Hoppa till sidinnehåll
Hem, kultur, omvärld

Kulturell mångfald som resurs i elevers lärande

Publicerad:2022-05-18
Uppdaterad:2022-05-19
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Manuela Lupsa

Född 1963
Bor i Lund

Disputerade 2022-04-01
vid Linnéuniversitetet

Avhandling

Till handling! En studie om att omsätta diskurser om flerspråkiga elevers lärande

Det tar tid för lärare att förstå hur elevers flerspråkighet och kulturella mångfald kan användas som en resurs i lärandet. Det konstaterar Manuela Lupsa som undersökt hur lärare bearbetar och omsätter nya kunskaper under en fortbildning.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i rumänska, latin, svenska och svenska som andraspråk i grunden. Min doktorandtjänst var kopplad till ett forskningsprojekt om interaktion för elevers språk- och identitetsutveckling. I projektet ingick en fortbildning för lärare, vilken kom att bli fokus för min avhandling.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur tre lärare, en förskollärare och två grundskollärare, bearbetar om och omsätter nya kunskaper i sin undervisning. Avhandlingen bygger på en två år lång fortbildning. Jag har fokuserat på två pedagogiska synsätt som lärarna tar del av i den här fortbildningen. Det ena synsättet handlar om att flerspråkiga elevers kunskapsutveckling bäst sker genom undervisning som stöttar utvecklingen av svenska och av ämneskunskaper på svenska. Det andra synsättet handlar om att stötta elever att använda sin flerspråkighet och kulturella mångfald som en resurs i sitt lärande. Jag har följt de här tre lärarnas lärprocesser. Analyserna bygger dels på enkäter som gjordes före fortbildningens start, dels på inspelade lektioner samt kollegiala reflektionssamtal som lärarna hade vid fortbildningens slut.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag ser att alla tre lärarna har en bred repertoar av strategier för att stötta elevernas utveckling i svenska och av ämneskunskaper på svenska. Men ingen av lärarna i studien arbetar med att stödja elevernas flerspråkighet och kulturella mångfald som resurser för sitt lärande. Däremot såg jag att detta synsätt diskuterades vid de kollegiala reflektionssamtalen, vilket vittnar om att lärarna ändå blivit medvetna om att flerspråkighet och kulturell mångfald kan användas som en resurs.

– Min slutsats är att det tar tid för lärare att förstå hur man kan använda elevers flerspråkighet och kulturella mångfald som resurs i lärande.

Vad överraskade dig?

– Det som mest överraskade mig var lärarnas stora engagemang. Trots att de fick ägna sin fritid åt att läsa kurslitteraturen behöll de sitt engagemang under hela kursen, det imponerade på mig.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tror att ämnet kan intressera alla lärare eftersom alla lärare, oavsett skolform, är ålagda att arbeta med elevernas språk- och kunskapsutveckling. Men jag hoppas även att skolledare och skolmyndigheter har nytta av dem.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev