Dela:

Svårt att använda använda nv-kunskap utanför skolan

Mats Lundström

Född 1964

Disputerade 2011-10-28

vid Malmö Högskola

Läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Decision-making in health issues: Teenagers' use of science and other discourses

Varför blev du intresserad av ämnet?

– När jag arbetade som lärare träffade jag ofta ungdomar som trodde på förklaringsmodeller som såg helt annorlunda ut de naturvetenskapliga. De trodde till exempel på andar, spöken och astrologi. Det gjorde att jag ville ta reda på mer om hur ungdomar fattar beslut i hälsofrågor, väljer de naturvetenskapliga förklaringar eller pseudovetenskapliga?

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur ungdomar fattar beslut i hälsofrågor och hur de motiverar sina beslut. Avhandlingen består av tre delar. En del där 300 gymnasielever har besvarat flervalsfrågor som rör pseudovetenskap och naturvetenskap. I filmade gruppdiskussioner undersöker jag sedan vad som händer om sammanhanget där deras åsikter förs fram förändras. I gruppdiskussionen var det till exempel ingen som trodde på tankeläsning, trots att en tredjedel gjorde det enlig enkäten. I den tredje studien dokumenterade sju tonåringar i en videodagbok sina beslut om huruvida de skulle vaccinera sig mot svininfluensa eller inte.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det stora resultatet är hur ungdomar styrs av media och föräldrar när de fattar beslut om sin hälsa. Vilket leder till frågan om hur vi möter det i skolan. Hemma har de har ett vardagligt språk som kolliderar med de vetenskapliga begrepp vi använder i skolan. Det är svårt för eleverna att förflytta den naturvetenskapliga kunskapen till vardagliga sammanhang. Skolan borde därför ta in tidningar och tv i undervisningen och studera hur till exempel hälsofrågor beskrivs. Om man använder den typen av texter tror jag att skolan kan skapa en annan beredskap när ungdomar till exempel bestämmer sig för att gå till husläkaren eller en healer när de är sjuka.

Vad överraskade dig?

– Tidigare studier har visat att flickor i högre utsträckning är pojkar tror på pseudovetenskapliga förklaringar men mina studier visar inga skillnader mellan flickor och pojkar.

Vem har nytta av dina resultat?

– Naturligtvis lärare i naturvetenskap men även forskare som kan ha nytta av metodiken jag använt. Vanligtvis sker pedagogisk forskning i klassrummet men genom att de ungdomar jag följde filmade sig själva skildrades deras miljö utanför skolan.

Sidan publicerades 2011-10-27 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 09:00 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Boktips: Kreativa anpassningar

Specialpedagogen Veronica Ferm har läst en ny antologi om specialpedagogik i förskolan som vidgar begreppen om bemötande och bedömning av yngre barn.

Örebroforskning om unga publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Allt om specialpedagogik i förskolan

Maria Ohlsson, själv specialpedagog, har skrivit en heltäckande bok om specialpedagogiska förhållningssätt och metoder i förskolan.

A way to make fractions easier to understand

New teachers can help simplify the complexities of fractions for students by using an unexpected tool—a multiplication chart.

Three tools to help educators better understand what students need

While teachers are familiar with wearing many hats, they might be surprised to learn that they are researchers too. Educators are constantly gathering and assessing data from their students, schools and classrooms.