Studenter mycket nöjda med utlandsstudier

Både in- och utresande studenter vid Umeå universitet är mycket nöjda med sina utlandsstudier. Men efter utlandsvistelsen är de utresande studenterna mindre intresserade av att jobba utomlands. Det visar Per A Nilsson som forskat om utlandsstudier.

Per A Nilsson
Per A Nilsson

Född 1957
Bor i Umeå

Disputerade 2019-06-14
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Studying abroad: exploring mobility, expectations and experiences among mobile students

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat heltid med internationalisering vid Umeå universitet sedan år 2003 och hört politiker och universitetsledningar lovprisa studentutbyte och dess betydelse för universiteten. Det som förvånat mig att det finns så lite svensk forskning på området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om in- och utresande studenters förväntningar och erfarenheter av utlandsstudier. Dels för utländska studenter som studerat vid Umeå universitet, dels för utbytesstudenter från Umeå universitet som studerat utomlands. Jag har genom enkäter frågat studenterna både före och efter deras utlandsvistelse.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mina studier indikerar att studenter som studerar utomlands har tidigare erfarenheter av att resa och bo i andra länder. De är i någon mening redan internationella före sina utlandsstudier. De uppger även att de har goda kunskaper i flera språk. Merparten av studenterna är mycket nöjda efter sina utlandsstudier. Däremot är utresande studenter mindre intresserade av att arbeta utomlands efter sina utlandsstudier jämfört med inresande studenter.

– Både ut- och inresande studenter anger spänning, erfarenheter, språkutveckling och meriter som starka drivkrafter. Utlandsstudier kan därför ses som ett sätt att livsplanera.

– De allra flesta utresande utbytesstudenter väljer engelsktalande länder, i syfte att lära sig engelska flytande. Kursutbudet vid de utländska lärosätena får också högt betyg av studenter som reser från Sverige. Inresande studenter som kommer till Umeå uppger att möjligheterna till personlig utveckling och fysisk aktivitet vid det svenska lärosätet är större än vad de förväntat sig. Umeå universitets kursutbud är också bättre än de trott. Däremot tyckte studenterna att kvaliteten på kurserna var bättre vid sina hemuniversitetet.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna överlag var så nöjda med sina utlandsstudier. Därför var det förvånande att viljan minskade bland utresande studenter att i framtiden arbeta utomlands, tvärtemot vad inresande studenter rapporterade.

Vem har nytta av dina resultat?

– Internationalisering av svensk högre utbildning är inget självändamål utan ska bedrivas med kvalitet och ge relevans till våra utbildningar. Därför behöver studentmobilitet studeras för att få ökade kunskaper i syfte att utveckla mobilitetsprogram och anpassa dem efter studenters önskemål men också med målsättning att ge dem ökad anställningsbarhet efter avslutade studier.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-06-27 10:41 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-08-29 17:02 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 5-6 maj 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Så kan skolnärvaro främjas

Att skolfrånvaro och psykisk ohälsa hos unga hänger ihop har uppmärksammats under de senaste åren. En ny forskningsöversikt har sammanställt kunskapsläget för vilka faktorer som främjar skolnärvaro.

”Lek är en bra social träning”

Ett forskningsprojekt på Grebyskolans fritidshem gav både samsyn och utvecklad lek. Läs artikeln ur senaste numret av Skolportens magasin här.

Consequences of school grading systems on adolescent health: evidence from a Swedish school reform

A new study has examined a reform of the Swedish school system; a reform centred on the introduction of grades and increased use of testing, especially standardised national tests, in the 6th and 7th school year. The reform had an indirect effect on psychosomatic symptoms and life satisfaction for these pupils. The negative effects of the reform were generally stronger for girls.

Elever med erfarenhet av robotar kritiska till att ha dem i klassrummet

Digitaliseringen och samhällets snabba tekniska utveckling har bidragit till diskussioner och tester av pedagogiska robotar i skolan. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att elever med erfarenhet av robotar som läser av och analyserar känslor är mer negativa till dem än elever som inte träffat på dessa robotar tidigare.

In the Principal’s Office: Clark Elementary’s Isley shares strategies to develop teachers

Virginia elementary-school principal Anna Isley says building leadership skills of teachers can help boost retention rates and improve student performance. Isley, who began her career as a teacher, says connecting with other teachers in her first year set her on the path to success.