Sociala medier ingen självklar väg till ökat lärande

I avhandlingen ”Lärares möten med sociala medier – applikationer i behov av explikationer” visar Niclas Ekberg att sociala medier i undervisningen både motiverar och stimulerar. Men de är ingen självklar väg till ökat lärande.

Niclas Ekberg
Niclas Ekberg

Född 1970
i Piteå

Disputerade  2012-03-16
vid Luleå tekniska universitet


AVHANDLING
Lärares möten med sociala medier - applikationer i behov av explikationer

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är gymnasielärare i samhällskunskap och historia och har alltid använt modern teknik i min undervisning. Mycket var bra, men jag var frustrerad över att jag mitt i allt för- och efterarbete inte hann ta mig tid till att riktigt tänka genom min undervisning och förhållandet mellan lärande och teknikanvändning. 2007 erbjöds jag möjligheten att forskarstudera. Mitt inledande intresse för 1:1-satsningar i skolan övergick snart till ett intresse för vad sociala medier kunde innebära för läraren i sitt arbete med eleverna.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag försöker i avhandlingen, genom dels en litteraturstudie och dels en intervjustudie, klarlägga och bättre förstå vad som utmärker undervisande lärares möte med sociala medier. Jag försöker även peka på vad som är de största möjligheterna i användningen av sociala medier i undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Avhandlingen visar att lärarnas erfarenheter av sociala medier är komplexa. Enkelheten i användningen bör inte överskattas eller överdrivas, vare sig det gäller lärare eller elever. Sociala medier är en resurs som motiverar och stimulerar, men de är inte någon given och självklar väg till en utvecklad pedagogik eller ett rikare lärande i skolan. Strategier och förankring i en syn på kunskap samt en vision om lärandet är av avgörande betydelse.

– Avhandlingen fokuserar också på de maktförhållanden som uppstår vid användningen av sociala medier. Exempel på detta är makten över webbresurserna och innehållets struktur, vad som ska anses vara personligt och privat och vad som ska anses beröra och angå skolan samt huruvida sociala medier är individuella resurser för självrepresentation eller gemensamma verktyg för målstyrning och måluppfyllelse.

Vad överraskade dig?

– Jag gick in i studierna med en syn på sociala medier som både omvälvande och väldigt lättanvända och att de ger en extra dimension till teknikanvändningen i skolan. Men det stämde inte riktigt mot lärarnas upplevelser av att börja använda sociala medier i undervisningen. De fick lägga ner mycket tid på till synes enkla verktyg vars föränderlighet och svårgripbarhet inte alltid är helt lätt att hantera.

Vem har nytta av dina resultat?

– Pedagoger som använder sig av, eller funderar över användandet av, it och sociala medier i undervisningen. Även skolledare som vill stimulera till diskussion om lärande och teknikanvändning bland sina lärare och i arbetslagen kan ha nytta av resultaten.

Sidan publicerades 2012-04-25 17:45 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2012-05-14 21:51 av Moa Duvarci Engman


Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 25 oktober!

Nytt nr ute 25 oktober!

INTERVJU: Inti Chavez Perez tog steget från journalist till sexualupplysare och jämställdhetsexpert. Han lovordar läroplanens nya tydlighet i kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Lärare väljer bort läromedel

Forskning om läromedel beaktas inte alltid. Studier visar att läromedel väljs bort av erfarna lärare, samt att lärspel och eget material blir vanligare. Caroline Graeske, forskare i svenska med didaktisk inriktning, presenterar några viktiga forskningsresultat i ämnet.

Göran Nygren: Elever med toppbetyg får massor av hjälp från föräldrarna

Höga betyg i skolan kräver omfattande hjälp hemifrån, ibland så mycket att det blir fusk. Den slutsatsen drar etnologen Göran Nygren i sin nya doktorsavhandling. Elever som inte får hjälp hemma är i princip chanslösa i betygsjakten, säger han. (webb-radio)

Vikten av språkutveckling i förskolan

Tidig exponering för svenska är avgörande för barns språkutveckling. I takt med att fler barn i förskolan har annat modersmål ökar behovet av att utbildningen stärker språkstödjande arbetssätt.

Motion och bättre stöd minskar adhd-symtom

Motion och fysisk aktivitet förbättrar både adhd-symtom, funktionsnivå, barnens exekutiva funktion och psykiskt mående, visar studier från Lunds universitet. Bättre stöd i skolan och hemma skulle också förbättra barnens livskvalitet.

”All skolfrånvaro kan vara av ondo”

Frånvaron är en central del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman som arbetar med  skolfrånvaro i skola och kommuner.