Spanskans tempus tar olika lång tid att lära

För svenskspråkiga elever tar spanskans imperfekt betydligt längre tid att förstå än preteritum, spanskans andra tempus för dåtid. Det visar Fernando López Serranos avhandling.

Fernando López Serrano
Fernando López Serrano

Född 1977
Bor i Lund

Disputerade 2018-03-01
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
El aprendizaje del aspecto verbal en los tiempos del pasado español. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Min första examen i Spanien, där jag är född, var i klassiska språk. Då utvecklade jag ett stort intresse för grammatik. När jag sedan kom till Sverige och började undervisa i spanska började jag jämföra spansk och svensk grammatik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har i tre delstudier följt svenska elever från första året i gymnasiet till första året på universitetet. Den första studien handlar om eleverna lär sig det spanska tempussystemet och hur man talar om dåtiden på spanska. Den andra handlar om hur vi lärare kan undervisa bättre och den tredje om hur elevernas naturliga inlärning går till, oavsett didaktik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Svenskspråkiga elevers inlärning skiljer sig inte från engelsk- eller tyskspråkiga. Elever med ett germanskt språk som modersmål förhåller sig på samma sätt gentemot spanskan och de lär sig på ungefär samma sätt. I spanskan finns det två tempus för dåtid, preteritum och imperfekt. Vissa verb används mest med den ena tempusformen, vissa mest med den andra. När eleverna ska lära sig detta så påverkar kontext och typ av verb inlärningen. För svenskspråkiga elever är det betydligt svårare att lära sig att använda imperfekt korrekt än preteritum. Medan preteritum tar ett halvår till ett år så tar det tre år att nå samma nivå på användningen av imperfekt. Som lärare i de latinska språken kommer jag hädanefter att lägga betydligt mer tid på att arbeta med hur imperfekt fungerar.

Vad överraskade dig?

– Tidigare studier från Tyskland, Danmark och England har visat att eleverna inom de germanska språken lär sig spanska på ungefär samma sätt. Däremot visste jag inte att det finns olika typer av verb som så tydligt markerar elevernas framsteg i inlärningsprocessen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt språklärare, inte bara i spanska utan även i andra främmande språk, eftersom det handlar om hur man kommer från svenska språket till andra språk.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-08-06 15:52 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2018-09-07 11:21 av Hedda Lovén


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Innehåll viktigare än skärmtid för små barn

Hur påverkas de yngsta barnen av att använda surfplattor och smarta telefoner? WHO avråder från att barn under två år överhuvudtaget ska använda skärmar. Andra forskare menar att i ett digitalt samhälle behöver barn börja klicka på digitala enheter så tidigt som möjligt. Vad de tittar på är viktigare än hur länge.

Evolution: as a religious professor of science education, we need to rethink how we teach it

It is not for educators to forcefully convert doubters into accepting evolution, but to build an inclusive classroom that respects religious students’ beliefs.

A strong finish to the school year

Smart ideas for keeping students engaged as summer arrives.

Alma Memisevic: De inkluderade – Samtidens oönskade barn

Drömmen om en skola där elever kommer till skolan för att lära sig och förverkliga sina framtidsdrömmar och ambitioner samt bidra till samhället utifrån sina egna intressen, behov, förmågor och förutsättningar, känns som ren utopi, skriver Alma Memisevic, specialpedagog, förskollärare och doktorand vid Linköpings universitet.

What’s the right age to quit maths?

Unlike in many other countries, young people in the US must take maths until they leave school. Now arts students in New York are staging a rebellion over it. So what is the right time to quit studying maths?