Treåriga yrkeslinjer gav fler avhopp

Caroline Hall

Född 1979
i Växjö

Disputerade
2010-02-26

vid Uppsala universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Empirical Essays on Education and Social Insurance Policies

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Förändringen av gymnasieutbildningen är ett ämne som har debatterats mycket i media. Inför gymnasiereformen 1991 genomfördes en omfattande försöksverksamhet där treåriga yrkeslinjer infördes på prov i ett antal kommuner. Försöksverksamheten har gjort det möjligt att utvärdera effekterna av förlängningen på ett mycket tillförlitligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av fyra uppsatser, som samtliga är statistiska undersökningar. I en av uppsatserna har jag, utifrån resultaten av försöksverksamheten, utvärderat skillnaden mellan att gå en treårig yrkeslinje jämfört med en tvåårig. Jag har tittat på sannolikheten för att eleverna skulle hoppa av, sannolikheten för att de skulle läsa vidare på högskolan samt om lönebilden påverkades på sikt. Samtliga yrkeselever under perioden 1986 1990 ingår i studien, men jag har särskilt undersökt elever som hade låga grundskolebetyg och som kom från hem där föräldrarna saknade högre utbildning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det ena är att det inte finns några tecken på att förlängningen av yrkeslinjerna har resulterat i att fler yrkeselever studerar på högskolan. Det var oväntat för mig eftersom en viktig tanke med reformen var att den skulle ge alla gymnasielever behörighet att läsa vidare.
– Ett annat resultat är att avhoppen från gymnasiet har ökat bland eleverna på de treåriga yrkeslinjerna. Oftast sker avhoppen bland elever som har låga betyg i grundskolan och som kommer från hem utan studietradition. Ytterligare ett resultat, som dock inte går att säkerställa statistiskt, är att det finns tecken på att de treåriga yrkeslinjerna kan ha positiva effekter på lönen i ett längre perspektiv.

Vad överraskade dig?

– Jag har förvånats över att förlängningen av utbildningen inte påverkat antalet elever som läser vidare. En tolkning av detta kan vara att de elever som gick den tvååriga linjen under försöksverksamheten ändå hade möjlighet att ta sig vidare till högskolan genom komvux.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tycker att mina resultat är viktiga att beakta för dem som beslutar hur gymnasieskolan ska utformas avseende längd. Men också när det gäller hur yrkesinnehållet ska förhålla sig kontra det allmänna teoretiska innehållet.

Sidan publicerades 2010-03-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 14:43 av


Konferenser
Fortbildning
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan

Den här konferensen fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Vi tar avstamp i de frågor som är specifika för förskolans verksamhet, men belyser även ämnen utifrån din yrkesroll som chef över en mångbottnad verksamhet.

Läs mer och boka plats
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute 16 maj

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Intervjun: Didaktikforskaren Simon Hjort vill utbilda framtidens tänkare. Reportage: Lekens betydelse i förskolan. +Skolportens favorit: Så skapas rektors pedagogiska ledarskap. +Så väcker vi tjejers teknikintresse. +Unga kämpar för bättre sexualundervisning.

Läs mer här!
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser