Hoppa till sidinnehåll
Grundskola 7-9

Text integrerat i kroppsligt lärande i idrott och hälsa

Publicerad:2021-12-02
Susanne Sawander
Skribent:Susanne Sawander
Författare

Anna-Maija Norberg

Disputerade 2021-11-19
vid Örebro universitet

Avhandling

Skriftpraktiker i idrott och hälsa på högstadiet: en textetnografisk undersökning

När text används i ämnet idrott och hälsa integreras det i det kroppsliga görandet. Text kan också bidra till utveckling av elevernas kunskaper i ämnet, visar Anna-Maija Norbergs avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska i grunden. Vid ett tillfälle samarbetade jag med en idrottslärare kring en textuppgift i ämnet ergonomi. Här upptäckte jag hur olika vi båda lärare såg på textuppgifter. Medan jag fokuserade på formen var innehållet viktigast för idrottsläraren. Text inom ämnet idrott och hälsa är ett outforskat område och det väckte intresse att ta reda på mer.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om användning av text i ämnet idrott och hälsa på grundskolans högstadium. Vilka funktioner har texter i ämnets undervisningspraktik, hur används texter och när? Avhandlingen bygger på en etnografisk studie där jag under tre terminer följt en klass i ämnet idrott och hälsa. Därutöver har fem lärare i ämnet intervjuats om hur de ser på och använder text i undervisningen.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det som skiljer textanvändning i ämnet idrott och hälsa från andra ämnen är att text i idrott och hälsa är så integrerat med görandet. I idrott och hälsa används text i praktiska instruktioner, ibland direkt på golvet för att exempelvis visa danssteg eller vid ett redskap. Texter används också vid fysiska test där eleven, direkt efter en fysisk övning fyller i sina resultat i en mapp eller träningsdagbok. Utmärkande för ämnet idrott och hälsa är just den nära kopplingen till det kroppsliga görandet och lärandet. Det finns förstås mer skolspecifika områden där text används på samma sätt som i andra ämnen, exempelvis lärares planering och användning av tavlan i den teoretiska undervisningen.

– Dagens läroplan i ämnet inbjuder till fler textuppgifter jämfört med tidigare läroplaner. En fråga som jag diskuterar i avhandlingen är huruvida ökad textanvändning är ett hot mot det kroppsliga lärandet i ämnet idrott och hälsa. Utifrån mina studier drar jag slutsatsen att om text används på ett strategiskt och funktionellt sätt i undervisningsinnehållet så bidrar det till ökat lärande.

Vad överraskade dig?

– Att lärarna i studien var så positivt inställda till att använda text i undervisningen. De såg idrott och hälsa som ett kunskapsämne där text är ett viktigt verktyg i elevernas utveckling och lärande. Det här förvånade mig lite grann, jag hade en föreställning om att idrottslärare upplevde att läroplanen tvingade dem att använda text i undervisningen.

Vem har nytta av dina resultat?

– I första hand lärare i idrott och hälsa men även lärarutbildare. Jag tror även att lärare i andra ämnen kan ha nytta av resultaten, särskilt vid samarbete över ämnesgränser.

Susanne Sawander

Grundskola 7-9Idrott och hälsaIntervju
Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Göteborg

Elevhälsa

Välkommen till Skolportens årliga konferens för hela elevhälsoteamet! Ta del av aktuell forskning och få praktiska exempel som berör hela teamet. Delta på plats i Göteborg eller via webbkonferensen. Boka nu till bästa pris, 4 285 kr ex. moms (ord. pris 5 795 kr ex. moms) t.o.m. 31/10!
Läs mer & boka
Åk F–Gy
30 nov – 1 dec

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev