Spanskans tempus tar olika lång tid att lära

För svenskspråkiga elever tar spanskans imperfekt betydligt längre tid att förstå än preteritum, spanskans andra tempus för dåtid. Det visar Fernando López Serranos avhandling.

Fernando López Serrano
Fernando López Serrano

Född 1977
Bor i Lund

Disputerade 2018-03-01
vid Göteborgs universitet


AVHANDLING
El aprendizaje del aspecto verbal en los tiempos del pasado español. El pretérito perfecto simple y el imperfecto en estudiantes de ELE en Suecia

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Min första examen i Spanien, där jag är född, var i klassiska språk. Då utvecklade jag ett stort intresse för grammatik. När jag sedan kom till Sverige och började undervisa i spanska började jag jämföra spansk och svensk grammatik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har i tre delstudier följt svenska elever från första året i gymnasiet till första året på universitetet. Den första studien handlar om eleverna lär sig det spanska tempussystemet och hur man talar om dåtiden på spanska. Den andra handlar om hur vi lärare kan undervisa bättre och den tredje om hur elevernas naturliga inlärning går till, oavsett didaktik.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Svenskspråkiga elevers inlärning skiljer sig inte från engelsk- eller tyskspråkiga. Elever med ett germanskt språk som modersmål förhåller sig på samma sätt gentemot spanskan och de lär sig på ungefär samma sätt. I spanskan finns det två tempus för dåtid, preteritum och imperfekt. Vissa verb används mest med den ena tempusformen, vissa mest med den andra. När eleverna ska lära sig detta så påverkar kontext och typ av verb inlärningen. För svenskspråkiga elever är det betydligt svårare att lära sig att använda imperfekt korrekt än preteritum. Medan preteritum tar ett halvår till ett år så tar det tre år att nå samma nivå på användningen av imperfekt. Som lärare i de latinska språken kommer jag hädanefter att lägga betydligt mer tid på att arbeta med hur imperfekt fungerar.

Vad överraskade dig?

– Tidigare studier från Tyskland, Danmark och England har visat att eleverna inom de germanska språken lär sig spanska på ungefär samma sätt. Däremot visste jag inte att det finns olika typer av verb som så tydligt markerar elevernas framsteg i inlärningsprocessen.

Vem har nytta av dina resultat?

– Framför allt språklärare, inte bara i spanska utan även i andra främmande språk, eftersom det handlar om hur man kommer från svenska språket till andra språk.

Annika Larsson Sjöberg

Sidan publicerades 2018-08-06 15:52 av
Sidan uppdaterades 2018-09-07 11:21 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Finalist till Publishingpriset 2019!

Finalist till Publishingpriset 2019!

Skolportens forskningsmagasin är nominerat till Publishingpriset 2019 för andra året i rad!

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Begrepp i tiden: utforma

Förklarat av Alicia Eriksson, speciallärare i Karlskoga. ”I stället för att anpassa verksamheten ­utifrån de elever med allra störst behov av ­särskilt stöd utformar vi redan från början verksamheten så att den kan tillgodogöras av alla elever”, säger hon.

RFSU:s metodbank för undervisning om sex och relationer

RFSU har varit experter på sexualundervisning i snart 100 år. Nu har vi samlat våra bästa metoder i en kunskapsbank för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver för att ge alla elever den goda sexualundervisning de har rätt till. Lycka till!

Förskolan där barnen programmerar robotar

Ettåringar som programmerar i förskolan är ingen utopi, digitalisering är en del av förskolans läroplan sedan den 1 juli i år. På förskolan Lilla Tollare i Nacka lär sig barnen programmering på förskolans gård.

Krossar myterna i skolan: ”Gör undervisning sämre”

Schack gör barn bra på logiskt tänkande och de klarar av digital multitasking bättre än vuxna. Eller? En rad myter präglar både undervisningen och hur vi ser på lärande, konstaterade en grupp inlärningsforskare.

The hotter the planet grows, the less children are learning

Hotter temperatures affect students’ ability to learn, according to an analysis by R. Jisung Park, an environmental and labor economist at UCLA’s department of Public Policy and the Luskin Center for Innovation. Data shows, however, that snow days did not affect learning.