Hoppa till sidinnehåll
Internationellt

Studenter mycket nöjda med utlandsstudier

Publicerad:2019-06-27
Uppdaterad:2019-08-29
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Per A Nilsson

Född 1957
Bor i Umeå

Disputerade 2019-06-14
vid Umeå universitet

Avhandling

Studying abroad: exploring mobility, expectations and experiences among mobile students

Både in- och utresande studenter vid Umeå universitet är mycket nöjda med sina utlandsstudier. Men efter utlandsvistelsen är de utresande studenterna mindre intresserade av att jobba utomlands. Det visar Per A Nilsson som forskat om utlandsstudier.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat heltid med internationalisering vid Umeå universitet sedan år 2003 och hört politiker och universitetsledningar lovprisa studentutbyte och dess betydelse för universiteten. Det som förvånat mig att det finns så lite svensk forskning på området.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om in- och utresande studenters förväntningar och erfarenheter av utlandsstudier. Dels för utländska studenter som studerat vid Umeå universitet, dels för utbytesstudenter från Umeå universitet som studerat utomlands. Jag har genom enkäter frågat studenterna både före och efter deras utlandsvistelse.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Mina studier indikerar att studenter som studerar utomlands har tidigare erfarenheter av att resa och bo i andra länder. De är i någon mening redan internationella före sina utlandsstudier. De uppger även att de har goda kunskaper i flera språk. Merparten av studenterna är mycket nöjda efter sina utlandsstudier. Däremot är utresande studenter mindre intresserade av att arbeta utomlands efter sina utlandsstudier jämfört med inresande studenter.

– Både ut- och inresande studenter anger spänning, erfarenheter, språkutveckling och meriter som starka drivkrafter. Utlandsstudier kan därför ses som ett sätt att livsplanera.

– De allra flesta utresande utbytesstudenter väljer engelsktalande länder, i syfte att lära sig engelska flytande. Kursutbudet vid de utländska lärosätena får också högt betyg av studenter som reser från Sverige. Inresande studenter som kommer till Umeå uppger att möjligheterna till personlig utveckling och fysisk aktivitet vid det svenska lärosätet är större än vad de förväntat sig. Umeå universitets kursutbud är också bättre än de trott. Däremot tyckte studenterna att kvaliteten på kurserna var bättre vid sina hemuniversitetet.

Vad överraskade dig?

– Att studenterna överlag var så nöjda med sina utlandsstudier. Därför var det förvånande att viljan minskade bland utresande studenter att i framtiden arbeta utomlands, tvärtemot vad inresande studenter rapporterade.

Vem har nytta av dina resultat?

– Internationalisering av svensk högre utbildning är inget självändamål utan ska bedrivas med kvalitet och ge relevans till våra utbildningar. Därför behöver studentmobilitet studeras för att få ökade kunskaper i syfte att utveckla mobilitetsprogram och anpassa dem efter studenters önskemål men också med målsättning att ge dem ökad anställningsbarhet efter avslutade studier.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev