Studenter mycket nöjda med utlandsstudier

Både in- och utresande studenter vid Umeå universitet är mycket nöjda med sina utlandsstudier. Men efter utlandsvistelsen är de utresande studenterna mindre intresserade av att jobba utomlands. Det visar Per A Nilsson som forskat om utlandsstudier.

Per A Nilsson
Per A Nilsson

Född 1957
Bor i Umeå

Disputerade 2019-06-14
vid Umeå universitet


AVHANDLING
Studying abroad: exploring mobility, expectations and experiences among mobile students

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat heltid med internationalisering vid Umeå universitet sedan år 2003 och hört politiker och universitetsledningar lovprisa studentutbyte och dess betydelse för universiteten. Det som förvånat mig att det finns så lite svensk forskning på området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om in- och utresande studenters förväntningar och erfarenheter av utlandsstudier. Dels för utländska studenter som studerat vid Umeå universitet, dels för utbytesstudenter från Umeå universitet som studerat utomlands. Jag har genom enkäter frågat studenterna både före och efter deras utlandsvistelse.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mina studier indikerar att studenter som studerar utomlands har tidigare erfarenheter av att resa och bo i andra länder. De är i någon mening redan internationella före sina utlandsstudier. De uppger även att de har goda kunskaper i flera språk. Merparten av studenterna är mycket nöjda efter sina utlandsstudier. Däremot är utresande studenter mindre intresserade av att arbeta utomlands efter sina utlandsstudier jämfört med inresande studenter.

– Både ut- och inresande studenter anger spänning, erfarenheter, språkutveckling och meriter som starka drivkrafter. Utlandsstudier kan därför ses som ett sätt att livsplanera.

– De allra flesta utresande utbytesstudenter väljer engelsktalande länder, i syfte att lära sig engelska flytande. Kursutbudet vid de utländska lärosätena får också högt betyg av studenter som reser från Sverige. Inresande studenter som kommer till Umeå uppger att möjligheterna till personlig utveckling och fysisk aktivitet vid det svenska lärosätet är större än vad de förväntat sig. Umeå universitets kursutbud är också bättre än de trott. Däremot tyckte studenterna att kvaliteten på kurserna var bättre vid sina hemuniversitetet.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna överlag var så nöjda med sina utlandsstudier. Därför var det förvånande att viljan minskade bland utresande studenter att i framtiden arbeta utomlands, tvärtemot vad inresande studenter rapporterade.

Vem har nytta av dina resultat?

– Internationalisering av svensk högre utbildning är inget självändamål utan ska bedrivas med kvalitet och ge relevans till våra utbildningar. Därför behöver studentmobilitet studeras för att få ökade kunskaper i syfte att utveckla mobilitetsprogram och anpassa dem efter studenters önskemål men också med målsättning att ge dem ökad anställningsbarhet efter avslutade studier.

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2019-06-27 10:41 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-08-29 17:02 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Skolbibliotek
  Konferensen äger rum 1-2 december 2020 i Stockholm.

Skolbibliotek

Vi bjuder in till två dagars fortbildning för skolbibliotekarier, skolledare och alla som samarbetar med biblioteket. Ta del av forskares, bibliotekariers, rektors, lärares, journalisters och författares perspektiv för att skapa ett kraftfullt och modernt skolbibliotek. Välkommen!

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolportens magasin
  Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

Skolportens magasin

Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

Läs mer här
Kommande disputationer
5 mest lästa på FoU

Många vill gå ledarskapsutbildning

Högskolan Väst erbjuder för andra året ett magisterprogram i ledarskap. Programmet är ett av de program som lockat flest sökande på Högskolan Väst inför höstterminen.

How colleges are communicating with students about COVID-19

Wearing face masks and practicing social distancing are not what many students had in mind when they pictured their college experience. Yet for students returning to campus this fall, these behaviors must be normalized if institutions stand a chance of slowing the spread of COVID-19.  

Joel Hellermark: ”Framtidens utbildning kommer vara skräddarsydd”

I podcasten ”Under 15” diskuterar programledare Henric Smolak och Joel Hellermark, grundare av Sana Labs, framtidens lärande och hur digitalisering förändrar världen till det bättre.

Att utbilda sig till frisör – en potentiell klassresa?

För att bli en framgångsrik frisör förväntas du vara tävlingsbenägen, självständig, vilja slita hårt och vara en entreprenör. Och bara du anstränger dig tillräckligt mycket kan du bli en av de bästa. Pedagogikforskaren Eva Klope har i sin avhandling undersökt hur tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning förväntas vara i sin yrkesroll som frisörer.

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Letar du efter digitala verktyg som är rekommenderade av andra lärare? Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.