Tvåspråkiga har inte bättre exekutiv förmåga

Tvåspråkiga personer tränar inte exekutiva funktioner, som exempelvis arbetsminne, när de skiftar mellan språk. Det konstaterar Jussi Jylkkä som har undersökt sambanden mellan språkbytande och exekutiva funktioner.

Jussi Jylkkä
Jussi Jylkkä

Född 1982
Bor i Åbo, Finland

Disputerade 2017-12-15
vid Åbo Akademi


AVHANDLING
Bilingual Language Switching and Executive Functions

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag var intresserad av kognitiv psykologi generellt så jag tänkte att det kunde passa mig.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om tvåspråkighet och exekutiva funktioner. I tidigare forskning har man föreslagit att tvåspråkiga har bättre exekutiv förmåga (inhibition, flexibilitet och arbetsminne) än enspråkiga. Denna förmåga kan uppstå från att tvåspråkigt beteende, främst språkbytande, tränar exekutiva funktioner. Färskare analyser visar dock att evidens för den här förmågan inte är robust. I avhandlingen undersöker jag sambanden mellan språkbytande och exekutiva funktioner.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Jag hittade inga konsistenta samband mellan språkbytande och exekutiva funktioner. Det tyder på att man sannolikt inte tränar exekutiva funktioner genom språkbytande. Tvåspråkighet har många fördelar i vardagligt liv, men tvåspråkiga har troligtvis inte en bättre exekutiv förmåga.

Vad överraskade dig?

– Att det inte finns någon tvåspråkig exekutiv fördel, enligt färska systematiska metaanalyser, tvärtemot vad tidigare forskning påstår. Man kan nästan aldrig lita på enskilda studier, endast på systematiska metaanalyser.

Vem har nytta av dina resultat?

– Människor som vill träna exekutiva funktioner eller arbetsminne. Att lära sig ett nytt språk innebär inte någon effektiv träning av exekutiva funktioner, även om det kan vara nyttigt och roligt. Man borde också vara mycket skeptisk gällande program på nätet som påstår att de tränar exekutiva funktioner: det är sannolikt inte möjligt, utan de vill bara ha dina pengar.

– På teoretisk nivå är det mest viktigaste fyndet att språkbytande troligtvis inte litar på generella exekutiva funktioner utan i stället på uppgiftsspecifika kognitiva mekanismer. Detta är överraskande och borde utforskas mer i framtiden.

Åsa Lasson

Sidan publicerades 2018-02-07 09:49 av Hedda Lovén
Sidan uppdaterades 2018-04-12 11:15 av Hedda Lovén


Konferenser
Kommande disputationer
Lediga tjänster
Fler platsannonser
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Mobbning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Mobbning

Skolorna är bra på att åtgärda synliga kränkningar, men desto sämre på att förebygga dem, menar forskarna. Intervju: Möt Bim Riddersporre, ton­givande forskare inom ledar­skap och förskola

Läs mer och bli prenumerant
5 mest lästa på FoU

Nära till chefen viktigt i förskolan

Närvarande chefer, tillräcklig bemanning och bra vardagsrutiner är viktigare än förskolans pedagogik. Det visar forskare i Umeå som har studerat hur olika pedagogisk inriktning påverkar personalens arbetsmiljö.

Finska rektorer måste undervisa

För att jobba som rektor i Finland krävs förutom formell behörighet även att man bedriver viss klassundervisning. – Men mängden administration och praktiska vardagsuppgifter är förvånansvärt stor. Att få mer tid för pedagogiska diskussioner står högt på rektorernas önskelista, berättar Siv Saarukka som doktorerat på vad det innebär att vara skolledare i Finland.

Tema mobbning: ”Det är viktigt att skapa en medvetenhet”

I sitt arbete mot kränkningar har Valsätraskolan valt Kiva-programmet, som vilar på vetenskaplig grund. Det har skapat en medvetenhet hos både elever och lärare.

Metoden förbättrade skolans tillgänglighetsarbete

Bättre studiero, högre elevresultat och mer tillgängliga lärmiljöer på skolan. Det är några av fördelarna med metoden Universal design for learning som läraren Aida Kotorcic använder i undervisningen. Metoden gynnar alla elever, säger hon.

Chefen är ingen undergörare

Fundera över ditt ledarskap och var beredd till nytänkande. Det är budskapet i en av de två böcker som Peter Fowelin denna gång skriver om.

Fortbildning
Vuxenutbildning i fokus

Vuxenutbildning i fokus

Att bemöta och undervisa vuxna elever kräver en riktad pedagogik och didaktik samt en förståelse för elevernas studiebakgrund som kan vara kantad av tidigare skolmisslyckanden. Det innebär att du som lärare, utöver uppdraget att förmedla ämneskunskaper, även behöver motivera elever som ofta saknar studievana. Välkommen till en konferens med intressanta och aktuella föreläsningar för dig som undervisar inom vuxenutbildningen!

Läs mer och boka plats