Svag teoretisk anknytning i lärarnas sammanhang

Lärares undervisning ingår i ett större ekosystem med kollegor, läroböcker och läroplanen. Det får konsekvenser för den som vill förändra undervisningen, visar en avhandling av Anna Pansell.

Anna Pansell
Anna Pansell

Född 1975
Bor i Stockholm

Disputerade 2018-11-23
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching: Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag läste en fortbildningskurs i didaktik och matematik ställde läraren frågan: ”På vilken grund fattar du dina beslut när du väljer att undervisa som du gör?” Den frågan har jag återkommit till många gånger som lärare och lärarutbildare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har studerat en lärare i årskurs fem, Mary, och hennes undervisning, lärargruppen som omger henne, de läroböcker hon använder och läroplanen. Tillsammans utgör de ett ekosystem där olika delar samverkar och påverkar varandra. För att avgränsa har jag valt att fokusera på tre områden inom matematiken; problemlösning, rationella tal och vinklar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är beskrivningen av hur lärarens undervisning, Marys i det här fallet, inte står själv utan ingår i ett sammanhang. I det sammanhanget är den teoretiska anknytningen svag. Det förs inga diskussioner om, eller görs beskrivningar av varför man gör på ett visst sätt. Det gäller även läroböckerna och läroplanen där man kanske kunde förvänta sig något annat. Den teoretiska dimensionen behövs och lärare frågar efter fördjupade samtal, exempelvis när de frågar efter fler pedagogiska diskussioner.

– I detta är tidspressen såklart en faktor men det kan inte vara så tidspressat att lärare inte hinner läsa till exempel teoretiska artiklar. Så arbetar inte en professionell yrkeskår. Lärare behöver både tid att läsa och att diskutera med varandra för att få en bredare grund för sina beslut. Det pratas också ofta om att lärare behöver utbildas. Vi har lärarlyft och andra satsningar, men det ger ingen större förändring om sammanhanget läraren befinner sig i är oförändrat. Sammanhanget begränsar lärarna och om man vill förändra lärarnas möjligheter att undervisa behöver man göra förändringar i hela systemet runt dem.

Vad överraskade dig?

– Att läroplanen inte hade ett större djup. Det borde jag ha vetat eftersom jag är lärare i botten och har läst läroplanen många gånger. Jag hade nog en naiv tro på att läroplanen erbjöd lärare mer teoretisk grund än den gör.

Vem har nytta av dina resultat?

– Mina kollegor på lärarutbildningen och beslutsfattare. Vi behöver fundera ett varv till på hur vi kan visa lärare vilken nytta de kan ha av de teoretiska aspekterna och av att få diskutera dem med varandra.

Annika Sjöberg

Sidan publicerades 2019-01-22 07:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-30 10:08 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
5 mest lästa på FoU

Forskningsutblick: Tidiga insatser i förskolan, att vara nära men med nya ögon

Tidiga insatser i förskolan är socioekonomiskt lönsamma eftersom det kan bidra till att minska utanförskap och misslyckande i skolan.

Ledarskapsutveckling sker i vardagen

Ledarskapsutveckling är så mycket mer än ledarskapskurser. Ledarskapsutveckling kan med fördel också ske i det dagliga arbetet, exempelvis genom förändringar i arbetsuppgifter, roller eller organisatoriska förändringar, visar forskning från Jönköping university.

How automation could change teaching, learning

Technology could change the role of teachers for the better, according to Thomas Arnett, senior research fellow in education for the Christensen Institute.

”Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer”

Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver professor Mats Alvesson.

Tidiga insatser i förskolan. Erfarenheter från ett utvecklingsarbete i Vara kommun

Denna kortrapport är skriven av Lena Nilsson, docent i pedagogik och lektor i pedagogik med inriktning mot hälsofrämjande arbete vid Högskolan Väst, och Daniel Olof Wiedel, fil.mag. i socialt arbete och socialpedagogik och adjunkt vid Högskolan Väst (pdf).