Dela:

Språkinlärning förnyas av digitala medier

Sylvi Vigmo

Född 1958
i Edefors, Boden

Disputerade
2010-06-11

vid Göteborgs universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English

Varför blev du intresserad av ämnet?

När den nya tekniken gjorde sitt intåg i skolan på nittiotalet upptäckte jag att eleverna valde bort vissa tillrättalagda aktivteter, som jag tänkte skulle gynna den språkliga aktiviteten. Jag blev nyfiken på vad som intresserade dem och på hur de digitala medierna förändrarvillkoren för språklärande.

Vad handlar avhandlingen om?

Om den språkliga aktiviteten hos gymnasieelever som arbetade med att göra kortfilm på engelska. Jag videodokumenterade hela processen under tre veckor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Eleverna har mycket språklig kompetens med sig, som vi varken ser eller utnyttjar i skolan. Det är något man kan ana som lärare, men inte ser djupet av.

De har också en stor mediekompetens, som påverkar det språk de producerar. De väljer ett språk som svarar mot filmens genre. Det präglas av den typ av dialog som finns i till exempel teveserier om ungdomar.

De använder sig av det som med ett språklärarbegrepp kallas code switching, de växlar mellan svenska och engelska. Som lärare strävar man efter att de ska använda det språk som de lär sig, men forskningen om andraspråkinlärning har visat att code switching kanstimulera språklärande. Att de går fram och tillbaka mellan språken handlar inte om att de inte kan engelska. Det är en resurs för filmskapandet. De använder svenska för att regisseraoch engelska för att agera. Det är intressant hur naturligt de gör det!

Vad överraskade dig?

Medieproduktion är en väldigt sammansatt process. Olika aktiviteter är länkade till varandra och starkt kopplade till hur digitala medier fungerar. Det kräver att läraren har en genomtänkt strategi. Vad är syftet? Vilken slags aktiviteter är det önskvärt att eleverna engagerar sig i? Det är inte självklart att göra film, om lärarens tanke utgår från ett mer traditionellt perspektiv på till exempel att träna talad kommunikation med syfte att utveckla språklig korrekthet.

Vem har nytta av dina resultat?

Inte bara språklärare, utan alla som är nyfikna på användningen av digitala medier i skolan.

Sidan publicerades 2010-07-28 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 08:51 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Social interaktion och lek i förskolor för barn med särskilda utbildningsbehov

Studier har visat att barn med särskilda utbildningsbehov kan vara mindre engagerade i sociala interaktioner med sina kamrater.

Forskaren om alla problem läsningen förväntas lösa

Vad är meningen med att fostra goda läsare? Svaret är inte givet och har förändrats över tid, menar ett forskarlag som är i färd med att undersöka saken. ”Idag ska läsning i högre grad bidra till ökad integration och andra samhälleliga mål”, säger forskaren Daniel Pettersson.

Undervisning i ett fritidshem för alla?

I en ny studie problematiseras fritidshemslärares perspektiv på stöd till elever i fritidshem. Artikeln av Marina Wernholm har skrivits inom ramen för Ifous FoU-program Fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Skolornas intagning segregerar eleverna

Olika intagningsregler till gymnasieskolan påverkar segregationen bland eleverna. Effekten är mindre än för andra faktorer, men ändå tydlig. Det visar en ny studie skriven av forskare vid Linköpings universitet.

SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!