Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Tydlig ledning i förskolan ger högre kvalitet

Publicerad:2012-08-21
Uppdaterad:2013-08-23
Moa Duvarci Engman
Skribent:Moa Duvarci Engman
Maria Styf
Maria Styf

Född år 1974
i Junsele

Disputerade 2012-06-05
vid Umeå universitet

Avhandling

Pedagogisk ledning för en pedagogisk verksamhet? Om den kommunala förskolans ledningsstruktur

Ett nära och tydligt ledarskap i förskolan har betydelse för den pedagogiska kvaliteten. – Det blir ett kvalitetstänk, säger Maria Styf, som forskat om förskolans ledningsstruktur.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Från början skulle jag skriva om förskollärares kompetensutveckling. Då upptäckte jag att det fanns väldigt lite skrivet om förskolans formella ledarskap, och det gjorde att jag blev nyfiken. Vem är det som leder förskolans verksamhet – är det rektorer eller förskolechefer?

Vad handlar avhandlingen om?

– Den är väldigt omfattande. Jag har skickat ut enkäter till förvaltningscheferna i landets alla 290 kommuner, och 180 kommuner svarade. Frågorna handlar bland annat om hur ledningsstrukturen för förskolan ser ut. Jag ville se hur kommunerna tänker – ser de förskolan och skolan som två verksamhetsområden eller ett, och är det samma ledningsfunktion oavsett verksamhetsområde?

– Undersökningen gjordes innan den nya skollagen började tillämpas 1 juli 2011. Då stod det inte formulerat någonting i läroplanen om förskolans ledning, bara att verksamheten ställer höga krav på förskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Kartläggningen visar att ledningsstrukturerna är väldigt mångskiftande – titel, ansvar och verksamhetsområden spretar åt olika håll, maktfördelningen såg väldigt olika ut.

– De stora och de mindre kommunerna skilde ut sig genom att de angav organisatorisk effektivitet före de pedagogiska motiven till hur ledningen är utformad. De små kommunerna har större problem med att skapa en ledningsstruktur med små enheter på grund av de stora avstånden i glesbygden. De stora kommunerna har också svårare att skapa ett nära ledarskap för pedagogerna eftersom antalet förskolor är stort.

– Ett viktigt resultat är att medvetandegöra att strukturen har betydelse för det faktiska pedagogiska ledarskapet. Det blir ett kvalitetstänk. Nu när det blir en starkare statlig styrning så tror jag att det kommer att bli färre ledningsnivåer och en förskolechef i titeln.

Vad överraskade dig?

– Just mönstret i storstadskommunerna och glesbygden var lite överraskande.

Vem har nytta av dina resultat?

– Ja, det är kommunerna främst. Men resultatet kan också vara till nytta för verksamheterna – om man skapar tydliga strukturer med ett närmare ledarskap så premieras det pedagogiska ledarskapet.

Moa Engman

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev