Treåriga yrkeslinjer gav fler avhopp

Caroline Hall

Född 1979
i Växjö

Disputerade
2010-02-26

vid Uppsala universitet med avhandlingen:


AVHANDLING
Empirical Essays on Education and Social Insurance Policies

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Förändringen av gymnasieutbildningen är ett ämne som har debatterats mycket i media. Inför gymnasiereformen 1991 genomfördes en omfattande försöksverksamhet där treåriga yrkeslinjer infördes på prov i ett antal kommuner. Försöksverksamheten har gjort det möjligt att utvärdera effekterna av förlängningen på ett mycket tillförlitligt sätt.

Vad handlar avhandlingen om?

– Avhandlingen består av fyra uppsatser, som samtliga är statistiska undersökningar. I en av uppsatserna har jag, utifrån resultaten av försöksverksamheten, utvärderat skillnaden mellan att gå en treårig yrkeslinje jämfört med en tvåårig. Jag har tittat på sannolikheten för att eleverna skulle hoppa av, sannolikheten för att de skulle läsa vidare på högskolan samt om lönebilden påverkades på sikt. Samtliga yrkeselever under perioden 1986 1990 ingår i studien, men jag har särskilt undersökt elever som hade låga grundskolebetyg och som kom från hem där föräldrarna saknade högre utbildning.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det ena är att det inte finns några tecken på att förlängningen av yrkeslinjerna har resulterat i att fler yrkeselever studerar på högskolan. Det var oväntat för mig eftersom en viktig tanke med reformen var att den skulle ge alla gymnasielever behörighet att läsa vidare.
– Ett annat resultat är att avhoppen från gymnasiet har ökat bland eleverna på de treåriga yrkeslinjerna. Oftast sker avhoppen bland elever som har låga betyg i grundskolan och som kommer från hem utan studietradition. Ytterligare ett resultat, som dock inte går att säkerställa statistiskt, är att det finns tecken på att de treåriga yrkeslinjerna kan ha positiva effekter på lönen i ett längre perspektiv.

Vad överraskade dig?

– Jag har förvånats över att förlängningen av utbildningen inte påverkat antalet elever som läser vidare. En tolkning av detta kan vara att de elever som gick den tvååriga linjen under försöksverksamheten ändå hade möjlighet att ta sig vidare till högskolan genom komvux.

Vem har nytta av dina resultat?

– Jag tycker att mina resultat är viktiga att beakta för dem som beslutar hur gymnasieskolan ska utformas avseende längd. Men också när det gäller hur yrkesinnehållet ska förhålla sig kontra det allmänna teoretiska innehållet.

Sidan publicerades 2010-03-03 00:00 av
Sidan uppdaterades 2012-03-28 14:43 av


Konferenser
Kommande disputationer
Rikskonferens
För högstadielärare i svenska
  Foto: Martin Stenmark

För högstadielärare i svenska

Den 1-2 februari 2018 arrangerar Skolporten en rikskonferens för dig som är högstadielärare i svenska. Bland talarna finns bland annat Jonas Hassen Khemiri, en av Sveriges mest hyllade och lästa yngre författare. Välkommen!

Läs mer & boka plats!
Lediga tjänster
Fler platsannonser
Magasin Skolporten
Nytt nr ute 24/10

Nytt nr ute 24/10

Nästa nummer av Skolportens forskningsmagasin har tema Likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Bli prenumerant
Konferens för dig som arbetar i
Förskolan

Förskolan

Förskolan ska erbjuda en pedagogisk verksamhet av hög kvalitet och samtidigt vara en trygg och rolig plats för de barn som går där. I den kommande revideringen av förskolans läroplan kommer det vara ett ökat fokus på undervisning - men vad innebär det i praktiken? Det och andra aktuella frågor kommer vi att djupdyka i under två dagar - med hjälp av aktuell forskning och praktiska erfarenheter. Välkommen!

Läs mer & boka plats
5 mest lästa på FoU

Läraren: ”Så blir din skola bättre på särskilt stöd”

Dammhagskolan är en av landets bästa skolor när det kommer till särskilt stöd och får toppbetyg av Skolinspektionen i att stötta barn med särskilda behov.

Snabb hjärna kräver utmaningar

En eller två elever i varje klass är särskilt begåvade inom ett eller flera ämnen. Som lärare måste du utmana även dem.

Så hjälper du dina elever att plugga smartare

Forskning visar att rätt sorts studieteknik är avgörande för var information placerar sig i hjärnan – och hur eleven då skapar varaktiga minnen. Så här kan du hjälpa dina elever.

Ny stol ska hjälpa barn med adhd

Chair of attention. Så heter stolen som designats för att hjälpa flickor med adhd och andra barn som kan vara för blyga för att be läraren om hjälp i skolan.

Skolan där trygghet, trivsel och relationer står i fokus

Ekhamraskolan i Mariestad är en högstadieskola med spännande syn på extra anpassningar. Alla pedagoger ska ha en god relation till alla elever. Aktiva pedagoger skapar trygghet. Visionen är att extra anpassningar och särskilt stöd hör till det dagliga arbetet.