Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Stort mervärde när eleverna får riktiga mottagare till sina texter

Publicerad:2014-04-09
Uppdaterad:2014-04-10
John Miller
Skribent:John Miller
Dan Åkerlund

Född 1954
i Västerås

Disputerade 2014-01-17
vid Åbo Akademi

 

Avhandling

Elever syns på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare

Vad händer när man plockar in internetverktyg från den ”vanliga” världen in i skolans värld. Dan Åkerlund har följt mellanstadieelevers arbete med Skype och klassblogg och funnit stor potential i tekniken. Eleverna är engagerade och får chans att hitta sitt eget sätt att kommunicera på.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare och forskare vid Karlstads universitet inom medie- och kommunikationsvetenskap och undervisar mest inom lärarutbildningen. Sedan nittiotalet har jag varit intresserad av hur vi kan använda internet ur ett lärandeperspektiv.

– Jag är intresserad av hur vi kommunicerar med så kallade multimodala uttryck, det vill säga inte bara bokstäver utan också med andra uttryckssätt som bilder, symboler, typsnitt, och filmer. Jag är också nyfiken på vad det innebär för kommunikationen att vi har en verklig, en autentisk, mottagare av det vi vill berätta.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har velat undersöka hur elever förhåller sig till den här typen av multimodal kommunikation som har en autentisk mottagare, och har valt att studera verktygen Skype och blogg. Jag har följt hur elever i klass fyra och fem i Sverige skypar med elever i en skola i Tanzania och hur de berättar om sitt dagliga arbete via en klassblogg där mottagarna är släkt och vänner.

– Jag tycker det är extra intressant att titta på just den åldersgruppen eftersom då börjar språket och kommunikationen blir mer betydelsefull och kan användas för att skapa relationer.

Vad var de viktigaste resultaten?

– Att det finns en stor potential i tekniken. Att eleverna får möta autentiska mottagare i sin kommunikation gör att det blir fokus på innehållet och det skapar ett stort engagemang hos eleverna. Visserligen har ju eleverna i skolan en mottagare, läraren, men i den kommunikationen bedöms framförallt hur innehållet framställs, inte vad det innehåller. Ju fler autentiska mottagare desto lättare att ge skilda uppgifter med olika ämnen som engagerar olika elever.

– När det gäller klassbloggen var det tydligt att bilderna var en viktig del av kommunikationen, de tillförde äkthet. Eleverna upplevde att klassbloggen var meningsskapande. Det blir en del av en större berättelse där hela klassen är deltagare, en berättelse som är på riktigt.

– Skypandet med eleverna i Tanzania gav ett stort mervärde, förutom att eleverna tränade engelska och muntligt framträdande när de exempelvis berättade om vad det fanns för djur i Sverige, lärde sig eleverna att det inte var så stor skillnad på människor, att barnen var ganska lika dem själva även om de växte upp under helt andra förutsättningar.

– Att lära barnen att använda och uttrycka sig med flera olika verktyg, inte bara text, ser jag som en viktig kompetens för att kunna delta som demokratiskt medborgare i vårt multimediala samhälle.

Vad överraskade dig?

– Att det fungerade så bra att kommunicera med Tanzania och att det gav så många andra aspekter på lärandet och en djupare förståelse för hur andra människor lever sina liv.

– Det blev också tydligt att eleverna förstod att man kan kommunicera på olika sätt, att en del elever är bra på att skriva, andra bra på att prata engelska eller ta foto. Tekniken ger eleverna fler sätt att uttrycka sig på.

Hanna Nolin

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev