Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

Stort ansvar för relationer läggs på ensamkommande unga

Publicerad:2014-05-13
Uppdaterad:2014-05-15
John Miller
Skribent:John Miller
Ulrika Wernesjö
Ulrika Wernesjö

Född 1980
i Växjö

Disputerade 2014-02-28
vid Uppsala universitet

Avhandling

Conditional belonging. Listening to unaccompanied young refugees’ voices

Få ensamkommande flyktingbarn har vänskapsrelationer utanför gruppboende eller förberedelseklass. Relationer till vuxna är ofta av professionell karaktär, visar Ulrika Wernesjös avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag skrev min magisteruppsats om hur tjänstemän på Migrationsverket pratar med ensamkommande flyktingbarn insåg jag att det inte fanns särskilt mycket forskning i ämnet. Men jag har alltid varit intresserad av frågor om migration och antirasism.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur ensamkommande flyktingbarn som sökt uppehållstillstånd i Sverige upplever sin vardag i skolan, i gruppboendet och samhället i stort. Jag har intervjuat 17 unga mellan 16-20 år som varit i Sverige mellan två och fyra år. Hälften bodde i eller kring storstäder, andra hälften i glesbygd. Jag har frågat dem om hur deras sociala relationer ser ut, vilka kompisar de har och hur deras kontakter med vuxna ser ut.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är svårt för de flesta ensamkommande flyktingbarn att lära känna ungdomar utanför förberedelseklasserna eller gruppboendet. Ansvaret för kontakter utanför de här miljöerna ligger i princip helt och hållet på dem själva. Det fanns några enstaka som egen hand skaffat sig vänner utanför sitt boende eller klass. En tjej hade helt enkelt gått fram till två tjejer på sin skola och sagt att ”Hej, jag vill bli vän med er för jag behöver lära mig svenska”.

– Många av de jag intervjuat menade att ”bara jag lär mig språket så kommer jag också att få nya vänner”. Ensamkommande unga har många kontakter med vuxna, på boendet, socialtjänsten och i skolan. Men min studie visar att dessa relationer ofta är av professionell karaktär. Mer tillitsfulla och känslomässiga relationer är sällsynta, om de finns tycks det hänga på att den vuxna vill ta det ansvaret. De flesta ungdomar hade en tacksam inställning till sin omvärld. Få ville prata om eventuella upplevelser av utanförskap. Jag kan bara spekulera i varför men tänker att de här ungdomarna kanske känner att deras tillhörighet är villkorad.

Vad överraskade dig?

– Att de var så otroligt positiva till det mesta. De var också väldigt fokuserade på sin utbildning. Utan utbildning inget jobb, sa flera av dem jag intervjuade.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Alla som arbetar med migrationsfrågor, från Migrationsverket till Socialstyrelsen, socialtjänsten och gruppboende. Men också skolan som ju är en arena där dessa ungdomar befinner sig större delen av dagen. Skolan skulle kunna göra mycket för att underlätta och skapa relationer mellan ungdomar.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev