Hoppa till sidinnehåll
Teknik

Teknik – bred förståelse och intresse sammankopplat

Publicerad:28 maj
Uppdaterad:4 juni
Susanne Rydell
Skribent:Susanne Rydell

Elever som har en bred förståelse av teknikämnet är mer intresserade av en karriär inom området, visar Johan Svenningssons avhandling. Både attityder till teknik, samt metodutveckling för att mäta attityder lyfts i avhandlingen.

Johan Svenningsson.
Johan Svenningsson

Bor i Linköping
Född år 1981

Disputerade 2024-04-12
vid Linköpings universitet

Avhandling

Having an attitude toward technology. Rethinking PATT studies from a theoretical perspective to study students’ attitudes toward technology

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har ett intresse för teknik som hänger ihop med tidigare arbeten, bland annat som lärare. Jag har också arbetat som museipedagog och med ett uppdrag för Teknikföretagen där syftet var att höja intresset för teknik hos elever. Det gjorde att jag ville dyka ner i frågan med attityder och elevers förmåga att beskriva teknik.

Vad handlar avhandlingen om?

– Den handlar om hur elever ser på teknikämnet. Hur hänger deras intresse ihop med hur de beskriver teknik? En del av avhandlingen är metodutveckling. Det är metoder för att mäta attityder och arbeta med elevers beskrivning av teknikämnet. Metoderna har sedan testats med ett urval av högstadieelever. Ytterligare en del i avhandlingen är ett kapitel om hur man som lärare kan jobba med teknikämnen, med utgångspunkt i teknikfilosofi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det finns ett samband mellan intresse och hur brett elever beskriver teknikämnet. En bred beskrivning innebär att man kan ge en bild som innefattar mänsklig delaktighet, inte enbart passiv användning. Det innebär en beskrivning med fler aspekter: mänsklig vilja och drivkraft, kunskap samt tillverkning/bearbetning eller användning. En bred beskrivning hänger ihop både med intresse för ämnet och önskan att göra karriär inom området. Det gäller särskilt flickor, de som har en bred bild av teknik har ungefär lika stor önskan att jobba med teknik som pojkar.

– Det finns didaktiska implikationer hur man kan arbeta med en bredd i teknikämnet och visa elever att teknik är mer än olika prylar. Det handlar till exempel om att arbeta med kunskaper, inre drivkrafter och en vilja att testa saker.

Det finns ett samband mellan intresse och hur brett elever beskriver teknikämnet. Det gäller särskilt flickor, de som har en bred bild av teknik har ungefär lika stor önskan att jobba med teknik som pojkar.

Johan Svenningsson

Vad överraskade dig?

– Det finns tidigare studier där man tittar på elevers attityder. Där jämför man nästan alltid flickor och pojkar. Det var lite överraskande att det var så i så hög utsträckning. Genom att titta på samband med beskrivning av teknik ser man andra saker. Jag tror inte att det är självklart att det alltid är mest relevant att jämföra pojkar och flickor.

Vem har nytta av dina resultat?

– Andra forskare kan ha nytta av metodutvecklingen. Lärare i grundskolan kan ha nytta av avhandlingen i arbetet för att synliggöra teknikämnet och göra det lite bredare. De teknikfilosofiska aspekterna kan vara ett stöd för att visa elever att teknik är mer än prylar och konstruktion. Tekniken är inte autonom, vi människor är inblandade i alla steg. Analysverktygen i avhandlingen kan vara en hjälp för lärare att titta på i sin egen planering och undervisning.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev