Hoppa till sidinnehåll
Intervju

Studenter som bryter normer på lärarutbildningen

Publicerad:2023-09-27
Uppdaterad:2023-10-03
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell

Lärarstudenter som bryter mot normer, exempelvis kopplat till klass, funktionalitet eller vithetsnormer, behöver utbilda och informera andra på sin utbildning. Det visar Emilia Åkessons avhandling om lärarutbildningen.

Emilia Åkesson.
Emilia Åkesson

Bor i Stockholm
Född 1984

Disputerade 2023-09-15
vid Linköpings universitet

Avhandling

Teacher Education Becoming Elsewhere. An Affirmative Critique of Student Experiences through Intersectional Corpomaterial Perspectives

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Lärarutbildningen är en viktig aktör i ett demokratiskt samhälle. Jag tyckte att det var intressant att fundera på processer som möjliggör eller förhindrar studenter att känna sig välkomna, bekväma och inkluderade på utbildningen.

Vad handlar avhandlingen om?

– Det handlar om lärarutbildningen. Jag har intervjuat lärarstudenter som antingen själva har erfarenheter av att bryta mot normer, exempelvis vithetsnormer, heteronormer eller normer kopplade till klass eller funktionalitet, eller som var intresserade av att prata om sådana normer, på sin utbildning.

– Intervjuerna har analyserats med intersektionella kroppsmateriella perspektiv. Det innebär att jag har tittat på hur olika maktstrukturer tar sig uttryck i utbildningen. Det handlar till exempel om maktstrukturer kopplade till rasism och funktionsmaktsordningen, som kan ta sig uttryck i att personer med normbrytande funktionsvariationer blir exkluderade eller diskriminerade. Kroppsliga och materiella aspekter ingår också. Det handlar exempelvis om hur distansundervisningen under pandemin gjorde att vissa studenter ”kom närmre” sin utbildning, och fick lättare att delta i utbildningen, medan andra upplevde ökade hinder för deltagande.

Jag tyckte att det var intressant att fundera på processer som möjliggör eller förhindrar studenter att känna sig välkomna, bekväma och inkluderade på utbildningen

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Deltagarna i studien beskriver olika sätt som de blir påverkade av lärarutbildningen, exempelvis att de anpassar sitt språk och sättet de är på för att passa in. Men de påverkar också utbildningen genom sitt sätt att vara och agera.

– Med avhandlingen vill jag bygga på resultat från tidigare forskning när det gäller studenters upplevelser av välkomnande och inkludering på lärarutbildningen men också subtila processer av exkludering, och vad som gör att studenter kan känna sig ovälkomna.

– Jag vill bidra med olika sätt att ”tänka” kring lärarutbildningen och lärarstudenters upplevelser. Detta gör jag genom att analysera materialet med olika teoretiska begrepp. Bland annat har jag i en av artiklarna formulerat begreppet ”becoming carving-bodies”, som visar hur studenter som bryter mot normer på olika sätt behöver utbilda och informera andra, exempelvis andra studenter och lärarutbildare, om frågor kopplade till den egna identiteten, eller rättvisefrågor.

– Genom detta ”täljande” eller ”karvande”, skapar de utrymme för sig själva och andra på utbildningen, vilket jag tolkar som omsorgsaktiviteter. Men detta gör också att studenterna blir dränerade på energi och får mindre utrymme att fokusera på sin utbildning och sitt lärande.

Vad överraskade dig?

– Den energi, tålmodighet, uthållighet och omsorg som präglade deltagarnas agerande och sätt att vara på sina utbildningsprogram. 

Vem har nytta av dina resultat?

– Lärarutbildare, programansvariga på lärarutbildningen, universitetsorganisationer och beslutsfattare inom högre utbildning. Lärarstudenter, och i förlängningen skolor. 

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev