Hoppa till sidinnehåll
Förskola

Undervisning lyfts i förskolans bilder – lek och omsorg mer osynliga

Publicerad:2023-04-20
Uppdaterad:2023-08-31
Åsa Lasson
Skribent:Åsa Lasson
Catarina Wahlgren
Catarina Wahlgren
Catarina Wahlgren

Bor i Norrtälje
Född år 1967

Disputerade 2023-03-31
vid Uppsala universitet

Avhandling

En bild säger mer än tusen ord. Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

Bara en liten del av förskolans verksamhet synliggörs i bilder. Undervisningsdelen syns, medan lek och omsorg inte syns på samma sätt i de fotografier som tas på förskolor, visar Catarina Wahlgrens avhandling.

Varför blev du intresserad av ämnet?

– Jag har arbetat i förskolan och vi arbetade mycket med fotografier, särskilt när den digitala tekniken kom blev det som en explosion av bilder. Mina frågor handlar om hur vi framställer barn och vad är det som påverkar det?

Vad handlar avhandlingen om?

– Fokus är på fotografier i förskolan och deras potential att öka barns delaktighet, från ett barnperspektiv och belyst utifrån olika trender som påverkar förskolan, som till exempel professionalisering och digitalisering av förskolan.

Vilka är de viktigaste resultaten?

– Det är en väldigt liten del av verksamheten som synliggörs, synen på vad som är professionalitet i förskolan påverkar fotografiernas innehåll. Det är som en tro att man måste efterlikna skolan för att vara professionell. I första hand är det undervisningsdelen som avbildas på fotografier. Lek och barnens egna intressen osynliggörs trots att de är viktiga i läroplanen och viktiga för förskollärare.

– Resultaten visar också att barnen tyckte att fotografierna var de vuxnas sak. De avstår i hög utsträckning från att bli delaktiga. Kanske beror ointresset på att bara vissa delar avbildas och barnen går därmed miste om erbjudanden om delaktighet. Barnen visade intresse för att se sig själva och sina kamrater i bilderna.

– Rumslighet har dock betydelse. Inomhus visades framför allt undervisningssituationer medan det utomhus förekom mer av andra aktiviteter. Bilderna utomhus innehöll mer inslag av lek och omsorg och också mer traditionellt feminint kodade aktiviteter, där känslor och sinnen speglades. Det kunde vara barn som höll mossa mot kinden eller luktade på en blomma.

Vad överraskade dig?

– Att rummen – om fotografierna var inomhus eller utomhus – hade så stor betydelse. En annan sak som överraskade mig var att fotografierna var könsneutrala trots att tidigare forskning visar att förskollärare har väldigt könsspecifika förväntningar på barnen. Samtidigt blev det tydligt när barnen pratade om fotografierna att könsstereotyper finns runt omkring dem. En tredje sak var att barnen var duktiga på att placera in sig själva i fotografierna, trots att fotografierna som delades digitalt var anonyma.

Vem har nytta av dina resultat?

– Min första tanke var att förskollärare ska kunna läsa och ha nytta av avhandlingen när de arbetar med fotografier. Även förskolechefer och chefer på andra nivåer kan ha nytta av avhandlingen. Jag tror att det är viktigt att reflektera vidare över praxisen att avbilda barnen anonymiserat och vad det får för betydelse för att kunna synliggöra omsorgssituationer. När man delar bilder med familjer kan barnet framstå som ensamt eftersom förskollärarna inte har tillåtelse att visa fler barn på bilderna. Det finns behov av vidare forskning om konsekvensen av anonyma bilder – hur gör vi barns röster hörda?

Susanne Rydell

Foto: Joelin Quigley Berg

Forskningsbevakningen presenteras i samarbete med

forskningsinstitutet Ifous

Läs mer
Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev