation mellan lärarna inom slöjdundervisningen. Men resultaten är relevanta för alla lärare oavsett ämne, menar han.

Peter Hasselskog

Född 1960
i Göteborg

Disputerade
2010-04-23

vid Göteborgs universitet med avhandlingen:

Avhandling

Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Som slöjdlärare har jag mött många verksamma och blivande lärare vars engagemang för ämnet och för undervisningen har varit stort. 2003 deltog jag i en nationell utvärdering av slöjdämnet vilken indikerade stora skillnader mellan olika skolor och lärare. Den gav en bred men ytlig bild vilket gjorde att jag vill gå djupare och synliggöra och analysera olikheter i slöjdlärarnas undervisning.

Vad handlar avhandlingen om?

– Utifrån lärares och elevers dagböcker har jag, i kombination med inspelningar av samtalen mellan lärare och elev, studerat variationen mellan hur slöjdlärare undervisar. Utifrån detta visar jag hur slöjdundervisningen kan gå till.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag har identifierat tre huvudsakliga förhållningssätt hos lärarna: fokus på att stötta eleverna i deras genomförande, här är det eleverna som driver sina slöjdarbeten, fokus på instruktion där läraren anger hur eleven ska utföra ett moment i taget, här ligger initiativet på läraren. Samt fokus på elevernas förståelse där lärarens instruktioner kombineras med motivation och dialog, här delas initiativet av elev och lärare.
– Andra viktiga resultat är att lärarnas förhållningssätt snarare beror på person än situation, det vill säga att läraren håller fast vid ett liknande förhållningssätt oberoende av elev, mål och tillfälle. Jag har också sett att lärarens olika sätt att undervisa påverkar elevernas beskrivning och upplevelse av undervisningen. Dessutom uppmärksammar jag vikten av att läraren i en individualiserad undervisning med stort elevinflytande tydliggör lärandet i görandet, eftersom det sällan finns uttalade lärandemål i uppgifterna från läraren.

Vad överraskade dig?

– Dels de tydliga olikheterna som finns mellan lärarna i en undervisning som på ytan eller vid en hastig blick kan te sig snarlik. Men också det indikerade sambandet mellan lärarens förhållningssätt och elevernas upplevelse av undervisningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Mängden pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning på slöjdområdet är begränsad. Dessutom är slöjdlärarna en liten yrkesgrupp med små möjligheter att ta del av hur andra undervisar. Därför kan studien ge underlag för dem att reflektera över sin egen undervisning. För blivande slöjdlärare kan avhandlingen ge en bredare bild av hur slöjdundervisningen kan se ut och förståelse för hur läraren påverkar elevernas lärande. Dessutom bör lärare generellt ha intresse för beskrivningen av en individualiserad undervisning med stort elevinflytande, och hur lärares olika förhållningssätt kan få konsekvenser för lärandet.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev