Dela:

Traditionella könsroller i nya forum

Jeannette Sjöberg

Född 1976
i Halland
Disputerade
2010-12-11

vid Stockholms Universitet

läs abstract och ladda ner avhandlingen nedan


AVHANDLING
Chatt som umgängesform. Unga skapar nätgemenskap

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har alltid varit intresserad av interaktion mellan människor och den dynamik som är inbäddad i denna. Efter att ha arbetat med en magisteruppsats som handlade om vuxnas chattande så ville jag titta närmare på ungdomars kommunikation på nätet, särskilt med tanke på hur den utvecklingen, av bland annat sociala media, har framskridit de senaste åren.

Vad handlar avhandlingen om?

– I stora drag handlar den om ungdomars interaktion i ett specifikt chattrum och hur den är organiserad. Jag har bland annat studerat återkommande interaktionsmönster för att se hur social ordning skapas och uttrycks.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag tror det är viktigt att lyfta fram hur en studie som den jag har gjort, som går in och gör sekventiella analyser av samspel, kan bidra till att bredda den komplexa bilden av, i det här fallet, ungdomars kommunikation på nätet.

Vad överraskade dig?

– En sak som överraskade mig är att trots att chattrum på internet har en anonymiserad karaktär, något som oftast lyfts fram, så var det tydligt hur exempelvis traditionella könsmönster reproduceras i den miljön jag studerade.

Vem har nytta av dina resultat?

– Alla som har ett intresse i nya media och i barn och ungdomsvetenskap; som jobbar med barn och unga och med informations- och kommunikationsteori, IKT, och utveckling.

Sidan publicerades 2011-02-07 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-27 14:12 av


Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med Ifous

Läs mer
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens digitala kurser
5 mest lästa på FoU
”Var inte så rädd för att det ska bli fel”

Förskolan Hammarkullegatan 3 i Göteborg har stor erfarenhet av att ta emot nyanlända barn och barn som inte har svenska som förstaspråk. Var nyfiken! Det är ett av rektor Ulrica Boijes råd.

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare. (pdf)

Students with disabilities fare better when integrated into gen-ed classrooms

“We cannot, as a society, afford to continue to support policies and practices that result in academic failure, limited post-secondary options and continued separation and marginalization based on disabilities.”

Känslorna är starka när elever svarar om Förintelsen

Andra världskriget och Förintelsen väcker stort intresse inom såväl historieämnet som inom kulturen. Svenskar kan mycket om det, ändå är frågan i skolans nationella prov om orsaker till Förintelsen en som många elever misslyckas med, visar en ny studie. Resultatet ställer frågan ”Vad kan vi lära av historien?” på sin spets.

Myten om pojkars antipluggkultur

Fredrik Zimmerman forskar om varför betygsgapet ökar mellan flickor och pojkar. Varför görs så få insatser för att hjälpa pojkar? En förklaring finns i myten om pojkars antipluggkultur, menar han. (webb-radio)

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling

Att läsa en avhandling handlar till stor del om att vaska fram det som är intressant – inte om att plöja sig igenom hela texten från början till slut. Här hittar du några tips på hur du gör det.

Läs mer