Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Tvåspråkiga personer tränar inte exekutiva funktioner, som exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Det konstaterar Jussi Jylkkä som har undersökt sambanden mellan språkbytande och exekutiva funktioner.

Jussi Jylkkä
Jussi Jylkkä

Född 1982
Bor i Åbo, Finland

Disputerade 2017-12-15
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Bilingual Language Switching and Executive Functions

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag var intresserad av kognitiv psykologi generellt så jag tänkte att det kunde passa mig.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om tvåspråkighet och exekutiva funktioner. I tidigare forskning har man föreslagit att tvåspråkiga har bättre exekutiv förmåga (inhibition, flexibilitet och arbetsminne) än enspråkiga. Denna förmåga kan uppstå från att tvåspråkigt beteende, främst språkbytande, tränar exekutiva funktioner. Färskare analyser visar dock att evidens för den här förmågan inte är robust. I avhandlingen undersöker jag sambanden mellan språkbytande och exekutiva funktioner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag hittade inga konsistenta samband mellan språkbytande och exekutiva funktioner. Det tyder på att man sannolikt inte tränar exekutiva funktioner genom språkbytande. Tvåspråkighet har många fördelar i vardagligt liv, men tvåspråkiga har troligtvis inte en bättre exekutiv förmåga.

Vad överraskade dig?

– Att det inte finns någon tvåspråkig exekutiv fördel, enligt färska systematiska metaanalyser, tvärtemot vad tidigare forskning påstår. Man kan nästan aldrig lita på enskilda studier, endast på systematiska metaanalyser.

Vem har nytta av dina resultat?

– Människor som vill träna exekutiva funktioner eller arbetsminne. Att lära sig ett nytt språk innebär inte någon effektiv träning av exekutiva funktioner, även om det kan vara nyttigt och roligt. Man borde också vara mycket skeptisk gällande program på nätet som påstår att de tränar exekutiva funktioner: det är sannolikt inte möjligt, utan de vill bara ha dina pengar.

– På teoretisk nivå är det mest viktigaste fyndet att språkbytande troligtvis inte litar på generella exekutiva funktioner utan i stället på uppgiftsspecifika kognitiva mekanismer. Detta är överraskande och borde utforskas mer i framtiden.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-02-07 09:49 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2018-04-12 11:15 av Hedda Lovén


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Valet 2018
  Nytt nr av Skolporten ute 16 maj!

Tema: Valet 2018

Forskarna om vilka som är de viktigaste skolpolitiska frågorna inför valet 2018. Dessutom: Stor intervju med Peyman Vahedi, om att driva förändring – och att inte vara i vägen som rektor.

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Vetenskaplig artikel inom FoU-programmet Undervisning i förskolan

Nu finns ytterligare en vetenskaplig artikel skriven inom ramen för Ifous FoU-program Undervisning i förskolan. Artikeln är skriven av universitetslektor Linda Palla och professor Ann-Christine Vallberg-Roth, Malmö universitet, och publicerad i den vetenskapliga tidskriften Problems of Education in the 21st Century.

Skärmtiden kan leda till närsynthet hos barn

Närsynthet hos barn i 4-7 års ålder har ökat med 179 procent de senaste sex åren i Jönköpings län. Denna ökning sker samtidigt som digitala skärmar blir populärare. Ögonläkaren Tomas Bro vill nu se om de två har ett samband.

What makes a good school culture?

Most principals have an instinctive awareness that organizational culture is a key element of school success. But like many organizational leaders, principals may get stymied when they actually try to describe the elements that create a positive culture.

Procrastinating? Still? How a tomato timer can help you stop putting things off

Procrastination is painful. But setting a timer for 25 minutes, focusing deeply and then rewarding yourself can help students accomplish their goals. According to educator Barbara Oakley, ”Anyone can do 25 minutes of studying.”

What video games in schools can teach us about learning

Southgate primary in West Sussex is one of many British schools bringing games into the classroom, with staff seeing benefits for parents as well as students.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats