Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Spela dator är socialt

Publicerad:2011-03-16
Uppdaterad:2012-03-27
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Dataspelande är inte isolerat till ett slutet virtuellt rum utan sker i samspel med andra i sociala medier och i samtal ochdet sker en kunskapsutveckling. Det är en av slutsatserna i avhandlingen ”Mind Games Extended: UnderstandingGameplay as Situated Activity” av Jana Rambusch.

Jana Rambusch

Född 1975
i Potsdam

Disputerade
2011-01-28

vid Linköpings universitet med avhandlingen:

Avhandling

Mind Games Extended. Understanding Gameplay as Situated Activity

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid gillat dataspel och när jag fick chansen att vara med i ettforskningsprojekt med fokus på spel och spelandet ville jag så klart vara med.

Vad handlar avhandlingen om?

– I min avhandling tittar jag på dataspelandet med syfte att förstå vad somingår i spelandet och vilka aspekter som kan påverka hur ett dataspel spelasoch tolkas av spelaren. Fokus är på spelandet utifrån ett situerat perspektiv, vilketär ett perspektiv inom kognitionsvetenskapen som betonar omgivningens ochkroppens betydelse för vårt tänkande.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Spelandet är inte enbart ett resultat av spelets utformning och innehåll utandet påverkas väldigt mycket av var spelet spelas, vem man spelar med, vilkaresurser som man har tillgång till och även faktumet att man som spelare haren kropp som påverkar vad man ser och hur man agerar utifrån det.

Vad överraskade dig?

– Hur socialt spelandet är egentligen och att det inte går att dra en gränsmellan ’spelvärld’ och ’verklig värld’, dvs. spelandet sker inte i någotcybervakuum helt skilt från världen utanför. En annan intressant aspekt var det ömsesidiga lärandet iCounterstrike, hur de erfarna spelarna hjälper de mindre erfarna spelarna och hur viktigt detsociala samspelet är i Counterstrike, i alla fall om man vill bli en riktigt duktig spelare.

Vem har nytta av dina resultat?

– Forskare som studerar dataspel(andet) och som letar efter alternativaförklaringsmodeller. Lärare och skolforskare som vill få en bättre förståelse för lärandeprocesseri spel och alla som intresserar sig för dataspel.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev