Hoppa till sidinnehåll
Didaktik

Tydligt syfte gör undervisning på nätet meningsfull

Publicerad:2010-06-10
Uppdaterad:2012-03-28
Ebba Reinolf
Skribent:Ebba Reinolf

Ett vanligt problem med undervisning genom textsamtal på nätet är att vissa studenter är passiva. Men de flesta blir engagerade – om de invigs i vad som förväntas och i hur de kan bidra till lärandet. Det visar Monica Liljeström i avhandlingen Learning text talk on line. Collaborative learning in asynchronous text based discussion forums.

Monica Liljeström

Född 1965
i Stensele, Västerbotten

Disputerade
2010-06-11

vid Umeå universitet med avhandlingen:

Avhandling

Learning text talk on line. Collaborative learning in asynchronous text based discussion forums.

Varför blev du intresserad av ämnet?

Som lärare arbetar jag själv med textsamtal på nätet. Jag vet att det kan stimulera bra lärande och att uppgifter som kräver samarbete kan bidra till minskad isolering för distansstudenter. Men tidigare forskning har visat på en svaghet, vissa blir väldigt drivande och andra får en passiv roll. De som inte ser någon mening med textsamtalen har svårt att engagera sig. Jag ville veta mer om vad man kan göra åt det.

Vad handlar avhandlingen om?

Om asynkrona textsamtal på nätet, alltså samtal som inte förs i realtid. Metoden innebär att man skriver texter i ett diskussionsforum, som andra gruppmedlemmar svarar på eller kommenterar senare. Tanken är att studenterna ska kunna vara aktiva på tider som passar dem. Jag har dels studerat ett försök inom folkbildningen, dels nätundervisning på universitetet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

En förutsättning för att det ska fungera med textsamtal på nätet är att studenterna blir invigda på djupet i vad som förväntas av dem, i relation till kursen och i den kunskapssyn som finns i verksamheten.
Textbaserade forum gör det möjligt för lärare, eller mer erfarna kamrater, att identifiera när studenter har missförstått. För en aktiv lärare blir det tydligt när enskilda studenter behöver mer vägledning och stöd.

Vad överraskade dig?

Att just detta att vara invigd i förväntningarna är så entusiasmskapande. Alla blir så himla aktiva när de får rätt förutsättningar för textsamarbete på nätet. Deltidsarbetande, småbarnsföräldrar och andra som inte har så gott om tid, lade ner mycket arbete när de hade fått förståelse för redskapen och förväntningarna. Det var ytterst få som inte engagerade sig.

Vem har nytta av dina resultat?

De flesta i undervisningsbranschen, hoppas jag. Även om resultaten handlar om undervisning i nätsammanhang kan lärare i ordinarie undervisning också lära sig något om vad som krävs för att samtal genom text ska fungera.

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev