Dela:

Traditionella könsroller i nya forum

Jeannette Sjöberg

Född 1976
i Halland
Disputerade
2010-12-11

vid Stockholms Universitet

läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Chatt som umgängesform. Unga skapar nätgemenskap

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av interaktion mellan människor och den dynamik som är inbäddad i denna. Efter att ha arbetat med en magisteruppsats som handlade om vuxnas chattande så ville jag titta närmare på ungdomars kommunikation på nätet, särskilt med tanke på hur den utvecklingen, av bland annat sociala media, har framskridit de senaste åren.

Vad handlar avhandlingen om?

– I stora drag handlar den om ungdomars interaktion i ett specifikt chattrum och hur den är organiserad. Jag har bland annat studerat återkommande interaktionsmönster för att se hur social ordning skapas och uttrycks.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag tror det är viktigt att lyfta fram hur en studie som den jag har gjort, som går in och gör sekventiella analyser av samspel, kan bidra till att bredda den komplexa bilden av, i det här fallet, ungdomars kommunikation på nätet.

Vad överraskade dig?

– En sak som överraskade mig är att trots att chattrum på internet har en anonymiserad karaktär, något som oftast lyfts fram, så var det tydligt hur exempelvis traditionella könsmönster reproduceras i den miljön jag studerade.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som har ett intresse i nya media och i barn och ungdomsvetenskap; som jobbar med barn och unga och med informations- och kommunikationsteori, IKT, och utveckling.

Sidan publicerades 2011-02-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 14:12 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute 11 maj!
  Skolportens magasin nr 3/2022.

Nytt nr ute 11 maj!

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer
Kommande disputationer
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Blivande lärare behöver träna mer på att urskilja barns kunskaper i matematik. När barn i förskolan och elever i mellanstadiet leker eller pratar om matematik är risken stor att de bara lär sig ytligt, menar Christina Svensson, forskare vid Malmö universitet.

Lärare är tryggheten om krisen slår till

Kriget i Ukraina, pandemi och våldsbrott. När kriser drabbar skolor står lärare i frontlinjen. Lärare behöver träna krishantering och rutiner kan förbygga våldsdåd, menar forskare.

Lärarledd skolutveckling för ett bättre lärande

Bygg en organisation där lärarna själva har huvudansvaret för undervisningsutvecklingen. En utveckling som ska bygga på vetenskap. Det säger författarna till boken ”Lärardriven skolutveckling” som väckte stort gensvar när de föreläste för skolledare på SETT-mässan i Kista.

Demokrati i skolan – styre eller styrning

Ami Cooper är forskare och lärare vid Karlstads universitet där hon bland annat har delat ansvar som programledare för en magister-/masterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling. Hennes forskningsintresse riktas mot diskursteoretiska studier av utbildningspolicy och utbildningsledning.

Så gjorde vi: fågelholksbyggena gjorde barnen till snickare

För att utmana 6-åringarna i bygg och konstruktion introducerade pedagogerna idén om att snickra egna fågelholkar.