Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Språkinlärning förnyas av digitala medier

Publicerad:2010-07-28
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Digitala medier ger nya förutsättningar för ungas språkinlärning. Det konstaterar Sylvi Vigmo, som studerat den språkliga aktiviteten hos gymnasieelever som gör film på engelska. New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English,heter avhandlingen.

Sylvi Vigmo

Född 1958
i Edefors, Boden

Disputerade
2010-06-11

vid Göteborgs universitet med avhandlingen:

Avhandling

New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English

Varför blev du intresserad av ämnet?

När den nya tekniken gjorde sitt intåg i skolan på nittiotalet upptäckte jag att eleverna valde bort vissa tillrättalagda aktivteter, som jag tänkte skulle gynna den språkliga aktiviteten. Jag blev nyfiken på vad som intresserade dem och på hur de digitala medierna förändrarvillkoren för språklärande.

Vad handlar avhandlingen om?

Om den språkliga aktiviteten hos gymnasieelever som arbetade med att göra kortfilm på engelska. Jag videodokumenterade hela processen under tre veckor.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Eleverna har mycket språklig kompetens med sig, som vi varken ser eller utnyttjar i skolan. Det är något man kan ana som lärare, men inte ser djupet av.

De har också en stor mediekompetens, som påverkar det språk de producerar. De väljer ett språk som svarar mot filmens genre. Det präglas av den typ av dialog som finns i till exempel teveserier om ungdomar.

De använder sig av det som med ett språklärarbegrepp kallas code switching, de växlar mellan svenska och engelska. Som lärare strävar man efter att de ska använda det språk som de lär sig, men forskningen om andraspråkinlärning har visat att code switching kanstimulera språklärande. Att de går fram och tillbaka mellan språken handlar inte om att de inte kan engelska. Det är en resurs för filmskapandet. De använder svenska för att regisseraoch engelska för att agera. Det är intressant hur naturligt de gör det!

Vad överraskade dig?

Medieproduktion är en väldigt sammansatt process. Olika aktiviteter är länkade till varandra och starkt kopplade till hur digitala medier fungerar. Det kräver att läraren har en genomtänkt strategi. Vad är syftet? Vilken slags aktiviteter är det önskvärt att eleverna engagerar sig i? Det är inte självklart att göra film, om lärarens tanke utgår från ett mer traditionellt perspektiv på till exempel att träna talad kommunikation med syfte att utveckla språklig korrekthet.

Vem har nytta av dina resultat?

Inte bara språklärare, utan alla som är nyfikna på användningen av digitala medier i skolan.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev