Hoppa till sidinnehåll
Engelska

Tydlig policy skapar fokus i språkundervisningen

Publicerad:2014-02-26
Uppdaterad:2014-03-03
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf
Alia Amir
Alia Amir

Född 1979
i Lahore, Pakistan

Disputerade 2013-11-29
vid Linköpings universitet

Avhandling

Doing language policy. A micro-interactional study of policy practices in english as a foreign language classes

Ett enkelt poängsystem ser till att det enbart pratas engelska i klassrummet under engelskundervisningen. Regeln fungerar bra, både lärare och elever korrigerar varandra, visar Alia Amirs avhandling om språkpolicy i undervisningen.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Engelska är ju det största undervisningsspråket. I dagens flerspråkiga samhälle är språkpolicy är inte bara en fråga som rör skolan utan många av oss i det dagliga livet.

Vad handlar avhandlingen om?

– Om hur språkundervisning fungerar när man använder sig av regeln att enbart tala engelska i engelskundervisningen. Jag har filmat engelskundervisningen i en internationell svensk skola. Fokus i studien är hur olika metoder används av elever och lärare för att hindra varandra från att prata svenska eller andra modersmål i klassrummet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– I den här klassen hade man upprättat ett system där klassen tillsammans hade 40 poäng. Varje gång en elev sade något på svenska drogs ett poäng. Den här regeln gällde även läraren. Jag kallar det ”language policing” när eleverna eller lärarna rättade eller korrigerade varandra. Under totalt 20 timmars undervisning förekom ”language policing” ungefär 20 gånger. Rent teoretiskt är den här regeln väldigt enkel men den säger inget om vilket språk man ska använda vid exempel egennamn. Eleverna var väldigt kreativa när det gällde att hitta engelska ord även här, just för att slippa tappa poäng. Sammantaget visar studien att ”language policing” fungerar väldigt bra i klassrummet. Det här är en unik avhandling, ingen har tidigare studerat hur den här språkpolicyn fungerar i praktiken.

Vad överraskade dig?

– Lite överraskande var hur tydligt eleverna uppfattade den rumsliga gränsen för språket. När läraren kom in i klassrummet och hälsade på engelska blev klassrummet omedelbart en avgränsad plats där det enbart pratades engelska. Det här fungerade även om andra elever pratade svenska i korridoren utanför eller om läraren befann sig en bit bort.

Vilka har nytta av dina resultat?

– Jag tror att många kan ha nytta av resultaten, inte bara språklärare och elever utan också tjänstemän och politiker som arbetar med undervisningsfrågor.

Susanne Sawander

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev