Hoppa till sidinnehåll
Bedömning

Stor ambition hos fritidspedagoger att stärka yrket

Publicerad:2013-04-16
Uppdaterad:2017-10-25
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman

Är fritidspedagogens yrke på väg att dö ut? Birgit Andersson har forskat på vad som har hänt med fritidspedagogernas yrkesidentitet efter att fritidshemmen i slutet på nittiotalet blev en del av den decentraliserade skolan.

Birgit Andersson
Birgit Andersson

Född 1953
i Umeå

Disputerade 2013-03-01
vid Umeå universitet

Avhandling

Nya fritidspedagoger – i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har hela mitt vuxna liv arbetat med fritidspedagogik, som fritidspedagog, som fackligt engagerad och nu med utbildning av fritidspedagoger. Jag var nyfiken vad som händer med yrket när vi nu har en gemensam lärarutbildning med lärarexamen. Vad är det specifika med vårt yrke? Kommer det att försvinna?

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om vad som håller på att hända med fritidspedagogens yrke och värde i en konkurrensutsatt skola där prestationer ska kunna mätas, kontrolleras och bedömas i allt högre utsträckning. Skolan har en kursplan med uppifrån ställda krav som ska uppfyllas medan fritidspedagogiken framförallt handlar om att se vad eleven behöver och mår bra av, där utgår man från elevens erfarenhet och behov.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Att det finns ett stort behov av att hitta nya bedömningsformer och kvalitetsarbete som är anpassat till fritidspedagogens verksamhet och miljö. Fritidspedagogerna upplever att de sitter i en rävsax. De vill gärna utvärdera, dokumentera och kvalitetsutveckla verksamheten, men tiden för det finns inte. Den tid som finns för planering äts upp av skolans behov, fritidshemmet får stå tillbaka.

Vad överraskade dig?

– Jag trodde nog att yrket var på väg att dö ut. Men det är en glad överraskning att det finns en stark ambition att stärka det unika med yrket. Jag såg fyra olika strategier/identiteter, två skolinriktade, de som jobbar mest under skoltiden, några få som ansvarar för ett specifikt skolämne och så de som för in mer fritidspedagogiskt innehåll, som exempelvis livskunskap och drama.

– De två övriga jobbar mest i fritidshemmet, några med på ett skolkompletterade sätt, exempelvis beräkna mängden av varm choklad till utflykten. Och så den ”traditionella fritidspedagogen”, som utgår från barnens initiativ och erfarenheter och utifrån de bestämmer vad man behöver just nu.

Vem har nytta av dina resultat?

– Verksamma fritidspedagoger, igenkänningsfaktorn är viktig, att få läsa om sin egen arbetssituation för att få verktyg att förstå och hantera den. Studenterna på fritidspedagogutbildningen, att se hur man på utbildningen kan hjälpa till med att möta skolans krav på bedömning och kvalitetsredovisning, att hitta sätt som fungerar för fritidshemmets verksamhet.

Hanna Nolin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev