Svag teoretisk anknytning i lärarnas sammanhang

Lärares undervisning ingår i ett större ekosystem med kollegor, läroböcker och läroplanen. Det får konsekvenser för den som vill förändra undervisningen, visar en avhandling av Anna Pansell.

Anna Pansell
Anna Pansell

Född 1975
Bor i Stockholm

Disputerade 2018-11-23
vid Stockholms universitet


AVHANDLING
The Ecology of Mary’s Mathematics Teaching: Tracing Co-determination within School Mathematics Practices

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag läste en fortbildningskurs i didaktik och matematik ställde läraren frågan: ”På vilken grund fattar du dina beslut när du väljer att undervisa som du gör?” Den frågan har jag återkommit till många gånger som lärare och lärarutbildare.

Vad handlar avhandlingen om?

– Jag har studerat en lärare i årskurs fem, Mary, och hennes undervisning, lärargruppen som omger henne, de läroböcker hon använder och läroplanen. Tillsammans utgör de ett ekosystem där olika delar samverkar och påverkar varandra. För att avgränsa har jag valt att fokusera på tre områden inom matematiken; problemlösning, rationella tal och vinklar.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är beskrivningen av hur lärarens undervisning, Marys i det här fallet, inte står själv utan ingår i ett sammanhang. I det sammanhanget är den teoretiska anknytningen svag. Det förs inga diskussioner om, eller görs beskrivningar av varför man gör på ett visst sätt. Det gäller även läroböckerna och läroplanen där man kanske kunde förvänta sig något annat. Den teoretiska dimensionen behövs och lärare frågar efter fördjupade samtal, exempelvis när de frågar efter fler pedagogiska diskussioner.

– I detta är tidspressen såklart en faktor men det kan inte vara så tidspressat att lärare inte hinner läsa till exempel teoretiska artiklar. Så arbetar inte en professionell yrkeskår. Lärare behöver både tid att läsa och att diskutera med varandra för att få en bredare grund för sina beslut. Det pratas också ofta om att lärare behöver utbildas. Vi har lärarlyft och andra satsningar, men det ger ingen större förändring om sammanhanget läraren befinner sig i är oförändrat. Sammanhanget begränsar lärarna och om man vill förändra lärarnas möjligheter att undervisa behöver man göra förändringar i hela systemet runt dem.

Vad överraskade dig?

– Att läroplanen inte hade ett större djup. Det borde jag ha vetat eftersom jag är lärare i botten och har läst läroplanen många gånger. Jag hade nog en naiv tro på att läroplanen erbjöd lärare mer teoretisk grund än den gör.

Vem har nytta av dina resultat?

– Mina kollegor på lärarutbildningen och beslutsfattare. Vi behöver fundera ett varv till på hur vi kan visa lärare vilken nytta de kan ha av de teoretiska aspekterna och av att få diskutera dem med varandra.

Annika Sjöberg

Sidan publicerades 2019-01-22 07:46 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2019-01-30 10:08 av Moa Duvarci Engman


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

I det informationssamhälle vi lever i är det ibland svårt att avgöra vad som är fakta respektive falska påståenden. Som lärare ska du förmedla vikten av källkritik men det är även viktigt att veta vilka faktorer som styr vårt källkritiska förhållningssätt samt vilka praktiska verktyg som finns till hjälp för att utesluta falsk information. Välkommen till en konferens med fokus på källkritik!

Läs mer och boka plats
5 mest lästa på FoU

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet?  ”Känslan av meningsfullhet är central för att lyckas i skolan”, säger forskaren Ruhi Tyson.

Elever i Kristinehamn får läsförmågan testad med AI

I höst ska alla elever från årskurs ett till fyra i Kristinehamn få sin läsförmåga testad med hjälp av artificiell intelligens.

Snabba råd om att fokusera på lösningar

Vad ska en förskola eller skola göra för att bli bra på att möta barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Och vems ansvar är det? Linda Petersson, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ger några råd.

Forskningsutblick: Olika sätt att använda fingrarna i subtraktion

Barn som använder fingrarna när de löser matematikuppgifter kan vara olika framgångsrika beroende på hur de gör. I artikeln ”Strukturera eller räkna: olika sätt att använda fingrarna i subtraktion” visar forskarna Angelika Kullberg, Camilla Björklund och Ulla Runesson Kempe att lärare i förskolan kan hjälpa barn att se mönster och utveckla sin förståelse för talens struktur med hjälp av fingrarna.

Sure Start centres ‘big benefit’ but face cuts

Sure Start centres, aimed at improving early years health and education in England, brought ”big benefits for children’s health”, researchers say.